تبلیغات خدمات عمومی (5): پیشینه در ایران

تبلیغات خدمات عمومی (5): پیشینه در ایران

1- زلزله بویین زهرا

این نوع تبلیغات در ایران ناشناخته بود تا آن که در سال 1340 زلزله سهمگینی بویین زهرا را زیر و رو کرد و پس لرزه های آن، تهران را لرزاند، به طوری که مردم خانه خود را رها کرده و به خیابان ها پناه بردند. منطقه زلزله زده آن قدر وسیع بود که حتی ارتش و ژاندارمری هم کاری از پیش نبردند. در ناحیه  زلزله زده جاده مناسبی  وجود نداشت و چون فصل پاییز فرا رسیده بود، مقامات مسئول، اعلام کردند:' فاجعه بزرگ تری در پیش است. زیرا اگر ظرف چند روز آینده کمک نرسد، بر اثر سردی هوا، بازماندگان زلزله نیز تلف خواهند شد'. نکته مهم این بود که در آن ایام چند سال از کودتای 28 مرداد می گذشت و مردم، دل خوشی از دولت نداشتند. از اینرو، بازار ، مساجد و هیات ها از همکاری با مقامات دولتی خودداری می کردند و به آنان اعتماد نداشتند. در چنین وضعیتی که همه درمانده بودند، ابتکار یک آژانس تبلیغاتی کارساز شد و شگفتی آفرید.

این آژانس با اجرای یک کارزار تبلیغاتی در روزنامه های اطلاعات و کیهان، فراخوانی را بدین مضمون اعلام نمود که: 'روز جمعه مردم تهران با اتومبیل های شخصی خود با خوراک و پوشاک و وسایل مورد نیاز زلزله زدگان به جای رفتن به پیک نیک عازم بویین زهرا شوند.' این کارزار که 'کاروان روحانی' نام گرفت، آن چنان حرکتی را در تهران ایجاد کرد که باور کردنی نبود. بیش از سی هزار خودرو در آن روز عازم مناطق زلزله زده شدند و آن قدر وسیله و خوراک و پوشاک بردند که مقامات اعلام کردند زلزله زدگان از هر جهت تامین شده اند و نیاز به کمک بیشتر ندارند.(روزنامه اطلاعات) و بدین ترتیب تبلیغ خدمات عمومی در نخستین مرحله، پیروزمندانه، درخشید و قدرت خود را نشان داد.

2- نجات جان کودکان

چند سال بعد همان سازمان تبلیغاتی که از کارزار'کاروان روحانی'، درس ها آموخته بود، دست به کار دیگری زد: 'فراخوان برای پیشگیری از غرق شدن کودکان در حوض.' در آن ایام تعداد بچه هایی که به دلیل شنا در حوض خانه ها غرق می شدند، زیاد بود. سازمان تبلیغاتی به کمک کارخانجات روغن نباتی شاهپسند اعلام نمود هر کسی عمق حوض خود را کم کند، از شاهپسند جایزه می گیرد. کاهش آمار غرق شدن کودکان در آن ایام، نشان دهنده موفقیت این کارزار بود.(روزنامه اطلاعات) 

 

تبلیغات خدمات عمومی

 

تبلیغات خدمات عمومی

 

تبلیغات خدمات عمومی

 

تبلیغات خدمات عمومی

 

3- زلزله خراسان:

زلزله مهیب خراسان در سال 1347 از وقایع تلخی بود که تلفات زیادی بر جای گذاشت. به واسطه کارزاری که اجرا شد، اعانه های زیادی برای آسیب دیدگان فراهم گردید و سازمان جهانی تبلیغات به مناسبت اجرای این کارزار، بزرگ ترین جایزه جهانی تبلیغات خدمت عمومی را به سازمان مزبور اعطا کرد و این جایزه به مدت دو سال در اختیار ایران بود.

کارزار 'پ 7 ' یا پیکار با بیسوادی، کارزار'سازمان کمک کودک' که مقادیر زیادی کمک مادی برای کودکان تحت حمایت خود جمع آوری کرد و کارزار 'پیشگیری از تلفات سفرهای نوروزی'- که با کمک وزارت راه در دهه پنجاه انجام شد و بنابر آمار پلیس راه در آن سال %80 از میزان مرگ و میر در جاده ها کاسته شد- از دیگر موارد شایان ذکر هستند.

 

4- بسیج مردم برای حضور در جبهه های جنگ تحمیلی

افرادی که اعزام داوطلبانه جوانان غیور میهن به جبهه های جنگ تحمیلی را به یاد دارند، همگی به این امر معترفند که افزون بر اعتقادات و باورهای عمیق ملت ایران به دفاع از مرز و بوم در برابر دشمن، عامل قدرتمند دیگری که مردم را در آن دوران به مبارزه و جنگ با دشمن، ترغیب می کرد، تبلیغات خدمت عمومی بود که در قالب اشعار و سرودهای حماسی-که مضمونی برانگیزاننده درباره حراست از میهن و مردم داشت- متجلی شده بود و تعداد بی شمار رزمندگان در جبهه ها و افرادی که هر روز به آنان می پیوستند، موفقیت تبلیغات خدمت عمومی در آن روزگار را نشان می داد.

 

5- نهضت سواد آموزی

کارزار موفق نهضت سواد آموزی با شعار'ایران را مدرسه کنیم' وارد عمل شد و در یک خیزش همگانی درصد قابل توجهی از بیسوادان کشور را تحت پوشش خود قرار داد. این حرکت عمومی دستاوردهای قابل توجهی داشت که با نگاهی به آمار ارائه شده در وب سایت سازمان نهضت سواد آموزی می توان به عظمت آن پی برد:

1- کاهش قدر مطلق تعداد بیسوادان از 14.2 میلیون نفر (52.5 درصد از جمعیت شش سال به بالا) در سال 1355 هجری شمسی به 9.8 میلیون نفر (15.4 درصد از جمعیت شش سال به بالا) در سال 1385 هجری شمسی. 

2- کاهش اختلاف درصد باسوادی زنان و مردان از 23.5 درصد سال 1355 به 8 درصد در سال 1385 . در این خصوص شایان ذکر است که از مجموع شرکت کنندگان در فعالیت های سواد آموزی در فاصله سال های 1379 لغایت 1385 به میزان 83.6 درصد را زنان تشکیل داده اند.

3- کاهش اختلاف درصد باسوادی در مناطق شهری و روستایی از 35 درصد در سال 1355 به حدود 13 درصد در سال 1385. (وب سایت رسمی سازمان نهضت سواد آموزی)

 

تبلیغات خدمات عمومی