برنامه‌سازی رادیویی- 7

برنامه‌سازی رادیویی- 7

آرم و نام برنامه

در بخش‌های قبلی با تعدادی از عوامل موثر در تولید برنامه آشنا شدیم. همچنین بعضی بخش‌های تشکیل دهنده یک برنامه را مرور کردیم.
تصور می‌کنید یک برنامه باید با چه بخشی آغاز شود. گزارش، کارشناسی، اجرا و ....
به چه نتیجه‌ای رسیدید.

کمی دقت کنید

تعدادی از برنامه‌هایی را که شنیده‌اید یک بار در ذهنتان مرور کنید.
یک برنامه اغلب و بدون در نظر گرفتن استثناءها با آرم شروع می‌شود. آرم ورودیه یک برنامه است. یا به تعبیری مانند شناسنامه است. آرم بیانگر محتوای برنامه است.

آنچه در پی می‌آید فهرستی از مشخصه‌های یک آرم خوب را معین می‌کند:

-        انتخاب موسیقی مناسب (تشخص داشتن، مستعمل نبودن، دارای فراز و فرود مناسب، تناسب با موضوع، ایده‌ی برنامه و حجم مناسب و ...)

-        انتخاب نام مناسب برای برنامه

-        نیت و وضوح عناصر کلامی روی آن

-        منطقی بودن و بهره‌گیری از عناصر کلامی

-        پر ازدحام نبودن عناصر کلامی در آرم

-        میکس خوب کلام، موسیقی، افکت و ...

-        فرود طبیعی موسیقی برای عناصر کلامی (پرهیز از فید موسیقی برای میکس با کلام و یا توقف موسیقی)

-        پرهیز از طولانی شدن آرم

-        عدم تکلف و تصنع در حس عناصر کلامی در آرم

-        حجم مناسب صدای گوینده جهت نام برنامه

-        توجه به کیفیت فنی و صدابرداری (هماهنگی لِول‌ها، نحوه میکساژها، بهره‌گیری صحیح از اکو ...)

از بین عناصری که به عنوان مشخصه‌های یک آرم خوب نام برده شد، لازم است برای انتخاب نام مولفه‌‌هایی در نظر گرفته شود.

-        نام برنامه باید جذاب باشد.

-        خوش‌ آهنگ، یعنی دارای ضرباهنگ باشد.

-        معرف موضوع برنامه باشد.

-        تازه و دست اول باشد.

-        از لحاظ دستوری صحیح باشد.

-        دارای تلفظ راحت باشد.

-        هجاها با یکدیگر هم‌خوانی داشته باشد.

-        نام برنامه کلی نباشد و دایره شمول آن مشخص باشد.

تمرین

- آرم دو برنامه را بشنوید. تا جایی که می‌توانید با توجه به مولفه‌هایی که در بالا ذکر شد، آن را نقد و ارزیابی کنید:

1. آرم مجله بامدادی از اولین برنامه‌های رادیو جوان:  

 


2. آرم  بقبند برنامه‌ای از خراسان جنوبی:        

 


- نظرتان درباره آرم‌ برنامه‌هایی که شنیدید چیست؟

- به نظرتان چه بخشی از آرمی که شنیدید غیر ضروری و قابل حذف کردن بود؟