علم و ژورنالیسم؛ تعارض یا تفاهم؟
علم و ژورنالیسم؛ تعارض یا تفاهم؟
نشستی با موضوع «رابطه علم و رسانه» با حضور دکتر محمدامین قانعی‌راد، دکتر حسن نمک‌دوست و دکتر نعمت‌الله فاضلی
چیدمان صحنه‌های داستان خبری
درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی- 13
چیدمان صحنه‌های داستان خبری
مارک هانتر - ترجمۀ فرشید مقدم سلیمی
فنون خاص ترکیب‌بندی
درسنامه روزنامه نگاری پژوهشی- 14
فنون خاص ترکیب‌بندی
نوشتۀ مارک هانتر
جامعه‌ شناسی اعتیاد به اینترنت
جامعه‌ شناسی اعتیاد به اینترنت
دكتر كوهي نصرآبادي، مرتضي واحديان
اخبار حوادث، امنیت یا ناامنی؟
اخبار حوادث، امنیت یا ناامنی؟
گفت‌وگو با حامد فرح بخش، سردبير مجله سرنخ
قواعد و اخلاق رسانه
قواعد و اخلاق رسانه
اندرو بِلسی و راث چادویک، ترجمه: مریم رضایی