در محضر استاد

در محضر استاد

 

نشست «نکوداشت اساتید بازنشسته علوم اجتماعی دانشگاه های تهران» و دیدار اساتید و دانش آموختگان این رشته‌ها به مناسبت هفته معلم برگزار خواهد شد. این برنامه از سوی انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن جمعیت شناسی ایران، انجمن انسان شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و با حمایت خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

 

زمان: سه شنبه 17 اردیبهشت ماه 1392 ساعت 18 الی 21

مکان: خیابان استاد نجات اللهی، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی

 

اساتید مدعو مراسم نکوداشت:

 

 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرهنگ ارشاد
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر مصطفی ازکیا
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر فریدون اسکویی
 • استاد ارجمند سرکار خانم دکتر شهلا اعزازی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر بیژن افسر کشمیری
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید انصاری
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر منوچهر آشتیانی        
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر نعیم بدیعی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر پرویز پیران
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهرداد ترابی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامعباس توسلی
 • استاد ارجمند سرکار خانم دکتر نسرین تولایی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدی ثریا
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن ثلاثی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد جهانفر
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن حسنی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرامرز رفیع پور
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر حبیب الله زنجانی
 • استاد ارجمند سرکار خانم دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر باقر ساروخانی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر جعفر سخاوت
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر سیدمحمد سیدمیرزایی
 • استاد ارجمند سرکار خانم دکتر ژاله شادی طلب
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر داور شیخاوندی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسین علی شیرزادی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر منوچهر صبوری کاشانی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر جواد صفی نژاد
 • استاد ارجمند سرکار خانم دکتر خجسته عارف نیا
 • استاد ارجمند سرکار خانم دکتر نسرین عامری
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر هوشنگ عباس زاده
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر اصغر عسگری خانقاه
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامرضا علیزاده
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر سیدابراهیم فیوضات
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر مرتضی کتبی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا کلدی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبدالله گیویان
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر لبافی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر غلامعلی لیاقت
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر اکبر مجدالدین
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر منوچهر محسنی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر جمشید مصباح پور ایرانیان
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر کاظم معتمدنژاد
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر سعید معیدفر
 • استاد ارجمند سرکار خانم ملکمیان
 • استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فریده ممتاز
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیم موحدی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدصادق مهدوی
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیرهوشنگ مهریار
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر عبدالحسین نیک گهر
 • استاد ارجمند جناب آقای دکتر منصور وثوقی
 • استاد ارجمند جناب آقای محمدحسین هاشمی