طراحی وب‌ باهدف ارائه بهتر نظرات مشتریان

طراحی وب‌ باهدف ارائه بهتر نظرات مشتریان

کیانکیان (بن) لیو، النا کاراهانا، ریچارد تی‌واتسون، ترجمه و تلخیص: سرور قاضی‌زاده هاشمی
نفوذ فراگیر شبکه‌های اجتماعی

نفوذ فراگیر شبکه‌های اجتماعی

گفت‌وگو با دكترحمید ضیایی پرور، سمانه بامشاد
واقعیت‌افزوده و آینده روزنامه‌نگاری

واقعیت‌افزوده و آینده روزنامه‌نگاری

جان وی. پاولیک - فرانک بریجز، ترجمه و تلخیص پدرام الوندی
تولد دوباره رادیو

تولد دوباره رادیو

طاهره خیرخواه