آرشیو سایت تحقیقات و مطالعات

راه اندازی آرشیو سایت تحقیقات و مطالعات
آرشیو سایت تحقیقات و مطالعات

آرشیو سایت تحقیقات و مطالعات

یکشنبه, ۱۰ امرداد ۱۳۸۹
تحلیل رسانه ها و متون فرهنگی

تحلیل رسانه ها و متون فرهنگی

ترجمه: سایه رشیدی شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۹
نشانه شناسی رسانه

نشانه شناسی رسانه

گفتگو با دکتر فرزان سجودی شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۹
تحلیل گفتمان انتقادی: رویکرد "نورمن فرکلاف"

تحلیل گفتمان انتقادی: رویکرد "نورمن فرکلاف"

محمد سروی زرگر شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۹
مخاطبان رسانه‌: مصاحبه با گروه‌های کانونی

مخاطبان رسانه‌: مصاحبه با گروه‌های کانونی

ترجمه: آرش محمدخانی و علی داوطلب شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۹
نظرها و ایدئولوژی‌ها در مطبوعات

نظرها و ایدئولوژی‌ها در مطبوعات

تئو ای ون دایک - ترجمه: احسان شاقاسمی شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۹
نشانه ها و شگفتی ها: تحلیل اقتصاد از طریق تلویزیون

نشانه ها و شگفتی ها: تحلیل اقتصاد از طریق تلویزیون

کی ریچاردسون - علی حاجی محمدی شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۹
نظریه‌ روش‌شناسی در پژوهش کیفی

نظریه‌ روش‌شناسی در پژوهش کیفی

بونی نورتون پیرس - ترجمه: کاوه اکبری شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۹
برنامه‌ریزی در پژوهش کیفی

برنامه‌ریزی در پژوهش کیفی

توماس ر. لیندلاف - ترجمه: بهاره محمدی شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۹
روش های کیفی در مطالعات رسانه – ورزش

روش های کیفی در مطالعات رسانه – ورزش

دارسی پلایمایر - ترجمه: نگین حسینی شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۹
معلولیت و (خود) مردم‌نگاری: اتوبوسرانی همراه با خواهرم

معلولیت و (خود) مردم‌نگاری: اتوبوسرانی همراه با خواهرم

توماس کوزر - ترجمه: نگین حسینی شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۸۹