چندرسانه ای های تجربی (2)

چندرسانه ای های تجربی (2)

دوره دوم آموزش روزنامه نگاری چندرسانه ای مدرسه همشهری در تابستان 1389 برگزار شد. در این دوره 12 نفر حضور داشتند که طی 12 جلسه با مبانی ساخت چندرسانه ای، مبانی شناخت عکس و نرم افزارهای Photoshop، AdobeAudition و Soundslides آشنا شدند. در پایان دوره هر یک از شرکت کنندگان، یک چندرسانه ای ساخته و به عنوان کار پایانی خود ارائه کردند.

آنچه در ادامه آمده، بخشی از پروژه های کلاسی ارائه شده توسط شرکت کنندگان در این دوره است.

 

 

 

   اورامان تخت

    نرگس جودکی

 

 

     زندگی سخت در بافت تاریخی تهران

   مرجان حاجی رحیمی

 

 

   بررسی جامعه شناختی ایران: نمادشناسی فرش های دستبافت

   مریم یوشی زاده

 

 

    محل کار؛ جایی میان آسمان

    مریم خورسند