فردوسی پور: با سماجت به تلویزیون رسیدم

فردوسی پور: با سماجت به تلویزیون رسیدم

 

 

 

گفت‌و‌گو از جمله قالب‌های جذاب و پر کشش مطبوعاتی است، حال چنانچه گفت‌وگو کننده و گفت‌و‌گو شونده  هر دو حرفه‌ای باشند، علاوه بر اینکه جذابیت و شیرینی مصاحبه دوچندان می‌شود، نحوه کاربرد تکنیک های گفت‌و‌گو از جنبه آموزشی نیز شایسته توجه و تامل است.

گفت‌و‌گوی مازیار ناظمی با عادل فردوسی پور، مجری برنامه 90 از آن جمله است. شما می‌توانید این گفت‌و‌گو را با رویکردی آموزشی از جنبه‌های نحوه شروع و پایان، توزیع و تازگی اطلاعات، نقطه اوج، پیوند درونی میان پرسش‌ها و ارتباط منطقی بین پرسش‌ها و پاسخ‌ها موردارزیابی قرار دهید و نتیجه را با مدرسه همشهری در میان بگذارید.

 

 

قاضی زاده

 

نگاه علی اکبر قاضی زاده به مصاحبه مازیار ناظمی با عادل فردوسی پور

 

 

 

 

* برای شنیدن این فایل به نرم افزار Flash player نیاز دارید.

فلش دریافت نرم افزار فلش.