مصاحبه چالشی و درگیرانه

مصاحبه و چند تجربه

مصاحبه چالشی و درگیرانه

عنصر جذاب یک مصاحبه حالا از هر نوع آن«در گیری» است. بازهم از هر نوع درگیری یعنی از خیلی خیلی محترمانه تا خیلی خیلی نامحترمانه. در کنار سایر عوامل موثر در این حرفه، چالش طرفین موضوع را دیدنی‌تر و یا در رادیو شنیدنی‌تر می کند... برای دوستان خبرنگارم چند تجربه از سال‌های کاریم را یاد می‌کنم شاید به‌کار آید .
خیلی سال پیش! که جوان‌تر بودم برای مصاحبه با فرماندار یکی از شهرستان‌های کرمان عازم اون شهر شدم حدود 20 سال داشتم و شهر هم شهر مهمی در آن زمان بود، رفسنجان.

مصاحبه شروع شد من سوال می‌کردم، بنده خدا فرماندار که گاهی در پاسخگویی کم می‌آورد، بقیه جملات را این‌طور شروع می‌کرد ببین پسرم! و یا شما اطلاعات کمی داری برادرم! و خلاصه ....

این برخورد مثلا تحقیر آمیز تاثیر زیادی روی من نداشت و عین بیست سوالی را که تهیه کرده بودم پرسیدم و آمدم مرکز و تقدیم تهیه‌کننده کردم. از اون مصاحبه یک درس مهم گرفتم، بدون اطلاعات نباید به مصاحبه رفت و اگر هم رفتی و گرفتار شدی لااقل نقش آدم مطلع را خوب بازی کن تا بعد ...

نکته دیگر اگر برای مصاحبه، مقام مصاحبه‌شونده  آمد توی سازمان شما ( روزنامه ،رادیو یا سیما ) تقریبا 50 درصد مصاحبه را برده‌اید چرا که بازی در زمین خودی است! ولی حضور در خانه حریف، قواعد دیگری دارد، چرا که همین حس عیناً برای مصاحبه شونده رقم می‌خورد. ولی می‌توان برای مقابله برخی تکنیک‌ها را به‌کار برد مثلاً از همان دم اداره یا وزارتخانه که وارد می‌شوید حواشی را ببینید و از هر کسی که تا دیدن مصاحبه‌شونده بر سر راه شماست، اطلاعات کسب کنید. مقامات خصوصاً برای حفظ روحیه خیلی دوست دارند از پشت میزشان تکان نخورند ولی شما این پوزیشن مدیریتی را بهم بزنید و در جایی دیگری از اتاق با ایشان مصاحبه کنید ...

ویک نکته مهم دیگر، به اندازه ای درگیر شوید که فکر می‌کنید سازمان رسانه‌ای‌تان بعداً از عملکرد شما دفاع می‌کند، این یک واقعیت است.