نسبت رسانه، واقعیت و توسعه‌ پایدار

اين يادداشت را مي‌توانم سرسري با جملات كلي شروع كنم؛ مثلا «امروزه نمي‌توان از نقش رسانه‌ها در توسعه پايدار غافل شد.» و اين كلي‌گويي‌ها را ادامه دهم:«در دنياي رسانه‌اي شده امروز، ما بيش از هميشه تاريخ، با تصوير پديده‌ها مواجه‌ايم. اگر مي‌خواهيد افكار عمومي را متوجه موضوعي كنيد، بايد بلد باشيد كه با رسانه‌ها درست تعامل كنيد.»