بررسی تجربه و دیدگاه شهروندان تهرانی درباره پیاده‌روی اربعین و کارکردهای آن

بررسی تجربه و دیدگاه شهروندان تهرانی درباره پیاده‌روی اربعین و کارکردهای آن

بیان مسئله و طرح موضوع:
پیاده‌روی اربعین حسینی از وجوه ممتاز هجرت و انتشار پیام مظلومیت عاشورا در فرهنگ سیاسی شیعی است که به عنوان بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهانی با فرهنگ‌های متنوع برگزار می‌شود. این اجتماع با شکوه مذهبی افزون بر دارا بودن وجوه ممتاز شیعی، واجد پیام‌های عمیق سیاسی و اجتماعی برای جهان اسلام است. یکی از راه‌های بررسی وجوه سیاسی اجتماعی این رویداد، مطالعه‌‌ آن در بستر سنجش آراء و افکار شرکت‌کنندگان در این مراسم است؛ و البته به طور همزمان می‌توان به سراغ آراء و تفکرات همه اقشار جامعه رفت که به نوعی با این پدیده در ارتباط و یا تعامل هستند.
بسیاری از رفتارهای جمعی و تحرکات اجتماعی، در حکم علل پیشتاز و مؤثر در هویت‌سازی ملل است؛ از جمله این عناصر می‌توان به لایه‌های پیدا و پنهان هویت دینی در جامعه اشاره کرد. یکی از نشانه‌های هویت دینی در ایران جایگاه واقعه‌ی کربلا و کارکردهای آیینی دینی آن است که در ذهن و ضمیر شیعیان، دارای اعتبار و حجیت می‌باشد. در همین راستا پدیدة «پیاده‌روی اربعین» به عنوان نشانه‌ای از هویت فرهنگی، به شکل تازه‌ای بروز یافته است. بنابراین بازشناسی و واکاوی‌های حضور قدرتمند شیعیان در شکل‌گیری گفتمان عاشورایی هویتمدار، در حکم مسئله‌ی اصلی این پژوهش قرار گرفته است.
بر اساس همین موضوع و دغدغه، مرکز پژوهش همشهری، با توجه به اهمیت واقعه‌ی عاشورا و اربعین حسینی، نظرات مردم را درباره کارکردهای آیین پیاده‌روی اربعین جویا شده است. این پژوهش در نقطه آغازین، وضعیت حضور یا عدم حضور پاسخگویان و یا اطرافیان آنان را در راهپیمایی اربعین مورد ارزیابی قرار داده و سپس تلاش کرده‌ است برخی کارکردهای اربعین را از منظر شهروندان تهرانی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.

روش پژوهش، جامعه آماری و حجم نمونه:
جامعه‌ آماری این پژوهش شهروندان تهرانی بالای 18 سال هستند. این نظرسنجی به روش پیمایش تلفنی و با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي و طبقه‌بندی شده در قالب مصاحبه با 800 نفر از شهروندان تهراني در تاريخ‌هاي 5 الی 12 مرداد ماه 1402 انجام شده است.


هدف اصلی پژوهش:
 بررسی دیدگاه شهروندان تهرانی درباره سفرهای اربعین و کارکردهای گوناگون آن


اهداف فرعی:

 • سنجش آمار پاسخگویان و اطرافیان آنان از حیث شرکت در پیاده‌روی اربعین
 • وضعیت تعقیب برنامه‌های اربعین از رسانه‌ها (رادیو تلویزیون) توسط پاسخگویان
 • بررسی کارکردهای گوناگون اربعین از جنبه‌های اخلاقی، دینی، امنیتی، روابط بین‌الملل، عقیدتی و معرفتی
 
 

یافته‌های تحقیق

جنسیت پاسخگویان
از میان 800 نفر پاسخگو به پرسشنامه، 50 درصد مرد و 50 درصد زن بوده‌اند.

سن پاسخگویان

48 درصد از پاسخگويان در اين تحقيق در گروه سني 30 تا 49 سال و 37 درصد دیگر 50 سال به بالا بوده‌اند. 15 درصد نیز در گروه سنی 18 تا 29 سال قرار داشتند.

تحصیلات پاسخگویان

در اين تحقيق، 48 درصد از پاسخگويان تحصيلات دانشگاهی و 50 درصد تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشتند.

وضعیت تاهل پاسخگویان

در اين تحقيق، 76 درصد از پاسخگويان متاهل و 24 درصد مجرد بوده‌اند.
 

منطقه محل سکونت پاسخگویان

منطقه محل سکونت فراوانی درصد
شمال تهران (مناطق 1 و 2 و 3) 138 17 %
شرق تهران (مناطق 4 و 8 و 13 و 14) 216 27 %
غرب تهران (مناطق 5 و 21 و 22) 117 15 %
مرکز تهران (مناطق 6 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12) 140 17 %
جنوب تهران (مناطق 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20) 189 24 %
جمع 800 %100


 
علاقه‌مندی به پیاده‌روی اربعین درصورت فراهم بودن شرایط
نتایج نظرسنحی نشان داد،70درصد از پاسخ‌دهندگان در صورت فراهم بودن شرایط سفر، علاقه‌مند به شرکت در پیاده روی اربعین هستند. در مقابل تنها 30 درصد از پاسخگویان اعلام کردند که علاقه‌ای به شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین ندارند.
 • همچنین میان جنسیت و علاقه به پیاده‌روی اربعین رابطه معناداری وجود دارد به‌طوریکه زنان بیشتر از مردان اعلام کردند که اگر شرایط سفر مهیا باشد علاقه‌مند به شرکت در پیاده‌روی اربعین هستند. (52.5 درصد در مقابل 47.5 درصد)
 
علاقه‌مندی به پیاده‌روی اربعین درصورت فراهم بودن شرایط
فراوانی
درصد
بله علاقه‌مندم 562 %70
خیر علاقه‌ای ندارم 238 %30
جمع 800 %100
 

شرکت پاسخگویان در پیاده‌روی اربعین
این نظرسنجی در بازه زمانی سفر اربعین انجام شده است، از این رو به نظر می‌رسد که بخشی از جامعه آماری این پژوهش در سفر اربعین بوده‌اند، بنابر از میان پاسخگویان  25 درصد اعلام کردند که تجربه سفر پیاده‌روی اربعین را داشته‌‌اند و 75 درصد تاکنون موفق به شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین نشده‌اند.
 • رابطه معنادار میان جنسیت و تجربه سفر پاسخ‌دهندگان هم حاکی از آن است که مردان (57درصد) بیشتر از بانوان (43درصد) تجربه سفر اربعین را داشته‌اند.
 
میزان شرکت پاسخگویان در پیاده‌روی اربعین فراوانی درصد
بله شرکت کردم 197 %25
خیر شرکت نکردم 603 %75
جمع 800 %100


تجربه سفر اربعین در میان اقوام و آشنایان
اکثریت پاسخگویان '81 درصد' اعلام کردند که اقوام و آشنایانشان تجربه سفر اربعین را داشته‌اند.
 
تجربه سفر اربعین در میان اقوام و آشنایان پاسخگویان فراوانی درصد
بله 645 81 %
خیر 155 19 %
جمع 800 %100
 
 
 


موافقت با کمک دولت به زائران پیاده‌روی اربعین
71 درصد از پاسخگویان به میزان 'زیاد' و 'تاحدی' با کمک دولت به زائران پیاده‌روی اربعین موافقند. این درحالی است که 29 درصد از پاسخگویان میزان موافقت خود با کمک دولت به زائران پیاده‌روی اربعین را به میزان 'کم' و 'اصلا' اعلام کردند.
میزان موافقت پاسخگویان با کمک دولت به زائران پیاده‌روی اربعین فراوانی درصد
زیاد 406 51 %
تا حدی 158 20 %
کم 54 7 %
اصلا 182 22 %
جمع 800 100 %
 
 


تماشای برنامه‌های تلویزیون درباره سفر اربعین
71درصد از پاسخگویان اعلام کردند که برنامه‌ها و گزارش‌های تلویزیون درباره سفر اربعین را تماشا کرده‌اند.
 • همچنین رابطه‌معنادار میان تماشای برنامه‌ها و جنسیت وجود دارد به‌طوریکه زنان بیشتر از مردان اعلام کردند که برنامه‌های ویژه اربعین تلویزیون را تماشا می‌کنند. (55 درصد در مقابل 45 درصد)
 
تماشای برنامه‌های تلویزیون درباره سفر اربعین فراوانی درصد
بله 566 71 %
خیر 234 29 %
جمع 800 %100
 


تمایل به شرکت در مراسم جاماندگان اربعین در تهران

63 درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند که در صورت موفق نشدن برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین، تمایل دارند در مراسم جاماندگان اربعین شرکت ‌کنند. از این میان، 21 درصد از پاسخگویانی که تمایل به شرکت داشتند اعلام کردند که تمایل دارند ولی امکان شرکت در مراسم جاماندگان (از میدان امام‌حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم) را ندارند.
در مقابل 37 درصد از پاسخگویان خبر از عدم تمایل خود به شرکت در مراسم جاماندگان دادند.
 • بررسی رابطه بین جنسیت و شرکت در مراسم جاماندگان سفر اربعین نشان داد که زنان (57درصد) تمایل بیشتری نسبت به مردان (43درصد) برای شرکت در پیاده‌روی جاماندگان را دارند
 
تمایل به شرکت در مراسم جاماندگان اربعین در تهران فراوانی درصد
تمایل دارم 334 42 %
تمایل دارم ولی امکان شرکت ندارم 165 21 %
تمایل ندارم 301 37 %
جمع 800 %100
 
 
 


 دیدگاه شهروندان درباره دستاوردهای پیاده‌روی اربعین
 
 • 64درصد از پاسخ‌دهدنگان موافق و یا تاحدی موافق این موضوع هستند که سفرهای اربعین به رونق سرمایه‌گذاری بیشتر در مرزها و رفع مشکلات اقتصادی و زیرساختی موجود منجر می‌شود.
 • 76درصد از پاسخ‌دهندگان با موافقت کامل یا تا حدی موافق، معتقدند که سفر اربعین می‌تواند به ارتقا روابط دو ملت ایران و عراق و توسعه امنیت و تجارت کمک کند.
 • 75 درصد از پاسخ‌دهندگان با این موضوع که پیاده‌روی اربعین باعث توسعه معنویت و اخلاق در جامعه می‌شود موافق و یا تا حدی موافق هستند.
 • 74درصد پاسخ‌دهندگان موافق یا تاحدی موافق این موضوع هستند که دشمنان اسلام نسبت به سفر اربعین حساس‌اند و درباره آن شبهه‌افکنی می‌کنند.
 • 81درصد پاسخ‌دهندگان موافق یا تاحدی موافق این موضوع هستند که در سال‌های آتی، مراسم پیاده‌روی اربعین به مرور جهانی‌تر خواهد شد.
 
5 دیدگاه شهروندان درباره دستاوردهای پیاده‌روی اربعین
                                      میزان موافقت
دیدگاه‌های شهروندان
درباره پیاده‌روی اربعین
موافقم تاحدی موافقم مخالفم نمیدانم جمع
سفر پیاده‌روی اربعین منجر به سرمایه‌گذاری و رونق بیشتر در مرز دو کشور می‌شود 52 % 12 % 32 % 4 % 100%
سفر پیاده‌روی اربعین باعث تقویت روابط دو ملت ایران و عراق می‌شود 66 % 10 % 22 % 2 % 100%
پیاده‌روی اربعین می‌تواند موجب توسعه معنویت و اخلاق در جامعه شود 65 % 10 % 22 % 3 % 100%
دشمنان اسلام نسبت به پیاده‌روی اربعین حساس شده و درباره آن شبهه‌افکنی می‌کنند 66 % 8 % 20 % 6 % 100%
به مرور و در سال‌های آینده حضور در پیاده‌روی اربعین، جهانی‌تر می‌شود 74 % 7 % 15 % 4 % 100%
جمع پاسخگویان 800

خلاصه نتایج نظرسنجی:
 • 70 درصد از پاسخ‌دهندگان در صورت فراهم بودن شرایط سفر، علاقه‌مند به شرکت در پیاده روی اربعین هستند.
 • این نظرسنجی در بازه زمانی سفر اربعین انجام شده است، از این رو به نظر می‌رسد که بخشی از جامعه آماری این پژوهش در سفر اربعین بوده‌اند، بنابر از میان پاسخگویان  25 درصد اعلام کردند که تجربه سفر پیاده‌روی اربعین را داشته‌‌اند و 75 درصد تاکنون موفق به شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین نشده‌اند.
 • اکثریت پاسخگویان '81 درصد' اعلام کردند که اقوام و آشنایانشان تجربه سفر اربعین را داشته‌اند.
 • 71 درصد از پاسخگویان به میزان 'زیاد' و 'تاحدی' با کمک دولت به زائران پیاده‌روی اربعین موافقند.
 • 63 درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند که در صورت موفق نشدن برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین، تمایل دارند در مراسم جاماندگان اربعین شرکت ‌کنند. از این میان، 21 درصد از پاسخگویانی که تمایل به شرکت داشتند اعلام کردند که تمایل دارند ولی امکان شرکت در مراسم جاماندگان (از میدان امام‌حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم) را ندارند.
 • 64 درصد از شهروندان تهرانی معتقدند که پیاده روی اربعین منجر به سرمایه‌گذاری و رونق بیشتر در مرز دو کشور ایران و عراق می‌شود. (موافق و تاحدی موافق)
 • 76 درصد از پاسخگویان اعلام کردند که سفر پیاده روی اربعین می‌تواند به ارتقاء روابط بین دو ملت ایران و عراق و توسعه امنیت و تجارت دو کشور کمک کند. (موافق و تاحدی موافق)
 • 75 درصد از شهروندان تهرانی معتقدند که پیاده روی اربعین می‌تواند باعث توسعه معنویت و اخلاق در جامعه شود. (موافق و تاحدی موافق)
 • 74 درصد از پاسخگویان اذعان داشتند که دشمنان اسلام نسبت به سفر اربعین حساس شده و سعی می‌کنند درباره آن شبهه افکنی کنند. (موافق و تاحدی موافق)
 • 81 درصد از تهرانی‌ها معتقدند که در سالهای آتی و به مرور حضور در پیاده روی اربعین جهانی‌تر خواهد شد. (موافق و تاحدی موافق)
 •  71درصد از پاسخگویان اعلام کردند که برنامه‌ها و گزارش‌های تلویزیون درباره سفر اربعین را تماشا کرده‌اند. همچنین رابطه‌معنادار میان تماشای برنامه‌ها و جنسیت وجود دارد به‌طوریکه زنان بیشتر از مردان اعلام کردند که برنامه‌های ویژه اربعین تلویزیون را تماشا می‌کنند. (55 درصد در مقابل 45 درصد)
 • از میان 800 نفر پاسخگو به پرسشنامه، 50 درصد مرد و 50 درصد زن بوده‌اند.
 • میان جنسیت و علاقه به پیاده‌روی اربعین رابطه معناداری وجود دارد به‌طوریکه زنان بیشتر از مردان اعلام کردند که اگر شرایط سفر مهیا باشد علاقه‌مند به شرکت در پیاده‌روی اربعین هستند. (52.5 درصد در مقابل 47.5 درصد)
 • رابطه معنادار میان جنسیت و تجربه سفر پاسخ‌دهندگان حاکی از آن است که مردان (57درصد) بیشتر از بانوان (43درصد) تجربه سفر اربعین را داشته‌اند.
 • بررسی رابطه بین جنسیت و شرکت در مراسم جاماندگان سفر اربعین نشان داد که زنان (57درصد) تمایل بیشتری نسبت به مردان (43درصد) برای شرکت در پیاده‌روی جاماندگان را دارند.
 • 48 درصد از پاسخگويان در اين تحقيق در گروه سني 30 تا 49 سال و 37 درصد دیگر 50 سال به بالا بوده‌اند. 15 درصد نیز در گروه سنی 18 تا 29 سال قرار داشتند.
 • در اين تحقيق، 48 درصد از پاسخگويان تحصيلات دانشگاهی و 50 درصد تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشتند.
 • 76 درصد از پاسخگويان متاهل و 24 درصد مجرد بوده‌اند.