پرونده نیم قرن انتشار یک مجله - 2

سـرگذشت ماهنـامه علمـی دانشمنـد - بخــش دوم: سـال هـای 1372 تا 1390

پرونده نیم قرن انتشار یک مجله - 2

'دانشمند' پرسابقه ترین مجله علمی عمومی کشور با حدود نیم قرن سابقه  انتشار است. نخستین شماره این مجله اول آبان ماه سال 1342 و با شعار «سخنان نو از جهان تازه برای نسل جدید از دانش امروز و پژوهش فردا» منتشرشد.

پس از انقلاب اسلامی این مجله با حکم شماره  408  دادگاه انقلاب اسلامی  مرکز در پنجم اسفند ماه سال 1358 به نفع بنیاد مستضعفان مصادر گردید. صاحب امتیاز دانشمند از ابتدا تا هنگام مصادره، عفت عمیدی نوری و مدیر آن مصطفی الموتی بود. از ابتدای اسفند ماه 1362، نصرالله شیفته، سردبیر مجله بوده که  بعد ها علاوه بر سردبیری، وظایف مدیر مسئولی را نیز برعهده داشته است. در فاصله  اسفند 1362 تا پنجم فروردین 1364، محمد پیراینده مدیر مسئول مجله بوده است. از پنجم فروردین سال 1364 علی میرزایی به عنوان مدیر مسئول معرفی شده که در عمل، از خرداد 1364 کار خود را  آغاز کرده و تا تیر ماه 1372 این مسئولیت را برعهده داشته است، که این مقطع از جمله دوران های طلایی دانشمند محسوب می‌شود. از این تاریخ به بعد احمد فرمد تا اسفند ۷۵ و علیرضا کریمی تا سال ۸۶ مدیر مسئول و سردبیر این نشریه بوده‌اند. از سال 1386 تاکنون نیز یعقوب مشفق مدیر مسئولی و علی‌اکبر قزوینی سردبیری دانشمند را برعهده دارند. مجله دانشمند چندی است که وبـــگاه خود را نیز راه‌اندازی کرده‌است.

در بخـــش اول ' پرونده نیم قرن انتشار  یک مجله' سه مطلب زیر از نظرتان گذشت:

1- 8 سال تلاش برای اعتبار علمی دانشمند

گفت و گویی با علی میرزایی در مورد وضعیت مجله دانشمند قبل و بعد ازتیرماه 1364 واز آن زمان تا   تیرماه  سال 1372

2- نخستین شماره های دانشمند

یادداشتی از محی‌الدین غفرانی از همکاران مجله دانشمند

3- انتشار مجله زیر موشکباران

یادداشتی ازاسماعیل عباسی مدیر گرافیک مجله دانشمند

 

اکنون در بخش دوم و پایانی این پرونده ضمن  بررسی روند انتشار دانشمند در فاصله تیرماه 1372 تا کنون با دیدگاه‌ها و نظرات مسئولان و دست‌اندرکاران فعلی و گذشته دانشمند در قالب گفت‌وگو ها و مطالب زیر آشنا می شویم:

علیرضا کریمی

 

 

دستور کار این بود 'گزارش علمی با رویکرد مذهبی'

گفت‌وگو با علیرضا کریمی مدیر مسئول سال های 1374-1384دانشمند

 

 یعقوب مشفق

 

تیراژ دانشمند هیچ گاه به شفافیت امروز نبود

گفت‌وگو با یعقوب مشفق مدیر مسئول فعلی دانشمند

 

علی‌‌اکبر کریمی

 

 

سردبیری بدون وقت قبلی

گفت‌وگو با علی‌اکبر قزوینی سردبیر کنونی دانشمند

 

ماهنامه دانشمند

 

 

هنوز قدر دانشمند را نمی‌دانیم

فراز و نشیب‌های یک مجله 50 ساله