درسنامه اخلاق در روزنامه‌نگاری

درسنامه اخلاق در روزنامه‌نگاری

محمد امین خرمی - حرفه روزنامه نگاری در هر جامعه ای تابع قوانین و مقرراتی است که بر اساس نگاه دولتی و بعضا صنفی نگاشته شده اند. فراتر از این چارچوب های قانونی، چارچوب اخلاقی روزنامه نگاری قرار دارد، که بخشی از آن فراخور حال یک جامعه و بر اساس عرف و فرهنگ «شکل» گرفته است. برخی از اصول اخلاقی در حرفه روزنامه نگاری را می توان فراتر از مرز کشورها و جوامع دنبال کرد و منحصر به یک جامعه یا یک فرهنگ خاص نمی شوند. به طور مثال شاید اولین نکته ای را که بتوان در این چارچوب مطرح کرد بحث «تعهد روزنامه نگار» باشد. بدون شک در هر کشوری تعهد اولیه روزنامه نگار را به «شهروندان» و «منافع عمومی» می دانند و روزنامه نگار هرگاه منافع عمومی را فدای منافع فردی یا حزبی کند، اصول اخلاقی حرفه خود را زیر پا گذاشته است.

آنچه در ادامه و به مرور در دسترس شما قرار خواهد گرفت، بخشی از همان اصول اخلاقی روزنامه نگاری است که فراتر از مرزهای جوامع قرار می گیرند. این اصول از سوی انجمن های تخصصی روزنامه نگاری جهان منتشر شده و حاصل اظهار نظر تعداد زیادی از اعضای سرشناس این انجمن ها هستند.