سواد رسانه‌ای چه چیزی نیست؟/فیلم

اولین بار در کجا و چه زمانی مطرح شد؟

سواد رسانه‌ای چه چیزی نیست؟/فیلم

سواد_رسانه‌ای نتیجه مستقیم پروپاگاندای جنگی دهه 30 اولین بار در آمریکا و بریتانیا مطرح شد. 

امروزه هم، با توجه به سیستم درهم‌تنیده فناوری رسانه‌های امروزی، باسواد رسانه‌ای شدن بسیار مهم است.

باید به یاد داشته باشیم که عمدتا تصورات غلط در خصوص سواد رسانه‌ای، شامل باور به انتقاد رسانه‌ها، صرف تولید رسانه‌ها یا نگاه و تحلیل رسانه‌ها تنها از یک منظر و موارد دیگری معادل سواد رسانه‌ای نیست.

در عوض، یک شخص با سواد رسانه‌ای، تفکر نقادانه دارد، این افراد خریداران باهوشی هستند و با هر تبلیغی قانع نمی‌شوند.

آنها همچنین از نقطه نظرات نویسنده یک مطلب آگاهی دارند و یا حتی به هنگام تولید رسانه خود مسئولانه کار خواهند کرد.

همه باید بدانیم سواد رسانه‌ای یک ضرورت قرن 21‌ است و همه باید بتوانیم به یک سوال به خوبی پاسخ بدهیم، اینکه رسانه‌ها چگونه نگاه شما را از واقعیت تحت تاثیر قرار داده‌اند؟

منبع:

https://www.youtube.com/watch?v=x6H8jpbcI0U