افزایش کرایه ها و استفاده ازمترو

نتایج نظرسنجی درباره كاهش سهمیه بنزین

افزایش کرایه ها و استفاده ازمترو

استفاده از خودروهای شخصی: در بر همان پاشنه می چرخد

از 600پاسخگوی این نظرسنجی 432 (72درصد) بیان کرده اند که کاهش سهمیه بنزین، هیچ تاثیری بر میزان استفاده خودروهای شخصی در سطح تهران نخواهد داشت. 70نفر (12درصد) این تاثیر را تا حدودی   دانسته اند و 67نفر (11درصد) معتقدند که کاهش سهمیه بنزین کاملا بر روی میزان تردد اتومبیل های شخصی در سطح شهر تهران تاثیر دارد. البته 5 درصد از پاسخگویان به این پرسش پاسخی نداده اند.

کرایه ها؛ افزایش

از 600 پاسخگوی این نظرسنجی، 553 نفر (92درصد) معتقدند کاهش سهمیه بنزین باعث افزایش میزان کرایه های خودروهای مسافربر خواهد شد. از نظر 18 نفر (3درصد)، کاهش سهمیه بنزین در کرایه ها تعییری  ایجاد نمی کند و به اعتقاد 4 نفر (1درصد)، کرایه ها کمتر خواهد شد. 4درصد از پاسخگویان یعنی 25 نفر به این پرسش پاسخ ندادند.

آلودگی هوا؛ بی تاثیر

از میان پاسخگویان 377نفر (63درصد) معتقدند که با کاهش سهمیه بنزین از میزان آلودگی هوا به هیچ وجه کاسته نخواهد شد. 133نفر (22درصد) گفته اند که از آلودگی هوا تا حدی کاسته می شود و 62نفر (10درصد) نیز معتقدند که کاهش سهمیه بنزین،  کاملا آلودگی هوا را بر طرف خواهد کرد. 5درصد از پاسخگویان نیز به این پرسش پاسخی نداده اند.

موافق یا مخالف؟

از میان 600 پاسخگو، 420نفر (70درصد) با کاهش سهمیه بنزین کاملا مخالفند و در مقابل 79نفر(13درصد) با این تصمیم کاملا موافقند. از 17درصد باقی مانده،‌ 19نفر (3درصد) تا حدی با این سیاستگذاری موافقند و 82 نفر (14درصد) نیز پاسخی برای این سوال نداشتند.

موافقم

علت موافقت 98نفر پاسخگویی که با کاهش سهمیه بنزین موافق یا تا حدی موافق هستند،‌ به این شرح بوده است:

 • کاهش استفاده از خودرو شخصی   ، 42نفر (43درصد)
 • کاهش آلودگی هوا                        ، 25نفر (21درصد)
 • کاهش ترافیک                              ، 19نفر (19درصد)
 • همه موارد                                   ، 17نفر(17درصد)

مخالفم

420پاسخگو با کاهش سهمیه بنزین مخالف هستند. دلایلی که آن ها برای مخالفت خود بیان می کنند، به ترتیب عبارت است از:

 • گرانی و تورم    ، 252نفر(60درصد)
 • فشار بر قشر کم درآمد،‌58نفر (14درصد)
 • عدم تجهیز وسایل نقلیه عمومی و سایر امکانات عمومی، 53نفر(12درصد)
 • کم شدن تفریحات مردم،  29نفر (7درصد)
 • کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی، 16 نفر (4درصد)
 • استرس، سرگردانی و معطلی مسافران، 12نفر (3درصد)

مترو! مترو!

در صورت کاهش سهمیه بنزین از قرار، مترو مسافران بیشتری خواهد داشت.

جدول شماره 1 توزیع پاسخگویان را براساس نظر آنان درباره دلیل افزایش مسافران مترو با کاهش سهمیه بنزین نشان می‌دهد:

جدول شماره یک

 

دلایل افزایش مسافر برای مترو با کاهش سهمیه بنزین، از نظر پاسخگویان

تعداد

درصد

سرعت

90

41

همه موارد

41

19

دسترسی آسان

37

17

ارزانی

35

16

گنجایش بیشتر

16

7

جمع

219

100 چرا مترو؟

از میان 219نفر پاسخگویی که بیان کرده اند در صورت کاهش بنزین، به مسافران مترو افزوده می شود، 41درصد سرعت مترو، 17درصد دسترسی آسان، 16 درصد ارزانی و 7درصد گنجایش بیشتر را دلیل انتخاب خود عنوان کرده  و 19درصد نیز همه موارد را مورد تاکید قرار داده اند.

چرا اتوبوس؟

از میان 186نفر یا 31درصدی که بیان کرده اند در صورت کاهش سهمیه بنزین،  به مسافران اتوبوس ها افزوده می شود، 63درصد ارزان بودن اتوبوس نسبت به سایر وسایل نقلیه، 18درصد دسترسی آسان مسافران به اتوبوس، 10درصد وجود تعداد بیشتر اتوبوس در سطح شهر و 9درصد سرعت آن را به دلیل انتخاب خود عنوان کرده اند.

تاکسی؛ 10درصد

 از 600پاسخگوی این نظرسنجی، ده درصد در پاسخ به این که در صورت کاهش سهمیه بنزین، مسافران کدام وسیله نقلیه عمومی بیشتر می شود، تاکسی را انتخاب کرده اند. این افراد، دلایل افزایش مسافر برای تاکسی را در صورت کاهش سهمیه بنزین، در این موارد فهرست کرده اند:

 • دسترسی آسان، 43درصد
 • تعداد کم سرنشینان تاکسی، 23درصد
 • سرعت، 17درصد
 • تعداد بیشتر تاکسی در سطح شهر، 10درصد.

میزان در آمد پاسخگویان

در آمد ماهانه پاسخگویان این نظرسنجی تلفنی در 5 گروه درآمدی به این شرح طبقه بندی شد:

 • تا 400هزار تومان ،         206(34درصد)
 • 400تا 800 هزار تومان،‌    195نفر( 33درصد)
 • 800هزار تومان به بالا،     67نفر (11درصد)
 • اظهار نشده،                91نفر (15درصد)
 • بدون درآمد،                  41نفر ( 7درصد)


سطح تحصیلات پاسخگویان

نمودار شماره یک توزیع پاسخگویان را بر اساس سطح تحصیلات آنان نشان می دهد.

نمودار شماره یک

 nemudar

یک نکته

در محاسبات آماری این نظر سنجی، اعداد به صورت گرد شده امده و طبیعی است که حاصل جمع برخی از اعداد، اندکی از 100کم تر یا بیش تر باشد.