آنچه خبرنگاران در مورد صدای دیجیتال باید بدانند (2)

آنچه خبرنگاران در مورد صدای دیجیتال باید بدانند (2)

در قسمت قبل توانستیم صدا را از طریق میکروفن در نرم افزار Adobe Audition   ضبط کرده و ذخیره کنیم، حال به توضیح مختصری در مورد ظاهر نرم افزار در قسمت Edit  می پردازیم:

انتخاب هر یک از محیط های کاری Edit,Multitrack,CD

1

 کلیدهای میانبر در این قسمت عبارتند از :

8: محیط Edit

9: محیط Multitrack

0: محیط Cd

 

قسمت Organizer   یا پنجره مدیریت فایل:

 2

ابزار مورد استفاده در این بخش عبارتند از:

  • 1- بازکردن و وارد کردن یک فایل صوتی به نرم افزار Import Audio File
  • 2- بستن یک فایل Close
  • 3- ارسال یک فایل به محیط Edit
  • 4- ارسال یک فایل صوتی به محیط Multitrack
  • 5- ارسال یک فایل صوتی به محیط CD

 

بخش transport

3

 که کارهای   play-Pause-Stop-FastForward-Rewind-Record-Loop  را انجام می دهد. تفاوت دو کلیدPlay  در این است که یکی از آن ها تا پایان فایل را پخش می کند و دیگری تا نقطه ای که دیده می شود را پخش می نماید که هر کدام از این موارد با کلیک راست روی آن ها قابل تنظیم است.

بخش  نمایش زمان پخش صدا:

4

 

 بخش ابزار Zoom

 5

 1- Zoom in

2- Zoom Out

3- نمایش کل صدا

4- نمایش و zoom در قسمت مارک شده

5- zoom در لبه چپ بخش مارک شده

6- zoom به قسمت راست بخش مارک شده

7- Zoom in بصورت عمودی (توصیه نمی شود)

8- Zoom out بصورت عمودی (توصیه نمی شود)

 

بخش Selection / view

 6

این بخش جهت نمایش زمان های انتخاب شده و زمان های کل صدا بکار می رود.

 

حال می خواهیم صدای مورد نظر را ویرایش کنیم. صداهای ضبط و یا ویرایش شده در این محیط در نهایت می بایست در محیط  Multitrack  استفاده شوند و اما اولین مسئله مهم حذف نویز (noise) موجود در صداست. صدای ضبط شده ممکن است با توجه به اینکه توسط یک میکروفن ساده و غیر حرفه ای و کارت صدای OnBoard ضبط شده، حاوی نویز زمینه باشد. برای حذف نویز به ترتیب زیر عمل می کنیم :

1- مارک (انتخاب) نویز. توجه داشته باشید که با ماوس می توانید قسمتی از نویز را به راحتی انتخاب کنید و دقت کنید که در منطقه انتخاب شده صدا یا کلام اصلی وجود نداشته باشد. مانند شکل زیر :

 

7

 2- کلیدهای Alt+N را از روی KeyBoard فشار دهید.

3- کلیدهای : Ctrl+A

4- به منوی : Effect/restoration/Noise Reduction بروید .

5- OK کنید.

 

پس از اجرای دستورات بالا متوجه می شوید که نویز زمینه از کل صدای موجود حذف می شود . البته ممکن است جنس صدای اصلی کمی تغییر کند و این مشکل در این روش اجتناب ناپذیر است .

 توضیح موارد موجود در منوی فایل(File)

New: ایجاد یک فایل جدید جهت ضبط یک صدا

در این بخش Sample Rate, Channels, Bit Resolution  تعیین می شود.

Open: باز کردن یک فایل صوتی از حافظه جانبی.

Open as: باز کردن یک فایل صوتی از حافظه جانبی.

Open Append: فایل صوتی مورد نظر را باز کرده و به انتهای صدای جاری اضافه می کند.

Open Audio From Video:  فقط صدای یک فایل تصویری را باز می کند.

.Extract Audio From CD:  تراک های موجود در  CD صوتی را باز می کند و می توان آن ها را ذخیره کرد.

Close:  بستن یک فایل صوتی.

Close Unused Media:  فایل های صوتی که در پروژه Multitrack  استفاده نشده را می بندد.

 Close All: تمامی فایل های صوتی را می بندد (در صورت تغییرات ذخیره کردن را می پرسد).

Save: ذخیره صدا در حافظه.

Save As: ذخیره صدا در مکان مورد نظر.

Save Copy As: ذخیره یک کپی اضافه صدا در حافظه مورد نظر.

Save Selection: صدای مارک شده را فقط ذخیره می کند.

Save All: تمامی فایل های موجود در نرم افزار را ذخیره می کند.

Revert to save: بازگشت به آخرین مرحله صدای ذخیره شده.

 

جهت ویرایش صدای مورد نظر می توانیم از منوی Edit  استفاده کنیم. دستور مهم در ویرایش یک صدا عبارت است از:

Delete Selection: قسمت اضافی در صدا را با ماوس انتخاب کرده و با استفاده از کلید Del  حذف می کنیم.

 

جهت کپی قسمتی از صدا در جای دیگر به ترتیب زیر عمل می کنیم:  

1- انتخاب صدای مورد نظر با ماوس.

2- منوی Edit/Copy را کلیک می کنیم و یا از کلید های میانبر Ctrl+C  استفاده می کنیم. (با این عمل صدای انتخاب شده به Clipboard  ارسال می شود تا در مقصد بتوانیم از آن استفاده کنیم).

3- به مقصد می رویم (در جای مورد نظرمان کلیک می کنیم).

4- روی منوی Edit/Paste کلیک می کنیم و یا Ctrl+V  می زنیم.

 

جهت انتقال صدای مورد نظر هم چنین عمل می کنیم:

1- انتخاب صدای مورد نظر با ماوس.

2- منوی Edit/Cut را کلیک می کنیم و یا از کلید های میانبر Ctrl+X  استفاده می کنیم. (با این عمل صدای انتخاب شده به Clipboard  منتقل می شود تا در مقصد بتوانیم از آن استفاده کنیم).

3- به مقصد می رویم (در جای مورد نظرمان کلیک می کنیم).

4- روی منوی Edit/Paste کلیک می کنیم و یا Ctrl+V  می زنیم.

 

هر کدام از اعمال ویرایش صدا را می توانیم در هر کانال صوتی چپ یا راست بطور مجزا اعمال کنیم. کافیست فقط کانال راست یا چپ را مارک کنیم، مانند شکل زیر:

  

8

چنانچه قسمت مارک شده هر کانال را Delete  نمائید، صدای مربوطه تبدیل به سکوت می شود و همان صدا در کانل دیگر موجود است.

 

منتظر ادامه مطلب در قسمت های بعد باشید.

* آنچه خبرنگاران درباره صدای دیجیتال باید بدانند (1)