عکسِ بفروش

10پیشنهاد برای آنها که می‌خواهند تصویر آگهی‌شان مشتری‌ را به خرید ترغیب کند. علی شاکر
عکاسی خبری در شرایط بحران

عکاسی خبری در شرایط بحران

گفتاری از حسن سربخشیان یکشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
فتوژورنالیسم، گواه تاریخ

فتوژورنالیسم، گواه تاریخ

هووارد چاپنیک/ترجمه اسماعیل عباسی دوشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۸۸
تصویرسازی در عکاسی

تصویرسازی در عکاسی

یکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۷