کنترل بین المللی جرایم سایبری

جونگ ریول پارک، سانگ اوک نوعا، ترجمه: سرور قاضی‌زاده هاشمی
دسترسی به  اطلاعات حق همه شهروندان است

دسترسی به اطلاعات حق همه شهروندان است

محسن اسماعیلی یکشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۸
جرم مطبوعاتی: تعاریف مبهم درتغییرات مکرر

جرم مطبوعاتی: تعاریف مبهم درتغییرات مکرر

محمودافتاده دوشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
مجرم مطبوعاتی کیست؟

مجرم مطبوعاتی کیست؟

محمود افتاده یکشنبه, ۱۶ فروردین ۱۳۸۸