آزادی یا محدودیت اطلاعات؟

آزادی یا محدودیت اطلاعات؟

 

اشاره: سمانه بامشاد- موضوع سیاست گذاری ارتباطی که جایگاه ویژه و مهمی در ادبیات ارتباطات دارد چندی است با طرح موضوعاتی چون« نظام جامع رسانه ای» در محافل مطبوعاتی و دستگاه‌های رسمی ما مطرح می شود . خاستگاه طرح این بحث در جامعه ما و اهداف و جهت گیری های آن را در گفت و گویی کوتاه با  دکتر مهدی محسنیان راد عضو هیت علمی دانشگاه امام صادق  درمیان گذاشته ایم که حاصل آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

***

* خاستگاه طرح موضوع سیاست گذاری ارتباطی را در جامعه ما چگونه  می‌بینید؟

چند سالی است که بحث سیاست گذاری ارتباطی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است . این موضوع درست زمانی در کشور ما اهمیت زیادی پیدا کرده است که در دنیا بحث مقررات زدایی مطرح شده است.

طرح این موضوع در کشور ما با  نیتی خاص  دنبال می شود که بتواند شرایط خاصی را در کشور رهنمون کند . اما همچنان که گفتم جهت گیری طرح موضوع سیاست گذاری ارتباطی در جامعه ما با دیدگاه جهانی یکسان نیست.

 

* مقررات زدایی از عرصه رسانه ها به عنوان  یک رویکرد در سیاست گذاری رسانه ای به چه معناست و کشور ما از این نظر در کجا قرار دارد ؟

 جهان پیرامون ما به سمت استقلال و ازادی رسانه ها پیش می‌رود. رفع مقررات  دست و پا گیر در  زمینه  رسانه ها از جمله پیامد های چنین روندی است .

اما کشور ما  باچالش‌هایی در این باره روبرو است. ما بیشتر نگاهی شعارگونه و آرمانی در باره موضوع داریم.گواه آن را می‌توان بحث و جدل های سیاسی مختلفی که در باره  کنترل اینترنت یا ماهواره ها صورت می‌گیرد، عنوان کرد. بنابراین طرح موضوع سیاست گذاری رسانه ای به این شکل برای جامعه  ما چیزی را به ارمغان نخواهد آورد.

 

* اینکه دیدگاهی در جامعه ما در جهتی کاملا معکوس با روند جهانی سیاست گذاری رسانه ای وضع  مقررات و قواعد جدیدی در زمینه  محدودیت رسانه ها و یا فیلترینگ را تشویق و یا از دولت طلب می کند تا چه اندازه ممکن و مقدور یا موثر و واقع بینانه است؟

رسانه ها در سیاست گذاری های ارتباطی تاثیر مستقیمی را ایجاد می‌کنند . در کشور ما  رویکرد رسمی سیاست گذاری تاکید بیشتری براین دارد که افراد از دسترسی به اطلاعات در حوزهایی محدود شوند یا به عبارت شما فیلترینگ صورت گیرد. اما با وجود شبکه  اینترنت و این همه ماهواره در کره زمین  واینکه هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود آیا چنین راهکاری تاثیر گذار است.؟ وآیا آنجام این کار تاکنون برای ما موفقیت آمیز بوده است ؟

* از دیدگاه شما نظام جامع رسانه ای که در سیاست گذاریهای ارتباطی به آن نیازمندیم چه نظامی است و باید چه شاخص هایی داشته باشد؟

ما به یک  سیاست گذاری کلان و  یکپارچه نیازمندیم و باید تمامی دانش خود در زمینه مدیریت، اقتصاد و برنامه ریزی بکار بندیم  تا فهمی درست و صحیح  از سیاست گذاری ارتباطی بوجود آوریم.

 التزام به حاکمیت رسانه، حد وحدود رسانه،مسئولیت ها و وظایف در رسانه و رعایت اخلاق حرفه ای را می‌توان از جمله مواردی بر شمرد که در یک نظام جامع رسانه ای به آن نیازمند هستیم .

 دکتر معتمد نزاد این موضوع رابه خوبی و به طور واضح و مبرهن در یک نظام جامع رسانه ای  توضیح داده اند. اما کشور ما در یک سر در گمی در این باره بسر می‌برد . روزنامه  های متعددی در کشور منتشر می‌شود ولی پر تیرازترین روزنامه ها  که روزنامه شما هم از آن  گروه است  به طور جد در انحصار حکومت  یا نهادهای عمومی هستند. هنوز دارای صدا وسیمای ما  حکومتی است .بنابر این نیازمند سیاستگداری عقلانی رسانه ای در کشور خود هستیم تا بتوانیم گامهایی را در این باره برداریم. .البته باید تمام  کارشناسان ارتباطات وصاحب نظران در این باره همراهی کنند.