علم و ژورنالیسم؛ تعارض یا تفاهم؟
علم و ژورنالیسم؛ تعارض یا تفاهم؟
نشستی با موضوع «رابطه علم و رسانه» با حضور دکتر محمدامین قانعی‌راد، دکتر حسن نمک‌دوست و دکتر نعمت‌الله فاضلی
چیدمان صحنه‌های داستان خبری
درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی- 13
چیدمان صحنه‌های داستان خبری
مارک هانتر - ترجمۀ فرشید مقدم سلیمی
رمز و راز تبلیغات موفق
رمز و راز تبلیغات موفق
با کامران کاتوزیان؛ نقاش، گرافیست و استاد تبليغات
فنون خاص ترکیب‌بندی
درسنامه روزنامه نگاری پژوهشی- 14
فنون خاص ترکیب‌بندی
نوشتۀ مارک هانتر