دست دوستی سران غرب به قذافی

نمایش خشونت در رسانه‌ها/ پرونده

دست دوستی سران غرب به قذافی

 

پس از هلاکت معمر قذافی انتخاب و چاپ چهار عکس وی در ملاقات با سران آمریکا و سه کشور اروپایی بعنوان نمایندگان بارز کشورهای غربی ( مخصوصا یکی از تصاویر که ارادت برلوسکنی به قذافی با بوسیدن دست وی بسیار مشهود است )  مکمل تیتر و یاد داشت روز 30 مهر ماه روزنامه کیهان است که نشان از سیاست و روحیه استکبار ستیزی روزنامه در جهت روشن سازی اذهان در مقابل ادعاهای کشورهای غربی بعنوان حامیان مخالفین رژیم قذافی است. .  .

[ تیتر روز 30 مهر کیهان با روتیتر «تلاش منفعلانه غرب برای بهره گیری از هلاکت دیکتاتور» بدین قرار است: 'حامیان دیروز قذافی مدعیان امروز لیبی' تیتر یادداشت همان روز کیهان نیز 'بازی دوگانه غرب در لیبی' است. ]

در واقع، غرب در ماجرای سقوط قذافی به یک بازی چند وجهی دست زده و تلاش می کند تا بر مردم لیبی چیره شود از یک طرف در حالی که در طول دوره قذافی، دستان سران اروپا و آمریکا در همه جنایت های او علیه مردم لیبی در دستان قذافی بوده و بخصوص در فاصله سالهای 1986 تا 2011- از ماجرای لاکربی تا سقوط قذافی- این رابطه صمیمانه تر هم شده است، وانمود می کند که نه تنها مخالف قذافی بوده بلکه بیشترین نقش را در سقوط او داشته است. از سوی دیگر غرب پس از آنکه قذافی با خشم مردم مواجه گردید، نیروهایش را از حکومت بیرون کشید و برای انحراف افکار و روند انقلاب به میدان فرستاد و اینک که قذافی از میان رفته است سعی می کند تا از طریق آنان بار دیگر بر لیبی مسلط شود و خوشمزه تر این که غرب تلاش می کند تا به جسد قذافی در روزی که دیگر از او کاری برنمی آید، مارک انقلابی بزند و سقوط رژیم وابسته او را سقوط یک رژیم مقاوم ضدآمریکایی جلوه دهد و از سرایت آثار سقوط این رژیم به بقیه رژیم های دیکتاتور تحت حمایت خود، جلوگیری کند.

 

 

کیهان

لطفا برای دیدن عکس در اندازه بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

 

 

 


 

 

پرونده خشونت در رسانه ها