اهمیت انتقادی دیدن ارتباطات

وظیفه سویه انتقادی رشته ارتباطات این است که گفتمان و ساختار دانش و قدرت را به چالش بکشد و از این حربه برای پیشرفت اجتماعی و انسانی در جامعه استفاده کند. باید از جنبه‌هایی که مبهم مانده اسطوره‌زدایی کنیم. در واقع این سویه انتقادی رشته ماست که آن را زنده نگه داشته و به پژوهش‌ها نظم می‌دهد.

مطبوعات آموزشی در مدارس نوین

مطبوعات آموزشی در مدارس نوین

محمد دشتی یکشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۱
روزنامه‌‌نگاری شهروندی

روزنامه‌‌نگاری شهروندی

گفت‏‌و گو با دکتر هادی خانیکی-2 شنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۱
روزنامه‌نگاری شهروندی، محصول فناوری اطلاعات

روزنامه‌نگاری شهروندی، محصول فناوری اطلاعات

گفت‏‌وگو با دکتر هادی خانیکی دوشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
خبرهایی برای خوانده شدن

خبرهایی برای خوانده شدن

گفت‌وگو با دكتر احمد توكلی شنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
آیا پخش اخبار جرائم باعث هراس عمومی می‌شود؟

آیا پخش اخبار جرائم باعث هراس عمومی می‌شود؟

گفت‌وگو با دكتر فردین علیخواه سه شنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
نشریات مکتب رشدیه

نشریات مکتب رشدیه

محمد دشتی سه شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
چالش های روزنامه‌نگاری اقتصادی در ایران

چالش های روزنامه‌نگاری اقتصادی در ایران

گفت‌وگو با محمدصادق الحسینی شنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۱
مطبوعات عصر مظفری

مطبوعات عصر مظفری

محمد دشتی سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
وقتی روزنامه‌نگاران فاجعه می‌آفرینند!

وقتی روزنامه‌نگاران فاجعه می‌آفرینند!

گفتاری از استاد علی‌اكبر قاضی‌زاده شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
انواع منبع خبری

انواع منبع خبری

فرمان عبدالرحمان یکشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
حریم هایی که شکسته می‌شوند!

حریم هایی که شکسته می‌شوند!

گفتاری از استاد علی‌اكبر قاضی‌زاده شنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
دستورالعمل روزنامه‌نگاری

دستورالعمل روزنامه‌نگاری

احسان شا قاسمی چهارشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۰