• 1388-09-22 12:04:00
  • کد مطلب : 2935
تکنیک های مصاحبه (6)

سالی آدامز - وینفورد هیکس

اشاره: پیش از این با دو نوع سؤال باز و بسته آشنا شدید. در این مطلب با سؤال های هدایت کننده و حدسی و نحوه استفاده از آن ها آشنا خواهید شد.

 ***

سؤال‌های هدایت کننده و حدسی

از آنجایی که سؤاا های هدایت کننده پاسخ های کوتاه دارند می‌توان آن ها را زیر مجموعه سؤال های بسته دانست.

«شما چطور عکس العمل نشان دادید؟ خشمگین شدید؟»

«چقدر پول دزدیده شده است؟ 250 میلیون؟»

«آیا تصادف زمانی اتفاق افتاد که آن ها از رستوران خارج می‌شدند؟»

نگاه‌ها نسبت به سؤال‌های هدایت کننده کمی منفی است، اما این نوع سؤال‌ها در صحبت‌های روزمره همیشه استفاده می‌شوند و اگر مصاحبه کننده بتواند ارتباط خوبی با مصاحبه شونده برقرار کند، این سؤال ها هم می‌تواند پاسخ خوبی به دنبال داشته باشد.

از این منفی‌تر، می‌تواند سؤال حدسی باشد، که زیرمجموعه سؤال های بسته قرار می گیرد. مثل این سؤال‌ها:

«چه اتفاقی افتاد که بالاخره از کتک زدن همسرتان دست برداشتید؟»

«با اتوبوس رفتید یا مترو؟»

در این مورد اگر فرض و حدس شما درست باشد، این نوع سؤال هم به خوبی جواب می‌گیرد. گاهی اوقات باید مصاحبه‌ را با مهارت خاصی پیش برد و این نوع سؤال برای این منظور کمک می‌کند. بهترین حالت این است که حدس شما درست از آب در ‌آید، که البته باید با توجه به اطلاعات قبلی و صحبت‌های پیشین فرد باشد. در بدترین حالت ممکن است حدس شما اشتباه باشد که با تصحیح ساده سؤال، مسئله حل می‌شود.

همچنین سؤال حدسی را می توان به صورت غیرمستقیم پرسید:

«شما چند بلیط نیاز دارید؟»

به جای:

«شما بلیط نیاز دارید؟»

 

«چند شکایت علیه این شرکت انجام شده است؟»

به جای:

«آیا شکایتی علیه این شرکت انجام شده است؟»

 اما فراموش نکنید که در هر صورت، از این نوع سؤال ها نباید زیاد استفاده شود تا روند مصاحبه دچار اختلال و بی‌اعتمادی نشود.