اهمیت انتقادی دیدن ارتباطات

وظیفه سویه انتقادی رشته ارتباطات این است که گفتمان و ساختار دانش و قدرت را به چالش بکشد و از این حربه برای پیشرفت اجتماعی و انسانی در جامعه استفاده کند. باید از جنبه‌هایی که مبهم مانده اسطوره‌زدایی کنیم. در واقع این سویه انتقادی رشته ماست که آن را زنده نگه داشته و به پژوهش‌ها نظم می‌دهد.

دروازه بانی خبر در عصر اینترنت

دروازه بانی خبر در عصر اینترنت

حمید ضیایی پرور سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۷
درونکاوی گزارش‌نگاری

درونکاوی گزارش‌نگاری

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۸۷
بچه خودت می‌فهمی چی میگی؟!

بچه خودت می‌فهمی چی میگی؟!

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۸۷
صفت در روزنامه‌نگاری

صفت در روزنامه‌نگاری

یکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۷
میزانسن

میزانسن

یکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۷