رسانه، شهر و شهروندی

نگاهی به نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ شهری

رسانه، شهر و شهروندی

رسانه، شهر و شهروندی

نگاهی به نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ شهری سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
استراتژی‌های رسانه ای برای بهبود تصویر نامطلوب شهری

استراتژی‌های رسانه ای برای بهبود تصویر نامطلوب شهری

بهنام رضا قلی زاده شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
مترو: زندگی متفاوت در شهر زیرزمینی

مترو: زندگی متفاوت در شهر زیرزمینی

فائق حسینی یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
مترو، میدانی برای مسابقه: ماراتن در نیمروز تابستان

مترو، میدانی برای مسابقه: ماراتن در نیمروز تابستان

محمد سروی زرگر یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
نگاه کن؛ مردی دارد از دور شمع روشن می‌کند.

نگاه کن؛ مردی دارد از دور شمع روشن می‌کند.

امید جهانشاهی یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
طعم سرخ زندگی

طعم سرخ زندگی

امید جهانشاهی یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹