چشم‌اندازهای نوین در مدیریت روابط عمومی

چشم‌اندازهای نوین در مدیریت روابط عمومی

این دوره‌ها با هدف ارتقا سطح کیفی فعالیت‌های روابط عمومی در سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی برگزار شد.

واقعیت این است که با گسترش و توسعه روزافزون فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، نیاز سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به استفاده از این فناوری‌ها نیز افزایش یافته است. مدیریت این ابزارها برای انجام ماموریت‌های روابط عمومی بی شک تجربه‌های جدیدتری را می طلبد این در حالی است که باید اذعان کرد سطح معلومات و مهارت‌های کارکنان و کارشناسان شاغل در بخش‌های مختلف روابط عمومی به موازات این تحولات ارتقاء نیافته است.

مرکز آموزش و پژوهش همشهری با چنین دریافتی از موضوع، کارگاه آموزشی" چشم اندازهای نوین در مدیریت روابط عمومی " را برای مدیران و کارشناسان شاغل در واحد‌های روابط عمومی  برگزار کرد.

این کارگاه با حضور استادان برجسته ارتباطات، روزنامه‌نگاری و روابط عمومی شامل: دکتر شهیندخت خوارزمی، دکتر داوود زارعیان، دکتر احمد یحیایی ایله‌ای، دکتر یونس شکرخواه، دکتر حمید ضیایی پرور و دکتر علی اصغر محکی برگزار شد.

فایل های Word و Power Point مباحث مطرح شده از سوی هر یک از استادان در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

[ برای دیدن عکس های کارگاه کلیک کنید. ]

دکتر خوارزمی دکتر شهیندخت خوارزمی - اندیشه های نوین مدیریت 

دریافت فایل: [ Power Point ]

 دکتر داوود زارعیان  دکتر داوود زارعیان - مدیریت روابط عمومی و تبلیغات 

دریافت فایل: [ Power Point ]

دکتر احمد یحیایی ایله‌ایدکتر احمد یحیایی ایله‌ای - مدل مدیریت نوین روابط‌ عمومی - شایستگی های مدیران روابط عمومی

دریافت فایل ها: [ Power Point  - Word]


دکتر یونس شکرخواه دکتر یونس شکرخواه - راهبردهای رسانه‌ای در روابط عمومی 

دریافت فایل: [ Power Point ]


دکتر حمید ضیایی پرور دکتر حمید ضیایی پرور - مدیریت روابط عمومی الکترونیک - اجرای EPR در سازمان

 دریافت فایل ها: [ Power Point  - Power Point - Word]


دکتر علی اصغر محکی دکتر علی اصغر محکی - روابط عمومی و تعامل با رسانه ها

دریافت فایل ها: [ Power Point - Power Point - Power Point]