کارگاه آموزشی چشم اندازهای نوین در مدیریت روابط عمومی/عکس

کارگاه آموزشی چشم اندازهای نوین در مدیریت روابط عمومی/عکس

مرکز آموزش و پژوهش همشهری روزهای 9و 10 تیرماه کارگاه آموزشی چشم‌اندازهای نوین در مدیریت روابط عمومی را برگزار کرد.

 

 

39992,39991,39990,39989,39988,39987,39986,39985,39984