آرشیو سایت تحقیقات و مطالعات

آرشیو سایت تحقیقات و مطالعات

دو مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ای و آموزش همشهری که از سال 1385 کار خود را آغاز کردند، از زمستان سال 1388 تحت عنوان «مرکز آموزش و پژوهش همشهری» فعالیت های خود را ادامه می دهند و سایت های اطلاع رسانی آن ها نیز اکنون در قالبی واحد با عنوان «مدرسه همشهری» به ارائه مطالب و موضوعات آموزشی و پژوهشی در حوزه ارتباطات و رسانه می پردازند.

آنچه اکنون زیر عنوان «آرشیو سایت تحقیقات و مطالعات» در اختیار شما قرار گرفته است، مجموعه مطالب و مقالاتی است که از فروردین‌ماه  1387 تا زمستان 1388 در سایت مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ای هشمهری ارائه شده بود. این مطالب  بر اساس محورهای موضوعی زیر ارائه شده است:

  1. پژوهش
  2. جامعه، فرهنگ و ارتباطات
  3. حوزه ها و کاربردهای ارتباطات
  4. دین و ارتباطات
  5. رسانه ها
  6. روش تحقیق
  7. فضای مجازی
  8. معرفی کتاب
  9. نظریه ها ومکاتب