• سرور قاضی‌زاده هاشمی
  • 1402-03-30 12:45:00
  • کد مطلب : 4145
بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی درباره مدارس غیر انتفاعی

هدف از اين تحقيق، بررسي دیدگاه شهروندان تهرانی درباره مدارس غیرانتفاعی است كه با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌بندی شده در قالب مصاحبه تلفني با 602 نفر از شهروندان تهراني بالاي 18 سال در تاريخ‌هاي 24 تا 29خرداد 1402 انجام شده است.

بیان مسئله و طرح موضوع:
عموما یکی از دغدغه‌های مهم والدین آن است که در فصل ثبت‌نام مدارس، فرزند خود را کجا ثبت‌نام کنند. یکی از دوراهی‌های جدی در مسیر این تصمیم‌گیری انتخاب بین مدرسه دولتی و غیرانتفاعی است که همواره دیدگاه‌های مختلف و حتی متناقضی درباره آن وجود داشته است. با توجه به اهمیت این موضوع مرکز پژوهش مؤسسه همشهری، در آخرین نظرسنجی خود تلاش کرده است دیدگاه مردم را درباره وضعیت مدارس غیرانتفاعی بداند. این نظرسنجی به روش پیمایش تلفنی و با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي و طبقه‌بندی شده، در قالب مصاحبه با 602 نفر از شهروندان تهراني بالاي 18 سال در تاريخ‌هاي 24 تا 29 خرداد 1402 انجام شده است.


یافته های تحقیق

جنسیت پاسخگویان
از میان 720  نفر پاسخگو به پرسشنامه، 51 درصد مرد و 49 درصد زن بوده‌اند.   (درصدها گرد شده‌اند)

سن پاسخگویان

28 درصد از پاسخگويان در اين تحقيق در گروه سني 35 تا 44 سال، 19 درصد از پاسخگويان بين 45تا 54 سال و 17 درصد از پاسخگویان نیز بین 55 تا 64 سال سن داشته‌اند.

تحصیلات پاسخگویان

30 درصد از پاسخگويان در اين تحقيق تحصيلات در سطح ديپلم و 29 درصد نیز داراي مدرك كارشناسي بوده‌‌اند.   تحصیلات زیر دیپلم غالبا دانش‌آموزان 15 تا 18 سال بودند.

وضعیت تأهل پاسخگویان

72 درصد پاسخگویان متاهل و 28 درصد مجرد بودند.

وضعیت اشتغال پاسخگویان

46 درصد از پاسخگویان شاغل و 31 درصد از پاسخگویان خانه دار بوده اند.


ثبت‌نام فرزندان در مدرسه غیر انتفاعی یا دولتی
55 درصد از پاسخگویان اگر فرزندی داشته‌باشند ترجیح می‌دهند در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند نه غیرانتفاعی، از سوی دیگر فقط 30 درصد از پاسخگویان مدارس غیرانتفاعی را برای فرزندانشان ترجیح می‌دهند.
 

میزان موافقت شهروندان با ثبت‌نام فرزندان در مدارس دولتی فراوانی درصد
موافقم 333 %55
تا حدی موافقم 92 %15
موافق نیستم 177 %30
جمع 602 100

گرایش خانواده‌ها به مدارس غیرانتفاعی به خاطر ضعف مدارس دولتی
اکثریت پاسخگویان (63 درصد) با این گویه که «مردم بیشتر به خاطر ضعف مدارس دولتی به سمت مدارس غیر انتفاعی گرایش پیدا می‌کنند» موافقند و در مقابل 20 درصد با این گویه مخالفت کرده‌اند.
 
گرایش خانواده‌ها به مدارس غیرانتفاعی به خاطر ضعف مدارس دولتی فراوانی درصد
موافقم 380 %63
تا حدی موافقم 104 %17
موافق نیستم 118 %20
جمع 602 100
گرایش خانواده‌ها به مدارس غیرانتفاعی به خاطر قبولی در کنکور
38 درصد از پاسخگویان موافق این موضوع هستند که «مهم‌ترین عوامل گرایش به مدرسه غیرانتفاعی قبولی در آزمون کنکور است». و در مقابل 37 درصد با این گویه اعلام مخالفت کرده‌اند. 27 درصد نیز تاحدی موافق این گزاره هستند که از عوامل گرایش به مدارس غیرانتفاعی قبولی در کنکور است.
 
گرایش خانواده‌ها به مدارس غیرانتفاعی به خاطر قبولی در کنکور فراوانی درصد
موافقم 227 %38
تا حدی موافقم 152 %25
موافق نیستم 223 %37
جمع 602 100
گرایش خانواده‌ها به مدارس غیرانتفاعی به خاطر کیفیت تربیتی
55 درصد از پاسخگویان با این گویه که «والدین فرزندان‌شان را بیشتر به خاطر جو یک‌دست و کیفیت تربیت، در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام می‌کنند» موافقند. 23 درصد از افراد پاسخگو نیز با این گویه اعلام مخالفت کرده‌اند. 22 درصد نیز تا حدی با این گویه موافق هستند.
 
گرایش خانواده‌ها به مدارس غیرانتفاعی به خاطر کیفیت تربیتی فراوانی درصد
موافقم 329 %55
تا حدی موافقم 131 %22
موافق نیستم 142 %23
جمع 602 100
عدم تطبیق شهریه مدارس غیر انتفاعی با کیفیت آن‌ها
اکثریت پاسخگویان (59 درصد) با این گویه که «مدارس غیر انتفاعی به اندازه هزینه‌ای که می‌گیرند کیفیت ندارند» موافقند. 25 درصد تا حدی موافق این گزاره هستند، در حالیکه 16 درصد افراد با این گویه اعلام مخالفت کرده‌اند.
 
مدارس غیر انتفاعی به اندازه هزینه‌ای که می‌گیرند کیفیت ندارند فراوانی درصد
موافقم 353 %59
تا حدی موافقم 153 %25
موافق نیستم 96 %16
جمع 602 100
نظر مردم درباره افت کیفیت مدارس غیر انتفاعی نسبت به گذشته
51 درصد از پاسخگویان معتقدند «درحال حاضر کیفیت مدارس غیرانتفاعی افت کرده است»، 20 درصد تا حدی با این گزاره موافق، اما در مقابل 14 درصد با این موضوع مخالف هستند.
 
درحال حاضر کیفیت مدارس غیرانتفاعی افت کرده است فراوانی درصد
موافقم 308 %51
تا حدی موافقم 117 %20
موافق نیستم 84 %14
نظری ندارم 93 %15
جمع 602 100
نظر مردم درباره ضعف نظارت دولت روی مدارس غیر انتفاعی
اکثریت پاسخگویان (66 درصد) معتقدند «دولت به اندازه کافی روی مدارس غیر انتفاعی نظارت ندارد» و 16 درصد نیز تاحدی با این گزاره موافقند. اما در نقطه مقابل فقط 9 درصد از شهروندان نظارت دولت را کافی دانسته‌اند.
 
دولت به اندازه کافی روی مدارس غیر انتفاعی نظارت ندارد فراوانی درصد
موافقم 398 %66
تا حدی موافقم 94 %16
موافق نیستم 54 %9
نظری ندارم 56 %9
جمع 602 100
تجربه تحصیل پاسخگویان در مدارس غیر انتفاعی
29 درصد از پاسخگویان فرزندشان در غیر انتفاعی درس خوانده اند. 16 درصد خودشان و 4 درصد خودشان و فرزندشان تجربه تحصیل در غیر انتفاعی داشته‌اند.
 
تجربه تحصیل پاسخگویان در مدارس غیر انتفاعی فراوانی درصد
خودم در غیرانتفاعی تحصیل کرده‌ام 94 %16
فرزندم در غیرانتفاعی تحصیل کرده 176 %29
خودم و فرزندم در غیرانتفاعی تحصیل کرده ایم 22 %4
هیچکدام تجربه‌ای نداشته‌ایم 310 %51
جمع 602 100خلاصه نتایج نظرسنجی
  • 55 درصد از پاسخگویان، اگر فرزندی داشته‌باشند ترجیح می‌دهند در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند نه غیرانتفاعی.
  • 63 درصد از شهروندان با این گویه که «مردم بیشتر به خاطر ضعف مدارس دولتی به سمت مدارس غیر انتفاعی گرایش پیدا می‌کنند» موافقند.
  • بیش از نیمی از پاسخگویان می‌گویند والدین فرزندان‌شان را بیشتر به خاطر جو یک‌دست و کیفیت تربیت، در مدارس غیرانتفاعی ثبت‌نام می‌کنند.
  • 59 درصد شهروندان معتقدند مدارس غیر انتفاعی به اندازه هزینه‌ای که می‌گیرند کیفیت ندارند.
  • نیمی از مردم می‌گویند درحال حاضر کیفیت مدارس غیرانتفاعی افت کرده است.
  • اکثریت پاسخگویان (66 درصد) معتقدند «دولت به اندازه کافی روی مدارس غیر انتفاعی نظارت ندارد».