مفاهیم اساسی در روابط عمومی (4): آغاز تعدیل بودجه از روابط عمومی!

مفاهیم اساسی در روابط عمومی (4): آغاز تعدیل بودجه از روابط عمومی!

اشاره: مسایل و موضوعات پایه اساسی در حوزه روابط عمومی در ایران عنوان سلسله گفتارهایی است از دکتر داود زارعیان که تاکنون سه بخش از آن با عناوین «همه چیز در خدمت 5 وظیفه»، «ضعف ساختار سازمانی» و «چرا روابط عمومی‌ها توسعه نمی‌یابند» از نظرتان گذشت. در بخش چهارم از این مجموعه گفتارها  زارعیان از مشکلات اقتصادی و بودجه به عنوان یکی از موانع اساسی توسعه روابط عمومی‌ها در ایران یاد کرده است. باهم می‌خوانیم و می‌شنویم.  

مانع سوم توسعه که از آن به عنوان متغییر سوم توسعه نیافتن روابط عمومی‌ها یاد می‌کنیم، مانع اقتصادی است. روابط عمومی یکی از واحدهایی است که در ظاهر هزینه بر است و منفعت آنی برای سازمان ندارد. متاسفانه بسیاری از مدیران چون شناخت کافی در این حوزه ندارند، احساس می‌کنند نباید هزینه‌ای در این بخش بکنند چون تاثیرش را در همان زمان احساس نمی‌کنند. عدم اختصاص بودجه کافی به روابط عمومی به معنی متوقف ماندن بسیاری از کارهایی است که باید در این حوزه انجام شود. روابط عمومی‌هایی هم که هزینه می‌کنند، بودجه ثابتی ندارند که بتوانند روی آن برنامه‌ریزی کنند.

 اگر سازمان وضعش خوب باشد بودجه خوبی به روابط عمومی اختصاص می‌دهد و اگر نه بودجه لازم را در نظر نمی‌گیرد. اما اگر امروز شما به عنوان روابط‌عمومی از بودجه لازم برخوردار نباشید هیچ کاری را از پیش نمی‌برید. مسئله سوم این است که هر وقت سازمان‌ها با کمبود بودجه روبرو می‌شوند، اولین جایی که بودجه‌اش را قطع می‌کنند روابط عمومی است. حال آنکه اتفاقا بر عکس باید نگاه شود. اگر در این حوزه هزینه شود روابط‌عمومی این توانایی را پیدا می‎‌کند که بحران‌ها را بر طرف کند اما وقتی شما بودجه روابط عمومی را قطع می‌کنید معنی‌اش این است که ارتباطات را قطع کرده‌اید، بحران را دامن زده و در جهت رفع آن کاری نکرده‌اند.

مسئله اقتصادی مشکلی است که اگر در جهت حل آن فکری نشود، روابط عمومی‌ها نمی‌توانند به اهداف خود دست پیدا کنند.