غیرمعیارهای زبان مطبوعات

غیرمعیارهای زبان مطبوعات

دكتر حسن ذوالفقاری
رسانه افشاگر

رسانه افشاگر

ویكی‌لیكس در گفت‌وگو با دكتر محمد سلطانی فر
کلیشه‌ها در گزارش

کلیشه‌ها در گزارش

گزارش نویسی در گفت‌وگو با علی اکبر قاضی زاده
آسیب شناسی زبان مطبوعات

آسیب شناسی زبان مطبوعات

دكتر حسن ذوالفقاری
ویکی‌لیکس چیست؟

ویکی‌لیکس چیست؟

ترجمه دكتر حسین شهیدی
پرونده‌ای برای ویکی‌لیکس

پرونده‌ای برای ویکی‌لیکس

واحد آموزش و پژوهش
تبدیل مصاحبه به مباحثه!

تبدیل مصاحبه به مباحثه!

تکنیک‌های مصاحبه از زبان فریدون صدیقی - 4
غلتک هایی که به کلمات جان می‌بخشند

غلتک هایی که به کلمات جان می‌بخشند

چندرسانه ای / محمد امین خرمی
خطوط قرمز کمتر در خبرنگاری ورزشی

خطوط قرمز کمتر در خبرنگاری ورزشی

مجموعه گفتارهایی از مازیار ناظمی- قسمت سوم
شکاف روزنامه نگاری علمی و عملی در ایران

شکاف روزنامه نگاری علمی و عملی در ایران

گفت‌وگو با علی‌اكبر قاضی‌زاده
ویترین‌هایی که چشمک می‌زنند!

ویترین‌هایی که چشمک می‌زنند!

تكنیك‌های مصاحبه از زبان فریدون صدیقی