سومین همایش سلامت روان و رسانه

سومین همایش سلامت روان و رسانه

 

سومین همایش سالانه سلامت روان و رسانه، هشتم اسفند ماه 1391 از ساعت 8:30 تا 12:30 در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود. ثبت نام در این همایش برای علاقه مندان رایگان است و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در همایش اعطا خواهد شد.

 

نشانی دبیرخانه کرسی یونسکو در آموزش سلامت:

تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، کرسی یونسکو

تلفن: 66938545

www.unesco.tums.ac.ir

 

نشانی فرهنگسرای رسانه:

خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، انتهای خیابان ناطق نوری، میدان قبا 

 

 

همایش سلامت و رسانه همایش سلامت و رسانه همایش سلامت و رسانه همایش سلامت و رسانههمایش سلامت و رسانه همایش سلامت و رسانه

 

 

***

مدرسه همشهری در استقبال از این همایش، منتخبی از مقالات دومین همایش سلامت روان و رسانه را منتشر می کند: