انعکاس مرگ قذافی در صفحه اول روزنامه‌های جهان

انعکاس مرگ قذافی در صفحه اول روزنامه‌های جهان

مدرسه همشهری به بهانه نحوه پوشش تصویری مرگ قذافی در رسانه های مکتوب داخلی و خارجی، در قالب یک پرونده به بررسی موضوع «نمایش خشونت در رسانه ها» پرداخته است. در تکمیل این بحث، تصویر صفحه اول 40 روزنامه جهان ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 


 

پرونده خشونت در رسانه ها

 

 


flash player برای دیدن گالری عکس به نرم افزار Flash player نیاز دارید.