• کاساندرا ایمفلد (Cassandra Imfeld) گلن وارد اسکات (Glenn W. Scott)، ترجمه: حبیب راثی تهرانی
  • 1389-03-08 11:24:00
  • کد مطلب : 3071
معیارهای ساخت اجتماع آن لاین در وب سایت روزنامه‌ها

روزنامه‌های موفق محلی امروز به سمت روزنامه نگاری محلی گسترده‌تری پیش می‌روند که با نیازهای دموکراتیک در یک شهر کوچک هماهنگ خواهد بود. ولی روزنامه‌نگاری محلی از نظر ترویج اخبار و امور تجاری تنها قادر به فعالیت در حیطه محدود خود است. از این رو در شهرهای امروز نیاز فزاینده و قابل توجهی به ارتباطات میان فردی احساس می شود... 

روزنامه‌های موفق محلی امروز به سمت روزنامه نگاری محلی گسترده‌تری پیش می‌روند که با نیازهای دموکراتیک در یک شهر کوچک هماهنگ خواهد بود. ولی روزنامه‌نگاری محلی از نظر ترویج اخبار و امور تجاری تنها قادر به فعالیت در حیطه محدود خود است. از این رو در شهرهای امروز نیاز فزاینده و قابل توجهی به ارتباطات میان فردی احساس می شود.  هریس- هوک 1923 (Harris & Hooke)  

حدود 80 سال پیش و درست قبل از عصر اینترنت هریس و هوک، به اهمیت و ارزش اینترنت بین افراد جامعه و روزنامه‌ها پی برده بودند. آنها ادعا می‌کردند «روزنامه‌های گذشته منفعل بوده‌اند ولی روزنامه‌های آینده باید فعال و پرتکاپو باشند». طبق نظر آن دو، اگر روزنامه‌ها شهروندان را در گفتگوها شرکت نداده و به نیازهای جامعه پاسخ ندهند، در واقع به پایان حیات خود کمک کرده‌اند.

در عصر اطلاعات سخنان هریس و هوک درست به نظر می‌رسد. امروز نیز روزنامه‌ها هنوز احتیاج دارند تا خوانندگان خود را طرف گفتگو قرار داده و اخبار مناسب را برای آنها تهیه کنند. با ظهور اینترنت و رواج شبکة وب جهانی، رابطه سنتی بین روزنامه‌ها و خوانندگان آنها تغیر یافته است. طبق تحقیقات دولتی بعمل آمده بیش از 143 میلیون امریکایی (54 درصد جمعیت آمریکا) از اینترنت استفاده می‌کنند و 2 میلیون امریکایی هر ماه به اینترنت وصل می‌شوند. از 143 میلیون کاربر امریکایی، بیش از 90 میلیون نفر آنها در اجتماعات آن‌لاین شرکت کرده‌اند. ویژگی های فضای سایبر به سرعت تبدیل به یکی از ارکان اصلی جوامع آن‌لاین شده است. علاوه بر آن، براساس گزارش اخیر مرکز تحقیقات رسانه‌ای، آمریکائی‌ها در کار خود، به اخبار فوری و اطلاعات جدید اینترنتی نسبت به رسانه‌های سنتی وابستگی بیشتری دارند. همچنین، تحقیقات نشان می‌دهد که سایتهای آن لاین روزنامه‌ها مخاطبان قابل توجهی را از بازارهای محلی خود جذب کرده‌اند. به‌عنوان مثال سایت روزنامه واشنگتن پست توانسته است 2/40 درصد بزرگسالان را در بازارهای آنی خود جذب کند.

این آمارها به روزنامه‌های چاپی که با کاهش میزان خوانندگان خود روبرو هستند، پیامی فوری و واضح می رساند. همان‌طور که 'سورمن و وارشلر هنری' (Surman & Wershler-Henry) می‌نویسند: روزنامه‌های چاپی همیشه در خدمت ارتباطات یک نفر با جمع هستند، چاپ هیچ‌گاه خود را در خدمت گفتگوی جمعی میان گروه‌های مختلف مردمی یا حتی محاوره دوطرفه قرار نداده است. ولی اینترنت شکل این گفتگو را عوض کرده است. با وارد شدن امکانات دیجیتالی مانند اتاق های گفتگو به سایت‌های خبری منابع ارتباطی آن لاین ارتقاء یافته اند. روزنامه‌ها فرصتی برای ایجاد گفتگوی متناسب و پیوسته با خوانندگان خود پیدا کرده‌اند که این همان نظرات اولیة هریس و هوک در مورد ارتباط میان فردی است.

در پی تحقیق دربارة این موضوع، از روش 'تحلیل محتوی کمی' برای بررسی ویژگی‌های تعاملی سایت ها استفاده شده است که امروزه بیشترین ظرفیت را برای گفتمان عمومی فعال و مشارکتی فراهم می‌سازند. این فضاهای اینترنتی مکانهایی هستندکه قالب آنها قابلیت خواندن و ارسال پیام را به کاربر می‌دهد. آنها نامهای مختلفی چون اتاق های گفتگو، گروهها و انجمن‌ها دارند که بسته به نرم‌افزار بکار برده شده و مهارت کاربران، از ساده و ابتدایی تا پیچیده تغییر می‌کنند. در اکثر موارد اتاق های گفتگو برای تسهیم نظرات و بحث در مورد اطلاعات بکار برده می‌شوند. در سایت‌های روزنامه‌ها، بیشتر گروهها، جویای نظرات خوانندگان دربارة موضوعات و اخبار هستند. چرا اتاق های گفتگو در همة سایت‌های خبری حضور دارند؟

اول به خاطر اینکه همانطور که گرینس پن (Greens pan) می‌نویسد: آنها خوانندگان اینترنت محور را جذب می‌کنند، همچنین مخاطبان زیادی را به سمت مقاله‌ها، تصاویر و تبلیغات چشمگیر می‌کشانند.

دوم آنها باعث می‌شوند تا خوانندگان مدت زمان بیشتری در سایت بمانند. نهایتاً، آنها نقشی را به روزنامه‌ها می‌دهند تا در ارائة خدمات عمومی مانند ایجاد گفتمان دموکراتیک در میان اجتماع کاربران مؤثر باشند که البته این کار جنبة تجاری کمتری دارد.

موضوعات مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: آیا و چگونه اتاق های گفتگو در ارتقای ارتباطات میان فردی معمولی (یا در فرهنگ مدرن، تعامل) تاثیر دارند؟ ممکن است پیشنهاد بعضی محققان به شخصی‌سازی مصرف اخبار در این عصر کاملاً اطلاعاتی بینجامد.

در این تحقیق ما سایت روزنامه‌های مختلف را مورد تحلیل قرار داده‌ایم تا اطلاعاتی بنیادی را دربارة کشف متغیرهایی تعیین‌کننده در ساخت اجتماعی اینترنتی در حوزة دریافت اخبار روزانه بدست آوریم.

اجتماع، اخبار و شبکه

محققان و آینده‌نگران در دهه‌های گذشته ثمرة ارزشمند ارتباطات و رسانه‌های کامپیوتری را استفاده‌های زیاد آن در ساخت اجتماعی می‌دانستند.

اگر سود عایده از تعامل اجتماعی -یا همان سرمایه اجتماعی- را بتوان از طریق تجربه‌های بین فردی - همان‌طور که بعضی‌ها توانسته‌اند - بدست آورد، بنابراین مردم می‌توانند از تعاملات بین فردی خود در فضای سایبر نیز یک همچنین انتظاری را داشته باشند. بعضی نظریه‌پردازان ادعا می‌کنند که اینترنت می‌تواند امکانات اجتماعی را با بوجود آوردن پیوندهایی محکم افزایش دهد بطوریکه هر چیزی را از ایده به عمل تبدیل نماید مثلاً مبادله را به تجارت تبدیل می‌کند. «لین» (Lin) می گوید: ما شاهد افزایش انقلابی سرمایه‌های اجتماعی هستیم که نمایانگر شبکه‌های سایبر است. درواقع ما شاهد عصر جدیدی هستیم که در آن سرمایه‌های اجتماعی جایگزین سرمایه‌های فردی از لحاظ اهمیت و تأثیر می‌شود.

جامعه‌شناسی چون «اولدن برگ» (Oldenburg) عقیده دارد که مردم برای دور بودن از مسئولیت‌ها، سلسله مراتب اداری و برقراری ارتباطات افقی و همچنین داشتن ساختار اجتماعی حامی رضامندی و رسیدن به گفتمانی نامحدود احتیاج به مکان سومی دارند. وقتی 'رین گولد و کیم' (Rheigold &Kim)  فرصتها و وظایف مشابهی را در بین مفهوم اینترنت و بازی کردن یافتند، دست به افزودن مطالبی درباره اینترنت زدند. تفاوت اینجاست که یک همچنین ارتباطی در میان عموم و میدانهای عمومی شهری صورت نمی‌گیرد بلکه در زمان و مکان دیگری به نام «وب‌سایت» صورت می‌گیرد.

کیم عقیده دارد که اتاق های گفتگو از متداول‌ترین جلوه‌های اینترنت است که می‌تواند تعاملات آن لاین را برای دوره‌های چند روزه، چند هفته‌ای و یا حتی ماهانه پشتیبانی کند. این فضاها مکانهایی برای تجمع هستند ولی مردم برای حضور در آنها التزام ندارند و وقتی که دیگر کارآیی خود را از دست می‌دهند، به سادگی پروندة آنها بسته خواهد شد. اگرچه موافقت هیچ محققی مبنی بر تفاوت معنایی میان شبکه‌ها و اجتماعات آن‌لاین پیدا نشده است. برای این فصل کافیست نظری به اجتماعات اینترنتی بیندازیم؛ «وظیفة آنها جمع‌کردن مردمی است که همگی علاقة مشترک دارند و متمایل به شرکت در بحثهای روز هستند و همانطور که کیم می‌گوید: این کار حس تعلق آنها را قویتر می‌کند.» مطمئناً، تفاوتهایی در میان سایت‌های آن لاین از لحاظ وظایف و طول عمر وجود دارد. یک اجتماع آن لاین که با یک سایت خبری ارتباط دارد معمولاً از کارهای موقت و گذرا پشتیبانی می‌کند، نسبت به سایت‌هایی برای کارهای طولانی مدت طراحی شده اند (مانند سایت‌های حمایت از بیماران سرطانی). تحقیقات محققان دربارة کاربرد سایت‌های خبری نهایتاً نتایج و اطلاعات مهمی را ثابت کرد. این تحقیقات به جنبه‌هایی چون اعتبار، مقبولیت و برجسته‌سازی، گرایش جغرافیایی و کاربرد ویژگی های تکنیکی پرداخته‌اند.

یکی از مهم‌ترین تحقیقات صورت گرفته در مورد وب‌سایت‌های رایج (نه در مورد سایت خبری خاص) به رسیدن به این نکته کمک کرد که ارتباط معناداری میان ساختار صفحة اصلی سایت و میزان خوانندگان آن وجود دارد.

این تحقیق توسط باکی، لانگ، پوتر و گریب(Bucy, Lang, Potter &Grabe)   انجام شد و شامل تحلیل محتوی 496 وب سایت تجاری و غیرتجاری می‌شد. در نهایت این نکته مشخص شد که مجموعه‌های ساختاری در طراحی سایت‌ها و نحوة استفاده از آنها تأثیر دارد.

محققان امروزه به‌دنبال کشف ارتباط میان سایت‌های خبری و ویژگی های تعاملی آن هستند. زنگ و لی به این مطلب دست یافتند که از روی تیراژ روزنامه‌ها می‌توان میزان مشارکت کاربران در سایت‌های آنها را پیش‌بینی کرد.

با استفاده از فهرستی که شامل چند ویژگی مانند پست الکترونیکی، اتاق های گفتگو و فرامتن می شود زنگ ولی به تحلیل محتوای 106 روزنامه پرداختند و در آخر نتیجه گرفتند که پرتیراژترین روزنامه‌ها، نسبت به دیگر روزنامه‌ها. تعامل بیشتری با خوانندگان سایت‌های خود دارند. این تحقیق با تحقیقات قبلی در تعداد سایت‌های مورد بررسی تفاوت داشت.

زنگ و لی، (Zeng & Li)  فهرستی از مطالب و عناصر تعاملی متنوع تهیه کردند. این تحقیق تنها به بررسی اتاق های گفتگو در اینترنت می‌پردازد و مطالب خاصی را  مورد کدگذاری قرار می‌دهد که روی هم رفته ممکن است به شناسایی عوامل تعیین‌کننده ظرفیت سایت‌ها برای ساخت و شکل دادن به اجتماع آن لاین کاربران کمک کند.

برای اندازه‌گیری جلوه‌های متنوع تعاملی، گریسون (Garrison) شروع به جداسازی عواملی چون استفادة گزارشگران از پست الکترونیکی کرد. یکی از مطالعات اندکی که مشخصاً روی اتاق های گفتگو کار می ‌کند به این نکته رسید که میان گفتگو در اینترنت و تمرین روزنامه‌نگاری در سایت روزنامه نیویورک تایمز تفاوت وجود دارد.

کارهای روزنامه‌نگاران حرفه ای و برجسته و منتقدان نتایج مشابهی را می‌رساند. پالس که ویرایش‌کنندة اخبار آن لاین است، اتاق های گفتگو را این‌چنین تعریف می‌کند. مکان مناسبی برای پاکسازی روان، گفتگو و مصاحبت هستند که به ‌ندرت اطلاعاتی را جهت  ورود به اتاق اخبار فراهم می‌آورد. این تحقیقات خاطرنشان می‌سازند که ارزش تعامل بوجود آمده در این اتاق های گفتگو کشف نشده باقی مانده‌اند. در حالیکه یک همچنین گروههایی که تشکیل‌دهندة بخش قابل رشد اخبار الکترونیکی هستند همواره سؤال کلیدی و محرک اولیة تحقیقات این چنینی بوده اند. البته واضح است که جنبه‌های تکنیکی هنوز دخالت داده نشده‌اند.

منتقدان رسانه‌های جدید، لیستی ویژگی هایی را پیشنهاد کرده اند که اتاق های گفتگو را قابل توجه‌ترین بخش سایت های اینترنتی می‌شمارد. یکی از کلیدی‌ترین نکته‌های اینترنتی استفاده از ناظران فعال برای راهنمایی و رهبری گفتگو‌ها می‌باشد. یکی از رایج‌ترین اشتباهات، باز گذاشتن در گفتگو دربارة یک موضوع است و اینکه انتظار داشته باشیم کاربران به‌خوبی از آن استفاده کنند، همانطور که اوتینگ می‌گوید: «فرد پشت پرده بسیار مهم است.»

این یک نظریه است. فرد پشت پرده می‌تواند دیده شود، در این فصل دروازه‌بان یعنی کسی که از جریان سیال فضای سایبر بهره‌برداری می‌کند.

عملیات دروازه‌بانی شامل فرایندی می‌شود که در آن مدیر سازمان خبری تصمیماتی می‌گیرد که بر روی میزان فرصتهای کاربران برای شرکت در گفتگوهای تعاملی و ساخت اجتماعات آن‌لاین تأثیر می‌گذارد.

همچنین دروازه‌بان نقش مهمی درتعیین خط مشی اتاق ها دارد. همانطور که پاسلر گفت: خواه گفتمان گروههای بحث بر پایة سایت‌های خبری ساخته شده باشد و یا بر روی خود اخبار تأثیر بگذارد. همانطور که سینگر (singer) می‌نویسد: عملیات دروازه‌بانی که با رسانه‌های تعاملی صورت می‌گیرد تعریف متمایل به توسعه‌ای را از فرایند دروازه‌بانی را می‌رساند. اگر بعضی از عواید و رضامندی‌های ساخت اجتماع آن لاین به پیامدهای ناخواسته برسد، دروازه‌بانها باید در جریان آزاد تعامل مانند جریان کنترل شده اطلاعات قصد و هدف داشته باشند.

اگر مفهوم بازخورد فعال خوب باشد، بنابراین یک دروازه‌بان برای ارتقای تعامل سودمند حتماً باید به این نکته توجه داشته باشد که به معنای وضع قواعد و قوانین و یا فراهم کردن طرحهای متنوع دیگر است که برای حفظ ارتباطات در یک سطح اجتماعی قابل قبول بکار برده می‌شوند.

همانطور که اگدین می‌نویسد: بدون هیچ قانون قابل اجرایی، هیچ رفتاری قابل توجیه نیست. اگر هر رفتاری قابل قبول باشد، دیگر هیچ هنجاری وجود نخواهد داشت. هیچ آداب و رسومی وجود نخواهد داشت. دیگر هیچ جامعه‌ای تابوی منحصر به فرد خود را نخواهد داشت. در این مورد، آنچه community یا اجتماع آن لاین خوانده می‌شود، کم و بیش به گروهی اطلاق می‌شود که پیوند ضعیفی با هم دارند ولی بعضی از علایق آنها با هم مشترک است. دیگران اخطار داده‌اند که با هویت‌های فرضی در فضای سایبر، خطر پیامدهای واقعی برای رفتار فرد مبهم باقی می‌ماند. قواعد و قوانین، سایت‌ها سازوکاری برای ممانعت از رفتارهای نامناسب در هنگام تقویت محیطی اجتماعی به‌شمار می‌روند. این قوانین حیات و طول عمر سایت‌ها را تضمین می‌کند ولی آنها باید در سطحی از رسوم و آداب روزمره نگاه داشته شوند.

این فصل تلفیقی از پیشنهادات نظریه پردازان و منتقدان مشابه را در بر می‌گیرد و نهایتاً نتیجه می‌گیرد که همة آنها نظر مشابهی را ابراز می‌کنند، دروازه‌بانان در جریان قواعد کار خود، منتقدانی موفق از تعامل اینترنتی می شوند که با جریان دریافت اخبار نیز رابطه دارند. دروازه‌بانان نگهبان و صاحب ساختارها هستند. اگرچه ممکن است بحث 'باپسر' هم درست باشد. بزرگترین روزنامه‌ها، بهترین منابع برای ساخت اتاق های گفتگو در جهت ارتقای گفتمان سودمند می‌باشند. همچنین ممکن است اینطور باشد که تعامل اینترنتی بیشتر با برنامه‌های نرم‌افزاری قابل انعطاف و نوشتن مطالب و شرکت در گفتمان ساخته می‌شود تا با آجرهای سفت و محکم.

به نظر می رسد تمایل مدیران سایت‌ها و سردبیران روزنامه‌ها برای تهیه ساختاری برای راهنمایی گفتمان‌های اینترنتی جایگاه مهمی از سودمندی و حیاتی بودن را به اتاق های گفتگو می‌بخشد و نقشی ارزشمند در دریافت و مصرف همه‌جانبه اخبار اینترنتی را به آنها اعطاء می‌کند.

مباحث بالا به طرح سؤالات زیر انجامید:

چه نوع صورت‌بندی ساختاری امروزه در اتاق های گفتگو سایت‌های روزنامه‌ها وجود دارد؟

آیا تعداد تیتراژ یک روزنامه روی ساختار وب سایت آن تأثیر می‌گذارد؟

این سایت‌ها باید چه نوع راهبرد ساختاری را در پیش بگیرند تا اتاق های گفتگو را با اخبار مرتبط سازند؟

روش

این تحقیق شامل تحلیل محتوای کمی و توصیفی 47 سایت روزنامه می‌شود. به خاطر این که این تحقیق یکی از اولین تلاشها برای تعیین ویژگیهای ساختاری و تعاملی سایت‌های خبری است. تلاش ما برای ایجاد یک لیست از متغیرهایی بوده که از دل بحث‌ در ادبیات حاضر درآمده است و شامل پیشنهاداتی برای ویژگی های ساختاری رازرین گولد، ادتینگ، پریس و کیم است. کارهای آنها به توضیح ویژگی هایی می‌پردازد که به‌منظور ارتقای کارآیی و  تعامل سودمند میان کاربران این سایت‌ها بکار برده می شوند.

در نهایت 19 متغیر مورد کدگذاری قرار گرفتند. که هر یک نشان‌دهندة یکی از ویژگی های سایت ها بودند مانند پیوند مستقیم از صفحة اصلی به اتاق های گفتگو تا پیوند به صفحة عضویت در سایت.

پرداختن به تحلیل محتوای داد‌ه‌های آن لاین شامل ملاحظات خاصی می‌شود. تمام کدگذاری‌ها برای کنترل این مورد که ممکن است طرح سایتها تغییر کند درباره متغیرهای ساختاری در یک روز صورت گرفت (7 فوریه 2003). هر متغیر در یک وضعیت دودویی با دو گزینة ممکن کدگذاری شد. به عبارت دیگر کدگذاری شخصی چیزی مشابه حذف خصوصیات ساختاری بود.

هدف، جمع‌آوری داده‌های توصیفی بود که نشانگر اطلاعات اساسی مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از ویژگی های ساختاری مورد نظر بود. به خاطر اینکه این نوع تحقیقات خیلی جدید بودند، محققان متغیرها را از بحث در ادبیات ساخت اجتماعات آن لاین و از روی تحقیقی در مورد شناسایی ویژگی های تعاملی 10 سایت روزنامه بدست آوردند. متغیرهای استخراج شده از روی آن تحقیقات مبنای این تحقیق را تشکیل می‌دهند. بعدها، 19 متغیر در قالب 3 شاخص مقیاس بندی شده درآمد که ساختار، کاربرد و مقررات سایت ها را مورد بررسی قرار می دادند.

متغیرهای ساختاری جزء بزرگترین دسته‌ها بودند و شامل ارزیابی موارد زیر می‌شدند: آیا صفحة اصلی پیوند مستقیمی با صفحة اتاق های گفتگو دارد یا خیر و آیا صفحة اتاق های گفتگو شامل آرشیوی از مطالب گذشته است یا خیر؟

گروه‌ متغیرهای کاربردی نیز شامل موارد زیر می‌شدند آیا روزنامه‌ هدفی دربارة اتاق های گفتگو دارد یا خیر؟ آیا روزنامه خط مشی خصوصی برای جمع‌آوری اخبار مورد استفادة خود دارد یا خیر؟ متغیرها تحت مجموعة قواعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفتند که شامل موارد زیر می‌شد؛ چه پیامدهایی در پی کاربرانی است که از قوانین اتاق های گفتگو پیروی نمی‌کنند؟ و آیا کاربران می‌توانند از دیگر کاربران اتاق گفتگو شکایت کنند یا خیر؟ این متغیرهای مقیاس ‌بندی شده سه‌گانه یعنی ساختاری، کاربردی و مقررات در تجزیه و تحلیل واریانس متغیرها بکار برده می‌شد که نمایانگر تیراژهای متفاوتی از روزنامه‌هایی بود که دارای سایت بودند.

جدول 1/8

جدول

لیست سایت های آن لاین روزنامه ها

راهبرد این تحقیق بر آن بوده است که نمونه‌ای از یک سایت بتواند ابعاد مختلف ویژگی ها و مشخصات کلی آن را منعکس کند. این موضوع بر این پیش‌فرض استوار است که تیراژ روزنامة چاپی تأثیر مهمی روی تولید سایت روزنامه دارد. به خاطر اینکه نحوة پخش روزانة روزنامه‌های امریکایی در بین جمعیت به سمت روزنامه‌هایی با تیراژ کمتر متمایل شده است با یک نمونه‌گیری تصادفی از سایت‌ها می‌توان به برتری انعکاس اطلاعات توسط چنین سایت‌هایی پی برد. برای اطمینان از اینکه تحقیق اطلاعات خود را به‌طور مساوی از سایت‌هایی با اندازه‌های مختلف جمع‌آوری کرده است ما به دنبال نمونه ای طبقه‌بندی شده بودیم. از کار با ای بی سی (ABC) با تیراژی که در سال 2000 داشت، ما تمام روزنامه‌ها را به چهار بخش تقسیم کردیم که هر یک نمایندة یک چهارم تیراژ روزانةABC، یعنی 1/52 میلیون بودند. بنابراین هر بخش شامل روزنامه‌هایی می‌شد که تیراژ روی‌هم رفته آنها بیشتر از 13 میلیون با آبونمان باشد. بیشترین تیراژ در بالاترین طبقه شامل 23 عضو بود. پایین‌ترین طبقه برعکس شامل 838 عضو می‌شد. 12 روزنامه به‌طور تصادفی در هر طبقه انتخاب شدند. جدول 1/8 لیست روزنامه‌های انتخاب شده است.

دستورالعمل کدگذاری مورد استفاده توسط افراد کدگذار ابتدا مشخص می‌کند که آیا روزنامه‌های مورد بررسی دارای سایت اینترنتی و اتاق گفتگو هست یا خیر؟ اگر هیچ اتاق گفتگویی در جستجوهای مرحله به مرحله پیدا نشد، کدگذاران از روی لیست تیراژها به سراغ روزنامة بعدی می‌روند و دستورالعمل فوق را روی آ‌ن روزنامه اجرا می‌کنند.

در مورد بالاترین دسته (بزرگترین روزنامه‌ها)، محققان دوباره به بالاترین نقطة لیست برمی‌گردند و نهایتاً هر 23 روزنامه را بررسی کرده و درمی‌یابند که تنها 11 تای آنها دارای سایت (همراه با اتاق گفتگو) هستند.

همة آنها دارای سایت هستند ولی کمتر از نصف آنها دارای اتاق گفتگو هستند، در سه طبقة دیگر جایی که نسبتاً روزنامة بیشتری برای بررسی وجود دارد. 12 سایت با موفقیت کدگذاری شدند.

سایت‌های آن لاین معمولاً در دستة دوم یافت می‌شوند که شامل روزنامه‌هایی منطقه‌ای چون ارگونیان و سان دیگو یونیون تریبون (San Diego Union Tribun, The Oregonian) می‌شوند دو سازمانی که دارای شلوغ‌ترین اتاق های گفتگوی آن‌لاین هستند. اگرچه این گروهها در سایت روزنامه‌های کوچکتر غیرمعمول است. بزرگترین شکافی که محققان هنگام بررسی لیست تیراژهای روزنامه‌ها به آن برمی‌خوردند 12 روزنامه بود که سایتی دارای اتاق گفتگو نداشتند. البته این موضوع در دستة کوچکترین روزنامه‌ها اتفاق افتاد. حتی بعضی از آن روزنامه‌ها اصلاً هیچ سایتی نداشتند. ما عملیات کدگذاری را انجام دادیم، هر کدام نیمی از سایت‌های روزنامه‌ها را از هر طبقه کدگذاری کردیم. برای سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد، تقریبا بیش از 10 درصد سایت ها را 5 نفر مورد کدگذاری قرار دادند، بطوریکه هر سایت را پنج نفر به صورت مجزا کدگذاری کردند.

جهت انعکاس شناسایی واضح و ساده متغیرهای دو بخش (مثلاً وجود یا عدم وجود پیوند) کدگذاران نمرات تطبیقی را ثبت کرده و از روی آ‌ن درجه اعتبار 1 را از روی آزمون پی اسکات بدست آوردند.

یافته‌ها:

این تحقیق در پی پاسخ به سؤالی در مورد نوع و فراوانی ویژگی های ساختاری وب سایت‌های روزنامه‌ها است که موجب ارتقای وضعیت اتاق های گفتگو می‌شود، واریانس این ویژگی ها شامل میزان تیراژ روزنامه‌های میزبان و همچنین میزان پیوندهای بین اتاق های گفتگو و اخبار می‌شود. داده‌های توصیفی، تصویری فوری از ساختار وب سایت روزنامه‌ها در فوریة 2003 را به ما نشان می‌دهد.

جدول 2/8 مقدار فراوانی هر 19 متغیر را نشان می‌دهد. با بررسی 19 متغیر زیر، دو ویژگی اصلی در هر سایتی به چشم می‌خورد:

 الف) به کاربران اجازه داده شده که بصورت ناشناس یا با اسم مستعار پیام خود را ارسال کنند.

  ب) تمامی اتاق های گفتگو بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای قابل دسترسی هستند. تعامل موجود در این گروهها اساساً آزاد و غیرشخصی است.

ولی در عین حال چندین محدودیت وجود دارد. اینکه کاربران مجبورند در 87 درصد سایت‌ها فرآیند ثبت‌نام را بگذرانند که در واقع هیچ ارزشی ندارد اگرچه آنها تنها در 4 درصد سایت‌ها مجبور به ثبت‌نام برای خواندن مطالب هستند. بنابراین کاربرانی که شروع به خواندن اخبار در صفحة اصلی سایت می‌کنند به‌سادگی می‌توانند داخل اتاق های گفتگو شده و در یک وضعیت ناشناس به خواندن مطالب بیشتر اعضای فعال مشغول شوند.

برای اتصال به پیام‌های ارسال شده به یک مرحلة اضافی دیگر احتیاج است. عملیات ثبت نام مستلزم واردکردن نام کاربری و رمز و نشانی پست الکترونیک از سوی کاربر به صورت آن لاین است. همچنین بیشتر سایت‌ها کاربران را ملزم به اعلام سن خود می‌کنند.

جدول 2/8: فراوانی ویژگیهای ساختاری در وب سایت روزنامه ها

لینک مستقیم از صفحه اصلی به اتاق گفتگو                                             76%

بیان اهداف اتاق گفتگو                                                                       38%

کاربران جهت خواندن مطالب اتاق گفتگو حتما باید ثبت نام کنند                        4%

کاربران جهت ارسال مطالب خود حتما باید ثبت نام کنند                               87%

کاربر می تواند به طور ناشناس یا با اسم مستعار مطلب خود را ارسال کند      100%

داشتن لینک به مقررات عضویت در اتاق گفتگو                                            75%

اتاق گفتگو برای کاربران متخلف پیام های صریحی می فرستد                        55%

کاربران می توانند از دیگر کاربران اتاق گفتگو شکایت کنند                             45%

کاربران می توانند مطالب دیگر کاربران اتاق گفتگو را ارزیابی کنند                    23%

داشتن لینک به صفحه مقررات مربوط به کاربران                                         32%

اگر به مطلب یکی از کاربران پاسخ داده شود،
روزنامه با پست الکترونیکی او را آگاه می سازد                                          6%   

اتاق گفتگو شامل دستورالعمل چگونگی استفاده از آن می شود.                  55%

اتاق گفتگو که شامل بخشی به نام:
'بیشترین سؤالات پرسیده شده' (FAQ) است                                        45%

کاربران می توانند  مشخصات فردی خود را در اختیار عموم بگذارند                 81%

اتاق گفتگو معیارهایی برای اتصال و شرکت دربحث ها  دارد                        51%

برای پیوستن به اتاق گفتگو اعلام سن ضروری است                                 96%

سرفصل های  اتاق گفتگو به صورت آرشیو نگهداری می شود                      85%

اتاق های گفتگوی آزاد (محدودیت موضوع بحث وجود ندارد)                       100%

کاربران می توانند سرفصل های جدیدی را برای بحث و گفتگو بوجود آورند        87%

 قانون حمایت از اسرار شخصی آن لاین کودکان از جمع‌آوری اطلاعات در مورد کودکان زیر 13 سال جلوگیری می‌کند. علاوه بر آن، چهار پنجم سایت‌ها مانند Staten Island Advance, Charlotte Observe به کاربران خود اجازه می‌دهند تا مشخصات خود را برای نمایش به دیگران در سایت بگذارند. این مشخصات به کاربران اجازه می‌دهند تا خصوصیاتی چون دین، نژاد، وابستگی سیاسی، لیست علاقمندی‌ها و گزیده سخنان و عقاید خود را در معرض عموم بگذارند. این‌گونه در اختیار قراردادن اطلاعات شخصی از طریق اسم مستعار ایجاد نوعی مشارکت می‌کند که موجب به‌وجود آمدن حس اجتماع آن‌لاین می‌شود. نکتة قابل توجه این است که سایت‌های روزنامه‌ها در مورد صحت اطلاعاتی که کاربران در ثبت‌نام وارد می‌کنند دقت نمی‌کنند. بنابراین کاربران حتی با وارد کردن اطلاعات غلط و گاهی گمراه کننده و هم می‌توانند در اتاق های گفتگو شرکت کنند.

سایت‌ها نتایج گوناگونی را در مورد محدودیت‌های ساختاری جهت حفظ  نظم سایت‌ها اعلام می‌کنند. مقررات آشکار رفتاری وعواقب نقض این مقررات تقریباً در نیمی از سایتها در دسترس است.

شرکت‌کنندگان معمولاً در 45 درصد موارد می‌توانند شکایاتی را در مورد نظرات دیگران ابراز کنند. همچنین در 23 درصد استانها توانایی این را دارند که عموماً به ارزیابی دیگر نظرات بپردازند. به عبارت دیگر اکثر سایت‌ها تمایل به حفظ کنترل اجرایی سایت خود دارند تا به مشارکت‌کنندگان اجازه دهند تا در مورد ارزش پیام‌های دیگران قضاوت کنند.

در مجموع، این ویژگی های ساختاری به گفتمان‌های نامحدود اجازه می‌دهد تا در جهت پایداری سایت تداوم یابند. جدول 3/8 خلاصه‌ای از پنج ویژگی عمده سایت‌ها و همچنین پنج ویژگی که کمتر دیده می‌شود را نشان می‌دهد.

جدول 3/8: ویژگی های مشترک بین سایت های روزنامه ها

اتاق های  گفتگوی آن لاین:

کاربر می تواند به طور ناشناس یا با اسم مستعار مطلب خود را ارسال کند.

استفاده از اتاق های گفتگو هیچ هزینه ای در بر ندارد.

کاربران می توانند سرفصل های جدیدی را برای بحث و گفتگو بوجود آورند.

کاربران جهت ارسال مطالب خود حتما باید ثبت نام کنند.

سرفصل های  اتاق گفتگو به صورت آرشیو نگهداری می شود.

ویژگی هایی که به ندرت بین سایت ها معمول است:

کاربران جهت خواندن مطالب اتاق گفتگو حتما باید ثبت نام کنند.

اگر به مطلب یکی از کاربران پاسخ داده شود، روزنامه با پست الکترونیکی او را آگاه می‌سازد

کاربران می توانند مطالب دیگر کاربران اتاق گفتگو را ارزیابی کنند

داشتن لینک به صفحه مقررات مربوط به کاربران        

بیان اهداف اتاق گفتگو

برای یافتن شواهدی در مورد رابطه بین ویژگی های  ساختاری سایت‌ها و میزان تیراژ آنها، محققان تجزیه و تحلیلی را در مورد تفاوتهای موجود در بین 4 روزنامه با تیراژ متفاوت و با 3 متغیر ساختاری انجام دادند.

سه متغیر کدگذاری شده بعدها به یک متغیر تبدیل شد و آن رویهمرفته میزان ویژگی های ساختاری مرتبط با اتاق گفتگوی سایت‌ها را مورد اندازه‌گیری و سنجش قرار می‌داد. هیچ تفاوت مهمی با درجة اطمینان 95 درصد یافت نشد. در میان چهار نوع تیراژ، سایت کوچکترین روزنامه همان گروهی بود که بالاترین امتیاز یعنی 17/10 را بدست آورد. به عبارت دیگر این سایت‌ها به طور میانگین شامل ویژگی های تعاملی ارتقادهنده بیشتری نسبت به روزنامه‌های بزرگتر در اتاق های گفتگوی خود بودند. اگرچه این تفاوت خیلی زیاد نبود ولی موجب بررسی دقیق‌تری شد.

بررسی دقیق‌تر اطلاعات ما را به یک تأثیر دیگر رهنمون می‌سازد. هفت سایت از 47 سایت مورد بررسی خوانندگان خود را به اتاق های گفتگوی مشابهی پیوند می‌دادند مانند سایت ملی e-the-people هر هفت سایت جزء دو طبقة پایین بودند و پنج‌تای آنها جزء یک چهارم نمونه‌ای بودند که نمایندگان روزنامه‌های با تیراژ کم به حساب می‌آمدند.

یکی از سایت‌هایی که به‌عنوان نیمی از سایت‌های ردة D به حساب می‌آمد تأثیر زیادی بر روی کدگذاری داشت. در این تحقیق، محققان هیچ گروه دیگری را که مشابه اتاق گفتگوی سایت e-the-people نیافتند. جایی که لینک‌ها، کاربران را از سایت‌های خبری به گروههای عمومی سوق می‌دهند که از نظر جغرافیایی برای مخاطبان گمنام، نامعلوم و نامشخصی بکار گرفته می‌شود. در همة موارد دیگر، اتاق های گفتگو تنها در سایت روزنامه‌ها قرار داشت.

علاوه بر داشتن اتاق گفتگویی منحصر به فرد در یک سایت خبری، سایت e-the-people به‌عنوان سایتی غیرسودآوری با فضای گفتمانی مشارکت محور در عرضة موضوعات مهم ملی و جهانی مطرح است. البته سایت e-the-people بالاترین امتیاز را در کدگذاری خصوصیات ساختاری سایت‌ها در این تحقیق بدست نیاورد. سایت San Diego حایز برترین امتیاز شد که 16 ویژگی از 19 ویژگی ممکن Union-Tribon را دارا بود. اگرچه فهرست ویژگی های سایت  e-the-people در مقایسه با دیگر سایت‌ها برای برتری در میانگین امتیازات کافی بود در 7 مورد نیز این سایت به طور آشکار از میانگین 40 سایت دیگر بالاتر بود. (جدول 4/8)

جدول 4/8: میزان تفاوت در میانگین های متغیرهای ساختاری

جمعیت         انحراف استاندارد            میانگین                                    

    e- the-people              57/11                    53/0                  7

    All other sites              20/10                     71/3                40

نکتة قابل توجه در مورد سایت e-the-people این است که روزنامه‌ها می‌توانستند به‌صورت رایگان به آن پیوند (link) دهند. این گونه استفادة رایگان به مدیران و برنامه‌ریزان سایت‌های روزنامه‌های کوچکتر اجازه می‌داد تا به جای پرداخت مبلغی به عنوان مجوز به فروشندگان نرم‌افزارهای تعاملی برای سایت خود از آن استفاده کنند. آنها براحتی در سایت e-the-people نام‌نویسی می‌کردند. هیچ یک از هفت سایت مورد بررسی در این تحقیق بجز از سایت   e-the-people از اتاق گفتگوی دیگری استفاده نمی کردند، بعضی سایت ها  با هدف حفظ هویت محلی خود، نشان سازمان خبری خود را با نشان سایت e-the-people تلفیق کرده یا از تبلیغات آن‌لاین خود در آن استفاده می‌کردند ولی خیلی از سایتهای دیگر این کار را نمی‌کردند.

سایت e-the-people نوعی دوگانگی ساختاری را نشان می‌دهد. از طرفی بیشتر ویژگی های فراگیر تعاملی ارتقادهنده را مانند (ایجاد وسیله‌ای پیچیده جهت بررسی و اظهار نظر در مورد پیام‌های دیگران) را داراست، و درست متقابلاً هرگونه فرصتی را برای شناسایی و بررسی بازخوردها از سوی کاربران به خبرهای اولیه را از بین می‌برد. کاربرانی که برای باقی‌ماندن در اینترنت و شرکت در دموکراسی دیجیتالی به سایت‌های خبری محلی خود می‌روند، خود را از مکانهایی که خبرها در آن تولید و عرضه می‌شوند، جدا می‌بینند. نهایتاً آنها با گروهی به پایان می‌برند که آنها را به سوی بحث در مورد رفتارهای نظری موضوعات سوق می‌داد.

یکی از مسائل مهم در بررسی سایت e-the-people در حین کدگذاری، توجه و تمرکز بر روی نظرات نوآم چامسکی و دیگری بحث بر روی مقالات مفسر کلاسیک ویکتور داویس هانسون بود. این نمایانگر پهنة وسیعی بود که شامل ویژگی های محلی اتاق های گفتگوی سایتهایی چون  Marshall News Messenger (جایی که سایت‌ها می‌خواستند نظرات کاربران را در مورد مسائل محلی بدانند) و بده و بستانها و شرط‌بندی‌ها بر روی تیم برنده در مسابقات دبیرستانهای تگزاس غربی می‌شد.

میزان تمایل برای برقراری پیوند به سایت e-the-people به‌عنوان یک راهبرد در اتصال اتاق های گفتگو به سایت‌های خبری حتماً‌ دارای درجه‌های متفاوتی است. اما بطور کلی به‌نظر می‌رسد که راهبردی منفی باشد زیرا خوانندگان را از سایتهای خبری دورتر می‌کند. اجتماع آن‌لاینی که توسط سایت e-the-people بوجود آمده و تقویت می‌شود به‌نظر می‌رسد که توسط فضای جغرافیایی و دیجیتالی سایت روزنامه میزبان در خط نابودی قرار می‌گیرد. تقریباً در همة موارد، در واقع، محققان به شواهد کمی دست یافتند که نشان دهد سایت میزبان تدابیر ساختاری اتاق گفتگوی خود را طوری طراحی کرده باشند که کاربران احساس کنند که نظرات و پیام‌های ارسال شده آنها بخشی از ساختمان روزنامه‌نگاری سایت را تشکیل می‌دهند. راهبردی‌ترین اتصال سایت را می‌توان در طراحی صفحة اصلی سایت جستجو کرد که بیشتر شامل لینک به گروههای خبری درست در کنار لینک به اخبار، نظرات و دیگر پیوندها می‌شود.

در حالیکه درون اتاق های گفتگو کاربران محرک کمتری دارند. سایتهای اندکی نظرات خوانندگان را مورد آثار اخیر ستون‌نویسان جویا می‌شوند و سایتهای کمتری که معمولاً نظارت می‌شوند (مانند The New York Times)، گاهی سؤالاتی را در مورد وقایع خبری اخیر به‌منظور مشارکت کاربران ارائه می‌دهند. به هر حال اتاق های گفتگو به‌عنوان مکانهایی قابل دسترس و استفاده توسط عموم به‌شمار می‌روند که محدودیت‌های سایت‌های روزنامه‌ها را ندارند.

نتیجه‌گیری:

این تحقیق طیفی از عملیاتهایی را پیدا کرد که سایتها جهت ایجاد عناصر ساختاری تعاملی و ارتقادهنده در اتاق های گفتگوی خود به کار می‌بردند که نتیجة آن ساخت اجتماعی (‌آن لاین) بود این طیف بدست آمده نشان دهندة این بود که سازمانهای خبری هنوز به یک استاندارد مناسب برای ادارة اتاق های گفتگو نرسیده‌اند. در اینجا شواهدی وجود دارد که ما را به نتایج اولیه رهنمون می‌سازد یعنی بیشتر رونامه‌ها به‌دنبال طرحی کم و بیش بلندپروازانه بودند تا یک همچنین گفتمان بازی را با امور عمومی خود در دریافت اخبار همگرا سازند. اگرچه سه چهارم روزنامه‌های آن‌لاین بر روی صفحة اصلی خود پیوندی برای اتصال به اتاق های گفتگو داشتند که کاربران را برای مشارکت در آنها تشویق می‌کرد، ولی دو سوم آنها هیچ پیوندی به اتاق های گفتگو نداشتند. بنابراین، نقش اتاق های گفتگو در بیشتر سایت‌ها هنوز احتیاج به تعریف و تبیین آشکار دارد.

عناصر ساختاری که به کاربران اجازه ارزیابی مطالب را می‌دهند می‌تواند در تصحیح بحث‌ها و گفتگوها بکار گرفته شود و همچنین این عناصر به کاربران اجازه می‌دهد تا هر چند اندک، در عملیات دروازه‌بانی و نظارت مشارکت جویند. یکی از استثناهای قابل توجه سایت e-the-people این است که قضاوت‌ها و نظرات جمع‌آوری شده کاربران، بالای خود پیام قرار می‌گیرد.

همچنین، ممکن است گفته شود که سایت e-the-people، سبک و فرهنگ دیگر رسانه‌های رایج را الگوبرداری کرده است و تبدیل به مکانی شده است که پاسخ‌های کاربران آنقدر قدرتمند شده که مشارکت‌کنندگان می‌توانند به‌طور مؤثر به یکدیگر در خارج از این بخش رأی دهند.

یک همچنین عملیات نسبتاً پیشرفته‌ای که سایت e-the-people دارد یکی از موضوعات فریبنده به‌شمار می‌رود، هر چه مطلب رایج‌تر باشد آن مطلب در اتاق های گفتگو در جایگاه بالاتری قرار خواهد داشت. همچنین سیستم رده‌بندی سایت مثل همیشه وظیفه خود را انجام می دهد: یعنی ثبت کد رفتاری در گفتگوی درباره دموکراسی و مثل همیشه نپذیرفتن گفتگوی سیاسی. در واقع می‌توانیم خواستار این نکته باشیم که وقتی مردم شروع به گوش‌دادن می‌کنند واقعاً به سخنان هم گوش‌ کنند.همچنین می‌توانیم خواستار این باشیم که مردم با احترامی متقابل و دوجانبه با یکدیگر درگیر شوند.

سیستم رده‌بندی نه‌تنها افراد را در تحلیل محتوای مطالب خود به شمار می آورد بلکه باعث افزایش شهرت شرکت‌کنندگان در بحث‌های آن‌لاین نیز می‌شود. مانند گروههای بحث سنتی خارج از اینترنت مثل گردهمایی‌های واقعی در تالارهای شهرها،کاربران سایت e-the-people برای خود بوسیلة کلمات و رفتار هویت جدیدی خلق می‌کنند و بواسطة آن رفتار آنها در سایت مورد شمارش واقع می‌شود.

همة این موارد ظرفیت تشویق ساخت گروهها در محیط واقعی را دارند. این ساختار، اگرچه بر خلاف قاعده این تحقیق در ارزیابی اتاق های گفتگو است، عمل فرستادن کاربران به سایت‌های جدا از هم از مهم‌ترین محدودیت‌های آن محسوب می‌شود.

سایت‌های خبری ممکن است بعضی ویژگی های سایت e-the-people را در مورد گروههای قابل شناسایی خود بپذیرند.

دروازه‌بانی و تنظیم سرمقاله

موضوع مورد غفلت در بیشتر اتاق های گفتگو، گفتمان مستقیم میان روزنامه‌نگاران و کاربران آن‌لاین است. اتاق گفتگو فرصت درگیری و گفتگوی دوطرفه با کاربران را به روزنامه‌ها می‌دهد. و همچنین به منزلة تمرینی برای اهداف و ایده‌آل های دموکراتیک روزنامه ها نیز به شمار می روند.

اگرچه، تعامل میان کاربران و روزنامه‌نگاران درواقع بیرون از حوزة این تحلیل است، ولی یک چنین تعاملی می‌تواند از راه پست الکترونیکی (email) و یا از طریق چت (Chat) با ستون‌نویسان و دست‌اندرکاران روزنامه‌ها و سایت‌ها باشد. همچنین یک چت ویرایش‌شده نمایانگر عملیات دروازه‌بانی قوی‌تر و یک‌سویه‌تر است. در مورد بزرگترین گروه روزنامه‌های میزبان مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست و یو اس آی تو دی این روش‌ها، امکان کنترل بیشتری را فراهم آورده و نظرات ارسال شده را در قالبی مانند نظرات تعاملی خبری در می آورند. مانند فیلترهای مورد استفاده در گفتگوهای رادیویی و همچنین پرس و جو از مردم. علاوه بر آن، ویراستاران روزنامه تایمز (Times) بعضی وقتها بعضی مطالب مناسب و مورد علاقة خود را انتخاب کرده و در قالب مجموعه‌های آن‌لاین عرضه می‌کنند که این مطالب انتخاب و ویرایش شده نمایانگر راهبردی مطمئن‌تر است. درواقع این مطالب پیوندی میان تعلاملات و اخبار برقرار می‌کند.

بر فرض اینکه این تسهیلات و کنترل برپایة مدل محکم‌تری از دروازه‌بانی باشد، همچنین باید گفته شود که این ویژگی های ایمیل (e-mail) یا چت - بحثی کاملاً باز و قدرتمند را تشویق می‌کند. که یکی از منافع اتاق های گفتگو می‌باشد. اکثراً تنظیم سرمقاله‌ها معنای مهمی ندارد و دارای صداها و نظرات گوناگون کمتری است. زمانی که روزنامه‌نگاران آخرین گفتگو را نگه می‌دارند، دیدگاه سازمان خبری آنها نسبت به جهان مستعد چالش و تغییر زیادی نیست.

نشانه‌هایی قوی درمیان بزرگترین روزنامه وجود دارد که نشان می‌دهد آنها با اتاق های گفتگوی خود راحت نیستند. گذشته از همة آنها، تنها 11 روزنامه از مجموع 23 روزنامه در بالاترین دسته، یک همچنین تعامل گشوده و بازی را فراهم می‌آورند. دومین دسته از سایت‌های روزنامه‌ها بیشترین رفتار را از خود نشان دادند بطوریکه تعداد سایتهای زیادی وجود داشت و هم هر سایت واقعاً یک اتاق گفتگو داشت. بیشتر سایت‌های محلی تمایل به داشتن اتاق گفتگو داشتند سپس زمانی که اتاق‌های گفتگو رشد کردند با این وجود ویژگی های ساختاری آنها دچار نوسان شد.

با توجه به این موضوع که این تحقیق خیلی کم به عملیات دروازه‌بانی می پردازد این موضوع منافعی نیز به دنبال دارد. برای مثال: تقریباً تمامی سایت‌ها به کاربران خود اجازه می‌دهند تا مطالب و موضوعات جدید خود را به اتاق های گفتگو ارسال کنند. درست در همان زمان، بیشتر روزنامه‌ها از ثبت‌نام محدودی استفاده می‌کنند تا شمار کاربران خود را داشته باشند. سایت‌هایی که ابزار ارزیابی قوی‌تری دارند، کاربران را برای مشارکت در این سیستم‌ها تشویق می‌کنند. در یک همچنین سیستمی، استفاده از نام مستعار هم برای آزادی و هم برای محدودیت مجاز شمرده می‌شود.

مجوزی برای بیان آزاد و همچنین یک ضمانت اجرایی اجتماعی وجود دارد که وقتی کاربران از آن استفاده می‌کنند درواقع شهرتی اجتماعی برای خود کسب کرده و بخشی از اجتماع آن‌لاین محسوب می‌شوند.

پیوند به اخبار

اگرچه بسیاری از روزنامه‌های آن‌لاین، نرم‌افزارهای لازم را جهت توانا ساختن اتاق های گفتگو و همچنین اساس بوجود آمدن گروهها را فراهم می‌سازند، اغلب سایتها امکاناتی ندارند که در خور و مناسب خوانندگان آنها باشد. دوباره مثالی از سایت e-the-people می‌تواند تصویری اولیه را به ما نشان دهد. سایتهایی که پیوندی به اخبار دارند، فرصت افزایش گروههای کاربران را از دست می‌دهند. کاربرانی که ممکن است سایت روزنامه‌ها را فضایی عمومی بدانند، جایی که مردم به‌طور طبیعی جمع می‌شوند تا در مورد مسائل روز و عقاید خود با یکدیگر تبادل‌نظر کنند. میان ویژگی هایی که اجتماع کاربران را تشکیل می‌دهد آنهایی که نوعی جستجوی بایگانی را فراهم می‌آورند و برای ساختن تاریخچه کاربرد دارند و آنهایی که از کاربران دعوت می‌کنند تا اگر در مورد دیگران شکایتی دارند مطرح کنند، بقیه سایت‌ها اجازه اداره به وسیلة خود کاربر را می‌دهند. تنها روزنامه‌هایی کمی ویژگی هایی دارند که گفتگوی اجتماع محوری را تشویق می‌کنند.

به‌عنوان مثال: کمتر از 10 درصد سایت‌های روزنامه‌ها ساختاری داشتند که به کاربران اطلاع می‌دهد که فرد دیگری به مطلب آنها پاسخ داده است. کمتر از یک چهارم سایتها به دیگر کاربران اجازه می‌دهند تا مطالب دیگر کاربران را مورد ارزیابی قرار دهند.

مطمئناً یکی از علل اینکه روزنامه‌ها با این نوع از ساخت اجتماعی مخالفت می کنند، اتکاء آنها به عادت روزمره خود است. جریان اطلاعات از روزنامه ها به سوی گروهها جریانی نامتقارن است. به‌طور سنتی نامه‌هایی که به سردبیر و یا به صفحة مخصوص خوانندگان فرستاده می‌شود اغلب در مورد مطالب و محتوای روزمره است.

در عصر ارتباطات و اتصالات کنونی، دریافت دیجیتالی اخبار رسانه‌ای شده جمعی از طریق اینترنت، چهرة این ارتباط را دگرگون ساخته است. اگرچه یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که هنوز سیاست‌های خبری اینترنتی به طور کامل معنای این انقلاب را نمی‌رسانند. مطالعة سایتهای اینترنتی غیر خبری نشان می‌دهد که امریکائیها از اتاق های گفتگو به ‌عنوان راهبردی برای ایجاد اجتماع آن لاین استفاده می‌کنند.

به‌نظر می‌رسد اتاق گفتگویی که به جریان روزمره اخبار اتصال دارد جزو بارورترین مکانها برای ساخت اجتماعی است مخصوصاً میان کسانی که به گفتار و بیان آزاد ارزش قائل بوده و تمایل به گسترش میزان عقاید موجود دارند. ولی همانطور که پالس و دیگران اشاره کردند، محدودیت‌هایی وجود دارد. اگرچه این تحقیقات شواهدی را فراهم آورده که نشان می‌دهد این محدودیت‌ها کاملاً نشان داده شده‌اند.

همچنین ممکن است پیشرفت‌ها و پیچ ‌و خم‌های جدیدی در شکل و کاربرد اخبار آن‌لاین وجود داشته باشد که هرگونه تعامل هماهنگی را میان اخبار و بیان آزاد را ارتقا بخشد.

همان‌طور که دریافت آن‌لاین اخبار به خاطر منافع بالقوة خود، باعث کسب سود بیشتری می‌شود مانند وسیله‌ای که در دریافت اخبار چاپی کمبود تیراژ را برمی‌گرداند. جلوه‌های تعاملی مانند اتاق های گفتگو شایستگی جذب منافع بیشتری را به‌عنوان ساختار اجزای ورودی دارند.

به‌خاطر اینکه سایت‌های آن لاین منابع باارزشی برای خوانندگان گروهها بوجود می‌آورند. آنها احتیاج خواهند داشت تا در عملکرد خود موفق بوده و به‌طور آشکار بر مصرف‌کنندگان امریکایی در دیگر جنبه‌های فضای سایبر تفوق یابند.

به‌طور حتم، عملکرد گروههای آن لاین موجود در سایت‌های خبری با انواع دیگر گروهها تفاوت خواهد داشت. شرکت‌کنندگان با انگیزة سحرانگیز آزادی بیان بیشتر تحریک می‌شوند تا با نیازهای محتاطانه‌ای همچون جستجوی حمایت عاطفی و یا دوستی‌های بلندمدت.

یک‌ همچنین گروههایی که به کمک اخبار پیش می‌روند باید به‌عنوان مکانهایی بکار گرفته شوند که شهروندان با اجتماعی در آنجا به اختلاط، بحث و تسهیم افکار خود بپردازند و گهگاه نیز روزنامه‌نگاران نیز به مباحث آنها بپیوندند.

ازنظر شکل و ساختار، هنوز باید اتاق های گفتگوی موجود در سایت‌های روزنامه‌ها را  'در حال ساخت' (under construction ) محسوب کرد.

یکی از محدودیت‌های اولیه در این تحقیق سرعت تحولات اتفاق افتاده در هر هفته و در هر روز سایت روزنامه‌ها است. گرفتن اطلاعات سخت است و حفظ استنتاج بدست آمده نیز مشکل است زیرا ویژگی های ساختاری (همراه با ارسال خودشان) به سرعت در اینترنت ظاهر شده و به سرعت ناپدید می‌شوند.

ما از این نکته آگاه هستیم که بعضی سایتها از زمان کدگذاری اتاق های گفتگوی خود را رها کرده‌اند و بعضی دیگر دگرگونی‌های ساختاری را در آنها ایجاد کرده‌اند تا جریان طبیعی فناوری و بازاریابی دیجیتالی را منعکس کنند. هرگونه تحقیقی در مورد تعاملات و اخبار به‌نظر می ‌رسد که تن به پیامدهایی مانند این تحقیق بدهد، که در دوره ای به نوسازی و اصلاح ثابت وب سایت‌ها می‌پردازد.

علاوه بر این تحقیق به طرحهای ترکیبی احتیاج دارد، طرحهایی که بتواند اطلاعات بیشتری را در آن واحد ثبت و ضبط کند، که البته کار آسانی نیست هنگام مطالعه در مورد ارسال مطالب به صورت تعاملی که امری پایان‌ناپذیر و گذرا به نظر می‌رسد. جستجوی روشی برای سنجش محتوا و قدرت اتاق های گفتگو می‌تواند یکی از مراحل ارزشمند و آرمانی دیگر در جهت کشف این نکته باشد که چگونه ساختار سایت‌های خبری، تنوع مشارکت کاربران را بیشتر می‌کنند.

منابع:

1-Althaus, S. L., & Tewksbury, D. (2002). Agenda setting and the 'new' news-Patterns of issue importance

among readers of the paper and online versions of the New York Times. Communication

Research, 29(2), 180-207.

2-Center for Media Research. (2003, January 15). At-workers prefer Internet news and information. Retrieved

January 15, 2003, from http://www.centerformediaresearch.com/cfmr_briefArchive.

cfm?s=0

3-Chyi, H. I., & Sylvie, G. (2000). The medium is global, the content is not: The role of geography in

online newspaper markets. The Journal of Media Economics, 14, 231-248.

4-Depew, D., & Peters, J. D. (2001). Community and communication: The conceptual background. In

5-G. J. Shepherd & E. W. Rothenbuhler (Eds.), Communication and community (pp. 3-22).

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

6-Dibean, W., &Garrison,B. (2001). How six online newspapers use Web technologies. Newspaper Research

Journal, 22(2), 79-93.

7-Flanagin, A. J., & Metzger, M. J. (2000). Perceptions of Internet information credibility. Journalism Mass Communication Quarterly, 77, 515-540.

8-Garrison, B. (2003, March). The perceived credibility of electronic mail in newspaper newsgathering.

Paper presented at the Association for Education in Journalism and Mass Communication Midwinter

Conference, Boulder, CO.

9-Greenspan, R. (2002). Newspapers look online for revenue. Retrieved May 23, 2002, from http://

cyberatlas.internet.com/big_picture/traffic_patterns/

10-Gubman, J., & Greer, J. (1997, August). An analysis of online sites produced by U.S. newspapers: Are

the critics right? Paper presented at the Association for Education in Journalism and Mass Communication,

Chicago.

11-Harris, E. P., & Hooke, F. H. (1923). The community newspaper. New York: Appleton.

12-Horrigan, J. P. (2001, October 31). Online communities: Networks that nurture long-distance relationships

and local ties. Retrieved February 20, 2003, from http://www.pewinternet.org

13-Kim, A. J. (2000). Community building on the Web. Berkeley, CA: Peachpit Press.

14-Lesser, E. L., Fontaine, M. A., & Slusher, J. A. (2000). Knowledge and communities. Boston: Butterworth-

Heinemann.

15-Lin, C. A., & Jeffres, L. W. (2001). Comparing distinctions and similarities across websites of newspapers,

radio stations, and television stations. Journalism 6- Mass Communication Quarterly, 78,

555-574.

16-Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action. Cambridge, England: Cambridge

University Press.

17-Massey, B. L., & Levy, M. R. (1999). Interactivity, online journalism and English-language web newspapers

in Asia. Journalism & Mass Communication Quarterly, 76, 138-151.

18-McMillan, S. J. (2000). The microscope and the moving target: The challenge of applying content

analysis to the World Wide Web. Journalism & Mass Communication Quarterly, 77, 80-98.

A nation online: How Americans are expanding their use of the Internet. (2002, February). Retrieved

March 15, 2003, from http://www.NTIA.doc.gov/ntiahome/dn/index.html

19-Oldenburg, R. (1999). The great good place: Cafes, coffee shops, community centers, beauty parlors, general

stores, bars, hangouts, and how they get you through the day (3rd ed.). New York: Marlowe.

20-Outing, S. (2000, September 6). What's wrong with newspaper discussion boards? Retrieved October

13, 2002, from http://www.mediainfo.com/editorandpublisher/index.jsp

21-Falser, B. (2002, January-February). Not for everyone: Online forums are not the best aspect of the

Web. American Journalism Review, 24, 58.

22-Preece, J. (2000). Online communities: Designing usability, supporting sociability. Chichester, England:

Wiley.

23-Rheingold, H. (1998). The art of hosting good conversations online. Retrieved May 12, 2003, from

http://www.rheingold.com/texts/artonlinehost.html

24-Rheingold, H. (2000). The virtual community: Homesteading on the electronic frontier (Rev. ed.).

Cambridge, MA: MIT Press.

25-Roberts, M., Wanta, W., & Dzwo, T. H. (2002). Agenda setting and issue salience online. Communication

Research, 29, 452-465.

26-Schultz, T. (2002). Mass media and the concept of interactivity: An exploratory study of online forums

and reader email. Media, Culture & Society, 22(2), 205-221.

27-Singer, J. B. (1998). Online journalists: Foundations for research into their changing roles. Journal of

Computer-Mediated Communication, 4(1). http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issuel/singer.html

28-Singer, J. B. (2001). The metro wide Web: Changes in newspapers' gatekeeping role online. Journalism

& Mass Communication Quarterly, 78, 65-80.

29-Stempel, G. H. I., & Stewart, R. K. (2000). The Internet provides both opportunities and challenges

for mass communications researchers. Journalism & Mass Communication Quarterly, 77,

541-548.

30-Sundar, S. S. (1999). Exploring receivers' criteria for perception of print and online news. Journalism Mass Communication Quarterly, 76, 373-386.

31-Sundar, S. S. (2000). Multimedia effects on processing and perception of online news: A study of picture,

audio, and video downloads. Journalism 6-Mass Communication Quarterly, 77,480-499.

32-Surman, M., & Wershler-Henry, D. (2001). Commonspace: Beyond virtual community. London:

FT.com.

33-Wellman, B. (2001). Computer networks as social networks. Science, 293, 2031-2034.

34-Wellman, B., & Gulia, M. (1999). Net surfers don't ride alone: Virtual communities as communities.

In P. Kollock & M. Smith (Eds.), Communities and Cyberspace (pp. 167-194). New York: Routledge.

35-Zeng, Q., & Li, X. (2003, May). Factors influencing interactivity of Internet newspapers. Paper presented

at the International Communication Association annual conference, San Diego.

این متن ترجمه‌ای از فصل هشتم کتاب زیر است:

- SALWEN, MICHAEL B.& GARRISON, BRUCE (2005). Online News  and the Public. London, LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES.