راستی آزمایی خبرهای جعلی

باوجود فراوانی داده‌های مستند در این مطالعه و بعضی تعمیم‌هایی که می‌توان از این مطالعه به موارد مشابه در زمینه راستی‌آزمایی انجام داد، اما به اعتقاد آلبرسین محدودیت‌های مهمی در این زمینه وجود دارد. اول اینکه وقتی پای بهبود کیفیت تصحیحات وسط می‌آید، راهنماهای مناسبی برای راستی‌آزمایان و موسسات رسانه‌ای وجود ندارد و همین‌ باعث می‌شود دانشی عملی در زمینه روش‌های فعال کردن مخاطبان آن‌لاین هم چندان در دسترس نباشد.

راستی آزمایی خبرهای جعلی

راستی آزمایی خبرهای جعلی

دانیل فانك، ترجمه: طاهره رحیمی سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۶
جست‌و‌جوی حقیقت در عصر اخبار جعلی

جست‌و‌جوی حقیقت در عصر اخبار جعلی

متن گفت وگوی کریس اندرسن با کریستین امانپور شنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۶
مقابله با اخبار جعلی

مقابله با اخبار جعلی

توبی بكر، ترجمه: فرهاد اكبرزاده دوشنبه, ۰۶ شهریور ۱۳۹۶
اخبار دروغ و چالش شفافیت

اخبار دروغ و چالش شفافیت

پوریا ناظمی سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵