ویدئو| روزنامه‌نگاری چیست و خبرنگار کیست؟

مجموعه درس‌گفتارهای رسانه‌ای مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهریژورنالیسم یا در لفظ فارسی آن روزنامه‌نگاری، یک مفهوم کلی از دنیای خبر و خبررسانی است. یک تعریف آکادمیک و علمی می‌تواند علاقه‌مندان به حوزه رسانه و اصحاب خبر را بر روی یک فهم یکسان متمرکز کند. دکتر حمیدرضا مدقق که سال‌ها در حوزه رسانه و خبر فعالیت داشته و همچنین دانش و تجربیات خود را در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های روزنامه‌نگاری به اشتراک گذاشته، به زبانی ساده درباره اینکه «روزنامه‌نگاری چیست؟ و خبرنگار کیست؟» سخن می‌گوید. 

تصویر و تدوین: امیر فرخاد
 

ژورنالیسم یعنی؛ نوشتن، گردآوری، تهیه و توزیع خبر و تفسیرهای مربوط به آن از طریق رسانه های جمعی.
پیوندهای اصلی و اساسی آن، مقوله نوشتن است. از این 5 قالب خارج نخواهد بود؛ یعنی ما یا خبر می نویسیم یا مقاله، یا گفت‌وگو انجام می دهیم، یا گزارش تهیه می کنیم و یا در امور مربوط به آگهی و تبلیغات فعالیت می کنیم. اینطور نیست که وقتی می‌گوییم ژورنالیسم یعنی روزنامه نگاری،  فقط بحث مان مربوط به حوزه مکتوب شود بلکه سایر زمینه ها را هم نیز در بر می‌گیرد.
سه مفهوم خیلی مهم در خبرنویسی داریم:

  1. درستی خبر، یعنی صحت، یعنی اطلاعات درست داده شود. درستی خبر به هیچ عنوان نباید فدای سرعت در انتشار خبر شود.
  2. روشنی خبر، یعنی ابهام نداشته باشد و اطلاعات به درستی و وضوح بیان شود.
  3. جامعیت خبر، یعنی پرسش های مربوط به آن رویداد تا جایی که امکان دارد پاسخ داده شود.