تجربه‌ای ماندگار در روزگاری سخت

تجربه‌ای ماندگار در روزگاری سخت

 

انتشار هفته نامه تخصصی که بتواند مشتری دائمی داشته باشد، کار ساده ای نیست. چه برسد که شما بخواهید در زمانه ای اقدام به چنین کاری کنید، که اقتصاد مطبوعات و جیب مردم وضعیت مساعدی نداشته باشد. این وضعیت دقیقا در تابستان 1391 وجود داشت. زمانه ای که رکود اقتصادی به اوج خود رسیده بود و تورم بیداد می کرد و قدرت خرید مردم به میزان چشمگیری کاهش یافته بود. با وجود این، روزنامه دنیای اقتصاد بر آن شد برای ارتقاء حوزه خدماتی خود به مخاطبانش هفته نامه تجارت فردا را به چاپ رساند تا بدین شکل خوانندگان با عمق بیشتری ابعاد مسائلی را که هر روز در روزنامه اخبارش را دنبال می کنند، دریابند. بزرگ ترین عاملی که موفقیت این هفته نامه را در نهایت و با گذشت بیش از دو سال تضمین کرد، ایمان پرسنل آن به کاری بود که انجام می دادند و در راس آن مدیر مسئول هفته نامه. سرمایه گذاری موفق می شود تا طرح خود را به سرانجام رساند که باور داشته باشد، طرحش صد در صد موفقیت آمیز است و مدیر مسئول هفته نامه مجهز به چنین اعتقادی بود.

استفاده از روزنامه نگاران حرفه ای که اغلب در بدنه روزنامه حضور داشتند و مدیریت باز مجموعه باعث شد تا خلاقیت افراد بروز یابد و در طی این مدت هفته نامه تجارت فردا، نه در موضوعات و نه در شکل مطالب، اسیر قالبی محض و منفرد نشد. از مباحث اقتصاد کلان گرفته تا موضوعات خرد و بازار های مختلف، همه زیر نظر تحریریه تجارت فردا بوده و به فراخور موضوع بدان ها پرداخته اند و در عین حال سعی شده نظر کارشناسان و متخصصان هر حوزه در پرونده ها لحاظ شود.

هفته نامه تجارت فردا، هر چند نشان داده است که به جهت گیری فکری مجموعه روزنامه دنیای اقتصاد پایبند است و به خصوص در تحلیل هایی که تحریریه این نشریه به نگارش در می آورند، بر این امر تاکید شده که اقتصاد رقابتی مبتنی بر مکانیسم قیمتی بازار، بهترین راه حل برای طیف وسیعی از مشکلات اقتصادی ایران است، اما نشریه با رویی باز از افکار مختلف استقبال کرده است و هرگز بر این نبوده که فرد یا خط فکری را به خاطر نوع نگاهش از نوشتن و بیان اندیشه محروم کند. ای بسا بالعکس، تحریریه معتقد است که راه اقتصاد آزاد، در مقایسه آن با نحله های جایگزین عیان می شود. وقتی شما فکر می کنید بهترین راه حل را در دست دارید ترسی از بیان راههای دیگر نخواهید داشت. تجارت فردا فرصتی است برای همه تا با نگاهی تخصصی، مسائل گوناگون اقتصاد ایران را رصد کنند و پیشنهادات خود را ارائه نمایند. نشریه تجارت فردا همواره بر آن بوده تا با حفظ چارچوب و الگوی فکری خود و انتقال این چارچوب به خوانندگانش در عین حال بتواند بلندگوی کارشناسان باشد و به نظر می رسد که در این عرصه موفق بوده است.

کاستی ها از نظر خود اعضای تحریریه اما بسیار است. تحریریه خواستار آن بوده تا نسخه ایرانی "اکونومیست" باشد و به دلایل مختلف از آن هدف هنوز فاصله دارد. مهم ترین مساله آن است که برای آن هدف باید بدنه کارشناسی خود تحریریه تقویت شود و این امر البته هزینه هنگفتی را طلب می کند که سعی بر آن است تا این راه پیموده شود. در شرایط فعلی به دلایل مختلف رنگ مصاحبه ها و نظر خواهی از کارشناسان خارج از تحریریه بر تحلیل ها می چربد. در دراز مدت این روند باید معکوس شود تا عمق مطالب بیش از این شود. از آن سو گاه مطالب چنان تخصصی می شود که مخاطب های عام ابدا قدرت همراهی ندارند. این مساله به خصوص در نشریه های تخصصی که برای عموم چاپ می شود، مانند اکونومیست، دیده نمی شود. تعادل در مطالب به گونه ای که همه مخاطبان بتوانند بسته به میزان دانش خود از آن بهره برند، یکی از کلید های جذب مخاطب است.

به هر رو پس از دوسال انتشار هفته نامه تجارت فردا و اشتن مخاطبانی که هر هفته منتظر چاپ آن هستند نشان دهنده آن است که تحریریه و موسسان این نشریه توانسته اند در روزگاری که کسی باور نداشت، یک مجله بتواند چنین پا بگیرد، هفته نامه تخصصی را به سودآوری رسانند. این موفقیت ساده ای نیست.