آخرین مطالب

چندرسانه ای

 

آرشیو چندرسانه ای های مدرسه همشهری

 


 

عکاسی بحران

 

عکاسی خبری در شرایط بحران

ثمانه قدرخان

تماشاگران فوتبال

 

تماشاگران فوتبال؛ یک تحلیل ارتباطی

لی‌لی اسلامی، راحله موحدی

عکاسی


عکاسی رنگی یا سیاه و سفید؟

لی‌لی اسلامی

عکاسی جنگ

 

زخم های زیر غبار

راحله موحدی، محمد امین خرمی

عکاسی از شب

 

عکاسی از آسمان شب

راحله موحدی، محمد امین خرمی

عکاسی تئاتر

 

عکاسی تئاتر، خبری یا هنری؟

سمیرا سلطانی

نشانه ها

 

نشانه‌‌ ها و سواد بصری

سرور قاضی‌زاده هاشمی

چاپخانه همشهری

 

غلتک هایی که به کلمات جان می‌بخشند / گزارشی از چاپخانه همشهری

محمد امین خرمی

المپیک

 

گشتی با دوربین در 5 حلقه المپیک

گیتا جاودانی

 

 

مجموعه ایران در گذر ارتباطات:

ایران در گذر ارتباطات

 

ایران در گذر ارتباطات: شهـر

حمیدرضا حسینی

بازار

 

ایران در گذر ارتباطات: بازار؛ کانون ارتباطات و اطلاعات شهری

حمیدرضا حسینی

خانه پیرامون

 

ایران در گذر ارتباطات: خانه و پیرامون

حمیدرضا حسینی

خانه درون

 

ایران در گذر ارتباطات: خانه از درون

حمیدرضا حسینی

حمام


ایران در گذر ارتباطات: حمام

حمیدرضا حسینی

قهوه خانه

 

ایران در گذر ارتباطات: قهوه خانه در نقش حوزه عمومی

حمیدرضا حسینی

مسجد در شهر

 

ایران در گذر ارتباطات: جایگاه ارتباطی مسجد در شهر

حمیدرضا حسینی

مسجد


ایران در گذر ارتباطات: گستره اجتماعی و سیاسی مسجد

حمیدرضا حسینی

کاروانسرا


ایران در گذر ارتباطات: کاروانسرا، جایگاه ارتباطات جهانی

حمیدرضا حسینی

 

 

مجموعه پروژه های منتخب کارگاه های روزنامه نگاری چندرسانه ای:

زنان آتش نشان


زنان آتش‌نشان

فهمیه احمدی

تونل توحید

 

تونل توحید: سفری در اعماق شهر

محمد قائم زینلی

سینما ملت

 

پردیس سینمایی ملت

نگار عجایبی


اورامان تخت

نرگس جودکی


زندگی سخت در بافت تاریخی تهران

مرجان حاجی رحیمی


بررسی جامعه شناختی ایران: نمادشناسی فرش های دستبافت

مریم یوشی زاده

 

محل کار؛ جایی میان آسمان

مریم خورسند