برنامه‌سازی رادیویی -2

برنامه‌سازی رادیویی -2

عامل توجه به برنامه رادیویی

ساختن برنامه رادیویی در ساده‌ترین شکل خود عبارت است از ارتباط دادن مواد مناسب در محدوده زمانی معین، برای رسیدن به هدفی از قبل مشخص شده. با توجه به این تعریف ساده چند بار تا به حال با شنیدن یک برنامه رادیویی میخکوب شده‌اید. اصلاح می‌کنم تا به حال چند بار وقتی رادیو شنیده‌اید به تعبیر خودمانی گوش تیز کرده‌اید؛ از اطرافیان خواسته‌اید سکوت کنند و یا صدای رادیو را بلند کرده‌اید؟ و یا شنیدن کدام برنامه باعث شده دست دراز کنید و پیچ رادیو را ببندید؟ چرا؟

چه موضوعی توجه شما را به خود معطوف کرده است؟ و یا بهتر بگویم چه برنامه‌ای شما را به گوش کردن (و نه شنیدن) واداشته؟ و چه برنامه‌ای باعث شده احساس کنید تحمل شنیدن رادیو (و نه حتی گوش کردن) را ندارید؟ چه عاملی باعث این توجه و یا بی‌توجهی شده است؟ صدای گوینده؛ شعری که مجری می‌خواند؛ آهنگی که از خواننده محبوبتان شنیده‌اید؟ و یا ... . کدام برنامه تا آن اندازه جالب و جذاب بوده که بخواهید بار دیگر آن را گوش کنید؟ نکته‌ای که به ذهنتان تلنگر زده؛ خاطره‌ای را در شما زنده کرده؛ آرزوی خفته‌ای را بیدار کرده و یا یادآور واقعه‌‌ای نه چندان خوشایند بوده است؟

اگر خاطرات خود را مرور کنید حتماً برنامه‌ای را به یاد خواهید آورد که به دلایلی در ذهنتان باقی مانده باشد. (هر چند ترجیح می‌دهیم یک برنامه رادیویی را نام ببرید اما اگر بیننده تلویزیون هستید می‌توانید از یک برنامه تلویزیونی هم نام ببرید.)

آیا برنامه‌ای را به خاطر آوردید؟ هنوز در حال جستجو در گوشه و کنار ذهنتان هستید؟ انتخاب دشوار است؟ می‌توانید رادیو را روشن کنید و روی امواج ایستگاه‌ها حرکت کنید. سعی کنید ایستگاه‌هایی را که می‌شنوید شناسایی کنید. توجه کنید که برای تشخیص هر ایستگاه چه مدت به آن گوش دادید و چه چیزی شنیدید که به شما در شناسایی نام ایستگاه کمک کرد. رنگ معرفی ایستگاه؛ نوع موسیقی؛ صدای مجری یا گوینده؛ محتوای برنامه یا سبک برنامه سازی.   

تکلیف روز:

• می‌خواهیم دلایلی را که باعث شده برنامه ای در خاطرتان باقی مانده برایمان فهرست کنید. می‌خواهیم بدانیم چه عناصر و شناسه‌هایی توجه شما را جلب کرد، صدای گوینده؛ قالب برنامه؛ زبان برنامه و یا ... .

دلایل را برایمان فهرست کنید. در جلسه بعد به بحث و گفت‌وگو پیرامون آنچه نام بردید خواهیم پرداخت.

برنامه سازی رادیویی - قسمت اول