آخرین مطالب

پادکست

 

آرشیو پادکست های مدرسه همشهری:

 


 

دکتر عیسی ابراهیم زاده

دکتر محسن اسماعیلی

دکتر حسین علی افخمی

ایرج برخوردار

دکتر یحیی تابش

دکتر مجید رضائیان

دکتر داود زارعیان

احمد سروری

دکتر مهدی سمایی

افشین شاهرودی

دکتر یونس شکرخواه

فریدون صدیقی

علی صلح جو

دکتر سعیدرضا عاملی

دکتر نعمت الله فاضلی

دکتر محمد مهدی فرقانی

دکتر عبدالله گیویان

دکتر مهدی محسنیان راد

منوچهر مستوفی

دکتر کاظم معتمدنژاد

مازیار ناظمی

 


 

|| دکتر عیسی ابراهیم زاده ||

آموزش از دور، نه از راه دور - [دانلود فایل - 1.3MB]

حذف فاصله ها در آموزش - [دانلود فایل - 1.1MB]

 

Dr Esmaili page 1|| دکتر محسن اسماعیلی ||

 دسترسی به اطلاعات حق همه شهروندان است - [دانلود فایل - 1.2MB]

 

دکتر افخمی|| دکتر حسین علی افخمی ||

  آموزش در روابط‌ عمومی - [دانلود فایل - 1.8MB]

  بازار کار روابط‌ عمومی - [دانلود فایل - 3.4MB]

 

ایرج برخوردار|| ایرج برخوردار ||

  پادکست؛ رسانه مخاطب خاص - [دانلود فایل - 2.3MB]

  مهارت‌های گویندگی رادیو: صدایی گوش‌نواز - [دانلود فایل - 1.6mMB]

  مهارت‌های گویندگی رادیو: علامت گذاری متن - [دانلود فایل - 0.86MB]

 مهارت‌های گویندگی رادیو: حفظ ریتم و ضرباهنگ صدا - [دانلود فایل - 0.69MB]

 مهارت‌های گویندگی رادیو: آشنایی با سبک های ادبی - [دانلود فایل - 1.19MB]

 

یحیی تابش|| دکتر یحیی تابش ||

  مدرسه‌ های دیجیتال - [دانلود فایل - 1.1MB]

 سواد دیجیتالی برای شهروندان آینده - [دانلود فایل - 1.5MB]

 توسعه تعامل ارکان آموزش در پرتو فناوری - [دانلود فایل - 1MB]

 

|| دکتر مجید رضائیان ||

  تیترنویسی (1) - [دانلود فایل - 6.35MB]

  تیترنویسی (2): رابطه تیتر با واژه - [دانلود فایل - 9.15MB]

 

داود زارعیان|| دکتر داود زارعیان ||

  مفاهیم اساسی در روابط عمومی: همه چیز در خدمت 5 وظیفه - [دانلود فایل - 2MB]

 مفاهیم اساسی در روابط عمومی: ضعف ساختار سازمانی - [دانلود فایل - 0.81MB]

مفاهیم اساسی در روابط عمومی:چرا روابط عمومی‌ها توسعه نمی‌یابند؟-[دانلود فایل - 0.89MB]

 مفاهیم اساسی در روابط عمومی: آغاز تعدیل بودجه از روابط عمومی! - [دانلود فایل - 0.44MB]

مفاهیم اساسی در روابط عمومی:جایگاه روابط عمومی در چشم مدیران-[دانلود فایل - 0.61MB]

 

|| احمد سروری ||

 نویسندگی در رادیو: چگونه مطالب رادیویی بنویسیم؟ - [دانلود فایل - 1.5MB]

 نویسندگی در رادیو: سه گام اساسی در نوشتن یک متن رادیویی - [دانلود فایل - 1.1MB]

 نویسندگی در رادیو: زبان موضوعی در گفتارهای رادیویی - [دانلود فایل - 0.99MB]

 نویسندگی در رادیو: تفاوت‌های زبانی در نوشتار رادیویی - [دانلود فایل - 0.85MB]

 نویسندگی در رادیو: زبان مخاطبان در گفتارهای رادیویی - [دانلود فایل - 0.69MB]

 

مهدی سمایی|| دکتر مهدی سمایی ||

  شتاب اطلاع‌رسانی در موسیقی مدرن - [دانلود فایل - 3.2MB]

 تعامل زبان و تحولات اجتماعی: زبان مخفی - [دانلود فایل - 0.90]

 

افشین شاهرودی|| افشین شاهرودی ||

  خلاقیت در عکاسی [دانلود فایل - 0.79MB]

 

دکتر یونس شکرخواه|| دکتر یونس شکرخواه ||

  در فضای آنلاین خبر تا ابد ناتمام است - [دانلود فایل - 2.01MB]

 حاکمیت اینترنت:مقدمه - [دانلود فایل - 1.9MB]

 ریشه بحث حاکمیت اینترنت - [دانلود فایل - 1.5MB]

 اجلاس راهبری اینترنت/تغییر نقش آیکان در حاکمیت اینترنت - [دانلود فایل - 1.3MB]

 

صدیقی|| فریدون صدیقی ||

  فوت و فن مصاحبه‌گری! - [دانلود فایل - 1.7MB]

 دام‌گستری برای مصاحبه! - [دانلود فایل - 1.9MB]

 ویترین‌هایی که چشمک می‌زنند! - [دانلود فایل - 1.9MB]

 تبدیل مصاحبه به مباحثه! - [دانلود فایل - 2.3MB]

 

صلحجو|| علی صلح جو ||

  چشم دوم نوشته - [دانلود فایل - 2.9MB]

 دستور جذب مخاطب است - [دانلود فایل - 3.2MB]

 

دکتر عاملی|| دکتر سعیدرضا عاملی ||

  خورشید در جهان مجازی هرگز غروب نمی کند - [دانلود فایل - 1.3MB]

 

دکتر فاضلی|| دکتر نعمت الله فاضلی ||

   انقلاب رسانه‌ای در فرهنگ - [دانلود فایل - 4.65MB]

   زندگی در جهان رسانه - [دانلود فایل - 3.43MB]

   تلویزیون چگونه برداشت ما از زمان را تغییر می‌دهد؟ - [دانلود فایل - 5.48MB]

   روش تحلیل تاثیر رسانه‌ها بر فرهنگ - [دانلود فایل - 5.61MB]

 

دکتر فرقانی|| دکتر محمد مهدی فرقانی ||

تکنیک‌های گزارش نویسی: نیاز مخاطب اساس سوژه‌ یابی مطبوعاتی-[دانلود فایل - 0.92MB]

تکنیک‌های گزارش نویسی: ناگفته‌هایی درباره مکان‌های شناخته شده و شناخته نشده - [دانلود فایل - 1.4MB]

 

دکتر عبدالله گیویان|| دکتر عبدالله گیویان ||

  نوروز به مثابه یک پدیده ارتباطی - [دانلود فایل - 1.46MB]

 رمضان از منظر ارتباطات آئینی - [دانلود فایل - 1.3MB]

 گذر از سیطره کمیت - [دانلود فایل - 1.7MB]

 

دکتر محسنیان|| دکتر مهدی محسنیان راد ||

  عراق امروز دریک نگاه ارتباطی - [دانلود فایل - 1.5MB]

 

منوچهر مستوفی|| منوچهر مستوفی ||

  15 پیشنهاد ساده برای تبلیغات - [دانلود فایل - 1.7MB]

 

دکتر معتمدنژاد|| دکتر کاظم معتمدنژاد ||

  راه سوم؛ مکتب روزنامه‌نگاری ایران - [دانلود فایل - 2.7MB]

 

مازیار ناظمی|| مازیار ناظمی ||

 گفت‌وگو با عادل فردوسی پور: با سماجت به تلویزیون رسیدم - [دانلود فایل - 2.96MB]

 خبرنگار ورزشی کیست؟ - [دانلود فایل - 1.76MB]

 ابزارهای مورد نیاز خبرنگار ورزشی - [دانلود فایل - 1.74MB]

 خطوط قرمز کمتر در خبرنگاری ورزشی - [دانلود فایل - 1.75MB]

 خبرنگاری ورزشی در تلویزیون - [دانلود فایل - 2.23MB]

 تفاوت خبرنگار ورزشی ملی و بین‌المللی - [دانلود فایل - 1.89MB]

 رسانه‌های نو و شکستن انحصار - [دانلود فایل - 1.91MB]

  تکنیک‌های ویژه خبرنگاری ورزشی - [دانلود فایل - 2.14MB]