آخرین مطالب

 

  

شیوه‌نامه ارسال مطالب وب سایت مدرسه همشهری

 

 

 1. به هنگام ایجاد سند جدید در Word، ابتدا با استفاده از آیکون  word در نوار ابزار، یا کلیدهای ترکیبی Ctrl + Shift سمت راست صفحه کلید، Text Direction را روی «راست به چپ» تنظیم کنید، سپس زبان سیستم را به فارسی تغییر دهید (برای این منظور از کلیدهای ترکیبی Alt + Shift می توان استفاده کرد.) از ارسال فایل هایی که Text Direction آن ها روی «چپ به راست» تنظیم شده، خودداری کنید.
 2. نوع و اندازه فونت: B Nazanin، 14
 3. فاصله سطرها: 1.0
 4. نیم فاصله: برای اضافه کردن نیم‌فاصله، در سیستم هایی که فارسی ساز روی آن ها نصب نشده از کلیدهای ترکیبی Ctrl + Shift + 2 استفاده کنید. در سیستم هایی که فارسی ساز روی آن ها نصب شده، حتما از کلید های Shift + Space استفاده کنید.
  • در صورت نیاز، نرم افزار فارسی ساز استاندار را از اینجا دانلود و نصب کنید.
  • در صورتی که امکان استفاده از هیچ یک از این موارد را ندارید، لطفا به هیچ وجه از نیم فاصله (به شکل های دیگر) استفاده نکنید و صرفا از «فاصله» استفاده کنید.
 5. برای یادداشت ها، صرفا از Footnote استفاده کنید. کلیدهای ترکیبی ورد برای اضافه کردن Footnote، کلیدهای Ctrl + Alt + F است. لطفا به هیچ وجه از Endnote استفاده نکنید.
 6. برای اضافه کردن مقادیر اعشاری از ممیز (/) استفاده نکنید. مقادیر اعشار را با استفاده از نقطه (.) وارد کنید. مثال صحیح: 12.50
 7. برای استفاده از نشانه‌هایی مثل پرانتز، کروشه، آکولاد و گیومه، به این صورت عمل کنید: قبل از نشانه فاصله بدهید (کلید Space را بزنید)، اما بعد از نشانه از فاصله استفاده نکنید. برای بستن علامت ها هم برعکس عمل کنید، یعنی بدون هیچ فاصله ای از کلمه قبلی نشانه را ببندید و بعد از نشانه، کلید Space را بزنید.
 8.  فاصله انداختن بین نشانه هایی چون نقطه (.) ویرگول (،) نقطه‌ویرگول (؛) نقل قول (:) سوال (؟) و تعجب (!) با کلمه قبلی غلط است. ولی باید بین این علائم با کلمه بعدشان حتما فاصله باشد.
 9. برای اضافه کردن نشانه های گیومه از «» استفاده کنید. این نشانه ها در صفحه کلید استاندارد فارسی روی حرف های (م) و (ن) [حرف های انگلیسی L و K] قرار گرفته اند. استفاده از " " در متن فارسی غلط است.
 10. از این کلمه ها استفاده نکنید: می‌باشد، می‌نماید، می‌نمود، می‌بایست، گردید،...
 11. منابع در انتهای متن آورده شود.

شیوه ارجاع پایان متن:

فارسی:

مهدی‌زاده،  سید محمد (1392). نظریه های رسانه؛ اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری

کلنر، داگلاس (1385). فرهنگ رسانه‌ای و پیروزی نمایشی، ترجمه اسماعیل یردان‌پور، فصلنامه رسانه، سال هفدهم،‌ شماره 3، شماره پیاپی 67، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

انگلیسی:

 Hall, Stuart (2001), The Culture of Representation, London: Sage Publication

 Abu-Lughod, L(1997). The Interpretation of Culture (s) after Television. Representation, N0. 59, Special Issue: The Fate of "Culture": Geertz and Beyond, 109-134

 Alexander, B(1997). Televangelism: Redressive Ritual within a Larger Social Drama. In S. M. Hoover and K. Lundby (eds.). Rethinking Media, Religion, and Culture. London: Sage. 194-209

شیوه ارجاع درون متن:

(سجودی، 1385، ص50)

 (Hall, 2001,  P15)


 1. به همراه یادداشت ها و گفت‌وگو ها حتما تصویر نویسنده یا مصاحبه شونده با کیفیت مناسب ارسال شود.
 2. به همراه مطالب مربوط به معرفی کتاب، تصویر جلد کتاب با کیفیت مناسب ارسال شود.