اسلاوی ژیژک

رکس باتلر - ترجمه: وحید ولی زاده
نظریه‌های ارتباطات توسعه

نظریه‌های ارتباطات توسعه

ترجمه: زهرا سخی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
نظریه برجسته سازی

نظریه برجسته سازی

ترجمه: محمد سروی زرگر شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
بررسی سرمایه اجتماعی در اجتماعات مجازی

بررسی سرمایه اجتماعی در اجتماعات مجازی

آوات رضانیا شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
دروازه‌ بانی خبر

دروازه‌ بانی خبر

بهنام رضا قلی زاده شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
رویکردی جامعه شناختی به مشاغل رسانه‌ای

رویکردی جامعه شناختی به مشاغل رسانه‌ای

جواد محمودی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
نظام‌های رسانه‌ای از آمرانه تا آزادی‌گرا

نظام‌های رسانه‌ای از آمرانه تا آزادی‌گرا

مهدی رشکیانی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
رسانه‌ها؛ پیام‌آور آگاهی یا فریب؟

رسانه‌ها؛ پیام‌آور آگاهی یا فریب؟

مهدی رشکیانی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹