سواد رسانه‌ای؛ ضرورت همراهی متخصصان فناوری با معلمان مدارس/فیلم

 

تمام افراد در گروه‌های سنی باید سواد رسانه‌ای را فرا بگیرند. ضروری است که این امر از مدارس شروع شود و معلم‌ها نباید در این زمینه از کمک متخصصان فناوری غافل شوند.

 

برای آگاهی بیشتر در این زمینه فیلم زیر را مشاهده کنید.

 

ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای از پایه ابتدایی تا پایه دوازدهم یعنی دیپلم، ضروری و مهم است.

در این کلیپ رویکرد عملی خانم برندی یانگ، یک متخصص فناوری در آمریکا، برای آموزش سواد رسانه‌ای طرح می‌شود.

ضمن اهمیت تدریس سواد رسانه‌ای، باید ضرورت کمک و پشتیبانی گرفتن از متخصصان فناوری را در نظر داشت.

معلم‌های مدارس می‌توانند با کمک گرفتن از متخصصان فناوری و رسانه‌ها، موضوع سواد رسانه‌ای را آسان‌تر با مباحث درسی خود ادغام کنند.

دانش آموزان با روش‌های عملی و بازی، بیشتر سرگرم شده و پای درس می‌مانند و اطلاعات‌شان در خصوص سواد رسانه‌ای را تثبیت می‌کنند.


منبع:

https://www.youtube.com/watch?v=zPl9AoibTq8