اصول گزارشگری در مورد کودکان

اصول گزارشگری در مورد کودکان

اشاره: فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران (IFJ) یازده اصل راهنما برای گزارشگری خبرنگاران و رسانه ها در مورد کودکان با تاکید بر حفظ حقوق کودک تهیه کرده است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

تمام روزنامه نگاران و فعالان حرفه ای در عرصه رسانه وظیفه دارند بالاترین استانداردهای اخلاقی و حرفه ای را لحاظ کنند و به گسترده ترین شکل ممکن به اطلاع رسانی در مورد کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک (UNCRC) و مفاهیم از آن برای پیشبرد روزنامه نگاری مستقل بپردازند.

سازمان های رسانه ای باید تخطی از حقوق کودکان و مسائل مربوط به ایمنی، حریم خصوصی، امنیت، آموزش، بهداشت و رفاه آن ها و همچنین تمام انواع سوء استفاده از آن ها را به عنوان موضوعات مهم برای تحقیقات و مباحث عمومی خود در نظر بگیرند. دسترسی به حریم خصوصی حق بدون چون‌وچرای کودکان است، مگر در مواردی که به وضوح در این راهنما آورده شده است.

فعالیت های روزنامه نگارانه که زندگی و رفاه کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد باید همیشه با در نظر گرفتن موقعیت حساس آن ها دنبال شود.

 

راهنما

روزنامه نگاران و سازمان های رسانه ای باید تلاش کنند تا بالاترین استانداردهای اخلاقی را در زمینه گزارشگری در مورد مسائل کودکان اعمال کنند؛ آن ها به‌خصوص باید اقدامات زیر را انجام دهند:

 • زمانی که روی مسائل مربوط به کودکان کار می کند، به بهترین شکل ممکن در جهت رعایت استانداردهای دقت تلاش کنند و حساسیت های لازم را در نظر داشته باشند؛
 • از انتشار تصاویری از کودکان که آسیب رسان به آن ها هستند و به رسانه ها رخنه می کنند، خودداری کنند؛
 • از کاربرد محتوای کلیشه ای و احساساتی برای فروش بهتر مطالب خود در مورد کودکان خودداری کنند؛
 • به دقت تبعات انتشار هرگونه مطالب در مورد کودکان را مدنظر قرار دهند و آسیب های احتمالی به آن ها را به کمترین حد برسانند؛
 • از نمایش چهره کودکان یا هرگونه مشخصه دیگری که باعث شناسایی آن ها شود خودداری کنند، مگر اینکه به وضوح در راستای منافع عمومی باشد؛
 • در هرجا که ممکن است، حق دسترسی کودکان به رسانه ها را فراهم کنند تا آن ها خود دیدگاه هایشان را بدون هر گونه فشاری بیان کنند؛
 • به صورت مستقل نسبت به صحت اطلاعات ارائه شده از سوی کودکان اطمینان حاصل کنند و در نظر داشته باشند که این روند بدون به خطر انداختن کودکانی باشد که اطلاعات را در اختیار آن ها قرار می‌دهند؛
 • از به کار بردن تصاویری که کودکان را از نظر جنسی مورد توجه قرار می دهند خودداری کنند؛
 • از روش های منصفانه، آشکار و مشخص برای به دست آوردن تصاویر کودکان استفاده کنند و جای که تا ممکن است با آگاهی و رضایت کودکان یا سرپرست و قیم آن ها تصاویرشان را دریافت کنند؛
 • از اعتبارنامه هر سازمانی که مدعی اظهارنظر از سوی کودکان است یا خود را نماینده منافع آن ها معرفی می کند اطمینان حاصل کنند؛
 • به کودکان، سرپرستان یا قیم های آن ها برای مسائل رفاهی کودکان پول پرداخت نکنند، مگر اینکه به وضوح در راستای منافع کودک باشد؛

 

روزنامه نگاران باید گزارش هایی که از سوی دولت هایشان منتشر می شود و ادعاهایی که آن ها در مورد اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک مطرح می کنند را مورد راستی آزمایی قرار دهند. رسانه ها نباید تنها به گزارشگری در مورد شرایط کودکان زمانی که به رخدادی منجر می شود بپردازند، بلکه باید دائما روندی که به چنین رخدادهایی ختم می شود را نیز گزارش کنند.

 

منبع:‌ فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران (IFJ)