نتایج نظر سنجی در مورد هدفمند کردن یارانه هادر تهران

نتایج نظر سنجی در مورد هدفمند کردن یارانه هادر تهران

هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله لوایح پر سروصدای ارائه شده از سوی دولت در یک سال گذشته بود. این لایحه، بالاخره 15 دی ماه، پس از تصویب، درصحن علنی مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد و به تازگی از سوی این شورا نیز به تصویب رسید تا یک قدم دیگر به اجرا نزدیک شود.
گروه نظر سنجی مرکز آموزش و پژوهش همشهری، در تب و تاب تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، از نهم تا سیزدهم دی، نظر سنجی تلفنی را سامان داد که در آن 600 نفر از شهروندان 21 تا 71ساله مناطق مختلف تهران (300 زن و 300 مرد) ، در باره ابعاد گوناگون لایحه هدفمند کردن یارانه‌هاها نظر دادند. پاسخگویان به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها ( 22000000 تا 88999999 ) در سطح شهر تهران انتخاب شدند.

آمار  مخالفان بالاست!

از میان 600 پاسخگوی این نظر سنجی، 66 درصد (395 نفر) با هدفمند کردن یارانه ها مخالفند.

جدول شماره1 - نظر پاسخگویان درمورد حذف یارانه کالاهای اساسی

آیا با حذف یارانه کالاهای اساسی موافقید؟

تعداد

درصد

خیر

395

66

بله

142

24

نظری ندارم

63

10

جمع

600

100

بی اطلاعی حرف اول را می زند !

بی اطلاعی پاسخگویان در جواب به پرسشی در مورد این که آیا از میزان یارانه‌ی نقدی پیشنهادی دولت به خانواده ها خبر دارند یا نه ، بسیار قابل توجه است . 80 درصد‌(480 نفر) از مبلغ یارانه نقدی که قرار است دولت به خانواده‌ها دهد ، بی اطلاع هستند و تنها 20 درصد (120 نفر) اظهار داشته انداز میزان یارانه ها خبر دارند.

تصورازمیزان یارانه پیشنهادی دولت

در حالی که بر اساس آخرین محاسبات ، رقم یارانه نقدی تعیین شده در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حدود 20 هزار تومان درماه برآورد شده است ، پاسخگویان به نظر سنجی همشهری این رقم را حد اقل 30 و حد اکثر 200 هزار تومان در ماه عنوان کرده اند و 36 درصد نیز میزان این کمک هزینه را بین 30 تا 50 هزار تومان دانسته اند. 28 درصد گفته اند که این میزان بین 50 تا 100 هزار تومان خواهد بود و 27 درصد این میزان را بین 10 تا 30 هزار تومان می دانند . هم چنین 9 درصد از پاسخگویان نیز میزان کمک هزینه دولت را بین 100 تا 200 هزار تومان در ماه تصور کرده اند.

یارانه موردانتظار مردم

از پاسخگویان پرسیده شد میزان توقع شما از یارانه نقدی که دولت در صورت حذف یارانه کالا های اساسی باید پرداخت کند چقدر است. پاسخ ها به این شرح است:

- بیش از 1 میلیون تومان                              1 درصد

- 501 هزار تا 1 میلیون تومان                        2 درصد

- 301 تا 500 هزار تومان                               4 درصد

- 201 تا 300 هزار تومان                               3 درصد

- 101 تا 200 هزار تومان                               12 درصد

- 51 تا 100 هزار تومان                                 11 درصد

- 10 تا 50 هزار تومان                                   2 درصد

- هر سال با نرخ تورم محاسبه و افزایش یابد   36 درصد

- نمی دانم                                                  29 درصد

18ut7

نیمی از اطلاعات واقعی نیست

از پاسخگویان پرسیدیم :' آیا مردم اطلاعات واقعی خود را در پرسشنامه های طرح تحول اقتصادی نوشته اند؟'  50 درصد معتقدند اطلاعات واقعی خود را در پرسشنامه های طرح تحول اقتصادی ننوشته اند. جزئیات نظر پاسخگویان در نمودار شماره 1 آمده است.

nemudar


بیش از 50 درصد فرم پر کرده اند

از میان 600 نفری که به این نظر سنجی پاسخ داده‌اند 53 درصد گفته اند که پرسشنامه طرح تحول اقتصادی را تکمیل و ارسال کرده اند ، 40 درصد نیز از عدم تکمیل آن سخن گفته‌اند و 7 درصد هم اعلام کرد‌ه اند که اصلا پرسشنامه ای دریافت نکرده اند .


درآمد پاسخگویان

بر اساس اعلا م پاسخگویان ، میزان درآمد آنان از بدون درآمد تا بیش از 2 میلیون تومان در ماه متغیر بوده است . توزیع پاسخگویان بر اساس میزان درآمد آن ها ، به این شرح است :

- تا 400 هزار تومان                       35 درصد

- 401 تا 800 هزار تومان                33 درصد

- 801 هزار تا 2 میلیون تومان         10 درصد

- بیش از 2 میلیون تومان                1 درصد

- بدون درآمد                                 5 درصد

-اظهار نشده                                 16 درصد

نکته: ممکن است حاصل جمع درصدها در برخی از پرسش ها ، کمی بیشتر یا کمتر از 100 باشد که به دلیل رند کردن اعداد اعشاری درصدهاست.