اسلاوی ژیژک

رکس باتلر - ترجمه: وحید ولی زاده
اسلاوی ژیژک

اسلاوی ژیژک

رکس باتلر - ترجمه: وحید ولی زاده چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۸۹
"هنری لوفور" کیست؟

"هنری لوفور" کیست؟

مترجم : وحید ولی زاده چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۸۹
سبک زندگی، هویت و ارزش

سبک زندگی، هویت و ارزش

ترجمه و تألیف: فایق حسینی چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۸۹
مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی

گفتگو با دکتر نعمت ا... فاضلی چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۸۹
گرافیتی و فرهنگ اعتراض

گرافیتی و فرهنگ اعتراض

مسعود کوثری چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۸۹
میخائیل باختین و نظریه رمان

میخائیل باختین و نظریه رمان

مری کلیگز - ترجمه: وحید ولی زاده دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۸۹
پوزیتیویسم و نظریه های ارتباطی

پوزیتیویسم و نظریه های ارتباطی

آوات رضانیا دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۸۹
نگاه ناظر و عینیت در مطالعات رسانه‌ای

نگاه ناظر و عینیت در مطالعات رسانه‌ای

ترجمه: محمد سروی زرگر دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۸۹
مدرنیسم، پست مدرنیسم و مطالعات ارتباطی: بازخوانی یک بحث جاری

مدرنیسم، پست مدرنیسم و مطالعات ارتباطی: بازخوانی یک بحث جاری

دنیس مامبی - ترجمه: محمد خلجی دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۸۹
هابرماس، فرهنگ توده و حوزه عمومی

هابرماس، فرهنگ توده و حوزه عمومی

ترجمه: حسین بصیریان جهرمی و محمد خلجی دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۸۹
رسانه و حوزه عمومی

رسانه و حوزه عمومی

گفتگو با دکتر سید محمد مهدی زاده دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۸۹