• 1389-05-20 10:45:11
  • کد مطلب : 3266
مقاله های کارگاه چشم‌اندازهای نوین در مدیریت روابط عمومی

شرکت‌کنندگان در کارگاه آموزشی "چشم‌انداز‌های نوین در مدیریت روابط عمومی" که 9 و 10 تیرماه از سوی مرکز آموزش و پژوهش همشهری برگزار شد، تلقی خود از موضوع کارگاه و چشم‌اندازهای نوین در مدیریت روابط عمومی را در قالب یک مقاله به عنوان کار کلاسی ارائه کرده‌اند. این مجموعه مقالات از نظر کیفیت پردازش موضوع و نیز شاخص‌های مطبوعاتی در سطوح متفاوتی قرار دارند. بعضی تألیف محسوب می‌شوند و از ساختاری منسجم و روان برخوردارند، تعداد زیادی برگرفته از منابع دیگر با تنظیم مجدد و برخی نیز حاصل تجربیات شخصی شرکت‌کنندگان در مقام یک مدیر یا کارشناس روابط عمومی هستند.

اشاره: شرکت‌کنندگان در کارگاه آموزشی "چشم‌انداز‌های نوین در مدیریت روابط عمومی" که 9 و 10 تیرماه از سوی مرکز آموزش و پژوهش همشهری برگزار شد، تلقی خود از موضوع کارگاه و چشم‌اندازهای نوین در مدیریت روابط عمومی را در قالب یک مقاله به عنوان کار کلاسی ارائه کرده‌اند. این مجموعه مقالات از نظر کیفیت پردازش موضوع و نیز شاخص‌های مطبوعاتی در سطوح متفاوتی قرار دارند. بعضی تألیف محسوب می‌شوند و از ساختاری منسجم و روان برخوردارند، تعداد زیادی برگرفته از منابع دیگر با تنظیم مجدد و برخی نیز حاصل تجربیات شخصی شرکت‌کنندگان در مقام یک مدیر یا کارشناس روابط عمومی هستند.

 

مرکز آموزش و پژوهش همشهری بدون تأیید یا داوری نسبت به کیفیت و محتوای مقالات، با هدف تسهیل تبادل نظر و تجربه بین شرکت‌کنندگان کارگاه، این مجموعه را منتشر می‌کند.

***

ستاریان 

شایستگی مدیران و تاثیر آن بر روابط عمومی‌ها [دریافت فایل PDF]

احمد ستاریان 

طهماسبی

عوامل موثر در انتخاب یک مدیر روابط عمومی [دریافت فایل PDF]

سجاد طهماسبی

هاشمی زاده

کارآمدی مهارت‌های ارتباط انسانی در روابط عمومی‌ها [دریافت فایل PDF]

سید رضا هاشمی زاده

چیذری

نقش روابط عمومی در بهبود فضای کسب و کار [دریافت فایل PDF]

علیرضا چیذری

برگ نیسی

اندیشه های نوین مدیریت اطلاعات [دریافت فایل PDF]

سحر برگ نیسی

لک

مدیریت در روابط عمومی [دریافت فایل PDF]

اصغر لک علی آبادی

اسماعیلی

روابط عمومی الکترونیک [دریافت فایل PDF]

سید محسن اسماعیلی

مهرابی

الزامات عملی روابط عمومی موفق [دریافت فایل PDF]

مژگان مهرابی

پازوکی

روابط عمومی و اطلاع رسانی [دریافت فایل PDF]

سعیده جعفری پازوکی

اردویی

توانمند سازی مدیران روابط عمومی [دریافت فایل PDF]

رویا اردوئی

اشجری

مزایا و مشکلات روابط عمومی الکترونیک [دریافت فایل PDF]

مهدی اشجری

رحیمی نژاد

نگاه کل نگر در دنیای مجازی [دریافت فایل PDF]

پیمان رحیمی نژاد

دهقی

روابط عمومی الکترونیک، توانمندی‌ها و کاربرد‌ها [دریافت فایل PDF]

منوچهر دهقی

سیرجانی

تعامل روابط عمومی و رسانه ها [دریافت فایل PDF]

سعید استوار سیرجانی

آقایی

روابط عمومی، مدیریت موفق [دریافت فایل PDF]

بهاره نایب آقایی

بخشش

جایگاه روابط عمومی در ایران [دریافت فایل PDF]

هدا بخشش

مولایی

مدیریت نوین در روابط عمومی الکترونیک [دریافت فایل PDF]

امیره مولائی اول

صادق زاده

روابط عمومی الکترونیک [دریافت فایل PDF]

پدرام صادق زاده

آذریان

درآمدی بر روابط عمومی الکتـرونیک با رویکردی به جایگاه آن در ایران [دریافت فایل PDF]

علیرضا رنج پور آذریان

ساداتی فر

مدیریت روابط عمومی و تبلیغات [دریافت فایل PDF]

معصومه ساداتی فر

 

* برای دریافت فایل های Word و Power Point مباحث مطرح شده از سوی هر یک از استادان کلیک کنید.

* برای دیدن عکس های کارگاه کلیک کنید.