حاکمیت اینترنت

حاکمیت اینترنت

« حاکمیت اینترنت» عنوان مجموعه گفتارهایی از دکتر یونس شکرخواه، از استادان صاحب نظر و برجسته این حوزه است. وی در این سلسله گفتارها مشخص می‌کند حاکمیت اینترنت به چه معناست، روند شکل‌گیری آن چگونه بوده و چه مراحلی را تاکنون طی کرده است و نیز اینکه دیدگاه‌های متفاوت و متعارض در زمینه حاکمیت اینترنت چیست.

در ادامه بخش های مختلف این سلسله گفتارها  به ترتیب آمده است که به مرور در اختیار مخاطبان سایت قرار خواهد گرفت:

 

 

 

 

 

 


* برای شنیدن فایل‌ها به نرم افزار Flash player نیاز دارید.

 

فلش دریافت نرم افزار فلش.