رسانه و فرهنگ

رسانه و فرهنگ

«رسانه و فرهنگ» عنوان مجموعه گفتاری چهار قسمتی از دکتر نعمت‌الله فاضلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

وی در نخستین گفتار با عنوان «انقلاب رسانه‌ای در فرهنگ» ضرورت و اهمیت این بحث در مورد جامعه ایران را در قالب سه محور تشریح می کند: مناسبات گسترده و پیچیده رسانه‌ها و فرهنگ، چالش‌ها، تضادها، تنش‌ها و بحران‌های ناشی از این رابطه و انقلاب رسانه‌ای در فرهنگ. در دومین بخش، ابعاد و تاثیرات مختلف زندگی در جهان رسانه توضح داده شده است. دکتر فاضلی در سومین بخش، نقش رسانه ها و به خصوص تلویزیون در تغییر برداشت ما از زمان را بررسی می کند. آخرین بخش از این مجموعه هم پاسخی است به این دو سوال: اینترنت چگونه برداشت ما از مکان را تغییر می‌دهد؟ چگونه می توان تاثیر رسانه‌ها بر فرهنگ را تحلیل کرد؟

دکتر نعمت الله فاضلی

 

1.        انقلاب رسانه‌ای در فرهنگ

2.        زندگی در جهان رسانه

3.        تلویزیون چگونه برداشت ما از زمان را تغییر می‌دهد؟

4.        روش تحلیل تاثیر رسانه‌ها بر فرهنگ

 

برای دانلود فایل های صوتی این مجموعه، لطفا به صفحه آرشیو پادکست های مدرسه همشهری مراجعه کنید.