پربیننده ترین مطالب

حوزه‌ها و کاربردهای ارتباطات

بررسی ارتباط میان شک‌نگری به رسانه و شیوه‌های ارائه خبر

ترجمه: حسین بصیریان جهرمی و جواد محمودی
حوزه‌ها و کاربردهای ارتباطات

زندگی ما در گرو رسانه‌ها

ترجمه: هلن صدیق بنای
حوزه‌ها و کاربردهای ارتباطات

جنسیت در ارتباطات میان فرهنگی

ترجمه و تالیف: حسین بصیریان جهرمی
حوزه‌ها و کاربردهای ارتباطات

نقش رسانه‌ها درخلق تصاویر معلولیت

معلولیت به مثابه استعاره: چلاق اهریمن، ماریلین دال (Marilyn Dahl)، ترجمه‌ی نگین حسینی
حوزه‌ها و کاربردهای ارتباطات

توسعه یک طرح مؤثر رسانه‌ای در برابر بحران

ترجمه: بهنام رضا قلی زاده
حوزه‌ها و کاربردهای ارتباطات

پروپاگاندا و تکنیک انتقال (Transfer)

مژگان گوزل زاده

آخرین مطالب

حوزه‌ها و کاربردهای ارتباطات

مدیریت بر رسانه جمعی: دستورالعملی برای پژوهش

ترجمه‌ی: حسین بصیریان جهرمی
حوزه‌ها و کاربردهای ارتباطات

مالکیت خصوصی و ارزشهای ملی

محسن صدیقی
حوزه‌ها و کاربردهای ارتباطات

مدیریت رسانه و رویکردهای گوناگون

امید جهان‌شاهی
حوزه‌ها و کاربردهای ارتباطات

سیاست گذاری خبری - ضرورت ها ، نیازمندی ها

فریدون وردی نژاد
حوزه‌ها و کاربردهای ارتباطات

طراحی اداری در شرکتهای رسانه ای

امید جهانشاهی